BiznesINFO.pl
laptop-3087585 1920

https://pixabay.com/pl/photos/laptop-kobieta-edukacja-badanie-3087585/

Wynagrodzenie pracownika młodocianego 2021

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Pracownicy młodociani na rynku pracy przynoszą spore korzyści pracodawcy, który zdecyduje się na ich zatrudnienie. Kim jest pracownik młodociany i ile wynosi jego wynagrodzenie?

Kim jest pracownik młodociany?

Pracownik młodociany w rozumieniu prawa to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18. roku życia (art. 190 § 1 Kodeksu pracy). Zabronione jest zatrudnianie osób, która nie ukończyły 15 lat. Wyjątkiem jest przyuczanie do zawodu, czyli przygotowanie zawodowe. Dotyczy to jednak tylko osób małoletnich, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych. Pracodawca zatrudniający pracownika młodocianego jest zobowiązany zapewnić mu opiekę i pomoc niezbędną do jego przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.
Pracownicy młodociani nie mogą wykonywać pracy związanej z nadmiernym wysiłkiem fizycznym lub wymagającej od nich wymuszonej niewygodnej pozycji ciała. Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych, nie może narażać ich na szkodliwe czynniki chemiczne lub zagrażające życiu lub zdrowiu.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego 2021

Młodocianemu pracownikowi w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

  • I rok nauki: 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, (1.03.2021 r. - 31.05.2021 r. - 272,90 zł),

  • II rok nauki: 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (1.03.2021 r. - 327,48),

  • III rok nauki: 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (1.03.2021 r. - 382,06).

Pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenia dla pracowników młodocianych niż wynagrodzenie określone ustawowo.

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Pracownik młodociany zatrudniony w oparciu umowy o pracę

Pracodawcy przeważnie proponują pracownikom młodocianym zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej – najczęściej jest to umowa zlecenie.

Pracownik młodociany zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podlega ubezpieczeniom w ZUS na ogólnych zasadach przewidzianych dla pracowników. Pracownikowi młodocianemu obowiązkowo opłaca się jego ubezpieczenia społeczne:

  • emerytalne,

  • rentowe,

  • chorobowe,

  • wypadkowe,

  • zdrowotne.

Osoba młodociana zatrudniona na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego dla celów ubezpieczeń w ZUS jest uważana za pracownika również wtedy, gdy pracodawca jest z nią spokrewniony.

Zgłoszenia pracownika młodocianego do ubezpieczeń w ZUS dokonuje pracodawca, na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 XX w ciągu 7 dni od daty zawarcia z młodocianym umowy.

Pracownikowi młodocianemu składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne nalicza się od przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek i jest osiągany przez pracownika młodocianego z tytułu umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego. Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku pełnoletnich pracowników etatowych.

Pracownikowi młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jaką pracę może wykonywać pracownik młodociany?

Pracownik młodociany może zostać zatrudniony tylko:

  • W celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia zawodowego. Nauka zawodu trwa od 2 do 3 lat i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz kształcenie teoretyczne. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy to czas od 3 do 6 miesięcy.

  • Przy pracach lekkich. Praca, którą wykonuje młodociany nie może być zagrożeniem dla życia, zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego młodocianego. Nie może również utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego.

Urlop młodocianego

Pracownik młodociany ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Po roku pracy nabywa on prawo do otrzymania kolejnych 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego.

Pracownik młodociany ma prawo wystąpić także z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego na okres ferii szkolnych. Pracodawca nie może odmówić młodocianemu udzielenia urlopu bezpłatnego.

Zatrudniając pracownika młodocianego, pracodawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, które są na niego nałożone. Do obowiązków młodocianych pracowników należy przede wszystkim dążenie do jak najlepszych wyników pracy oraz nauki.

Podobne artykuły

W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >
Będzie wolne w dniu szczepienia?

Praca

Czy jest szansa na wolne w dniu szczepienia? Pytamy resort pracy

Czytaj więcej >
PHOTO: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS LODZ POWIATOWY URZAD PRAWY NR 2 W LODZI. N/Z KOLEJKA W URZEDZIE PRACY WSZYSTKIE ZDJECIA NA: http://agencja.se.com.pl 19/01/2009 .

Praca

Redukcja miejsc pracy, obniżki pensji. Rzeczywistość w Polsce dużo gorsza niż na suchych liczbach

Czytaj więcej >
Emerytura stażowa wróciła podczas kampanii wyborczej

Praca

Kolejna obietnica polityków. Dzięki niej, aż 400 tys. Polaków mogłoby przejść na emeryturę znacznie wcześniej

Czytaj więcej >
Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >