Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Wynagrodzenie brutto a netto - co je odróżnia?
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 22.03.2022 09:14

Wynagrodzenie brutto a netto - co je odróżnia?

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Wynagrodzenie brutto a netto - różnica między nimi jest istotna. Zastanawiasz się, gdzie znikają twoje pieniądze z kwoty brutto wpisanej na umowie? Wynagrodzenie netto to kwota otrzymywana  “do ręki” i “na czysto”. Wynagrodzenie brutto zawiera w sobie oprócz honorarium również składki na różne świadczenia.

Wynagrodzenie brutto a netto u osoby prywatnej

Wynagrodzenie brutto to kwota pieniędzy, którą otrzymują pracownicy, zanim zostaną pobrane jakiekolwiek podatki i potrącenia, jak np. podatki od wynagrodzeń, dodatki i składki na plan emerytalny. Kwota brutto najbardziej interesuje pracodawcę, ponieważ jest to właściwie całkowity koszt zatrudnienia pracownika.Wynagrodzenie netto to kwota pieniędzy, którą pracownik dostaje na konto już po odliczeniu wszystkich potrąceń. To są pieniądze, które faktycznie otrzymuje w dniu wypłaty, realny przychód osoby zatrudnionej.

Co składa się na wynagrodzenie brutto?

Wartość wynagrodzenia brutto to wysokość faktycznej wypłaty pracownika netto oraz składki, które pracodawca odprowadza w związku z zatrudnieniem, czyli:

  • zaliczka na podatek dochodowy - uzależniona od dochodów. Jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa;

  • składka na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) - uprawniający pracownika do korzystania z  państwowej opieki medycznej;

  • składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czyli na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Te składki uprawniają pracownika do otrzymywania świadczenia z ZUS w przyszłości. Składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika jak również z kieszeni przedsiębiorcy. W praktyce to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za uregulowanie należności, pracownik nie może uniknąć płacenia podatków i składek.

Wynagrodzenie netto a umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło

Kwota netto różni się w zależności o umowy jaką się podpisało. Największa różnica między wynagrodzeniem brutto a netto widoczna jest przy pracy na UoP, ponieważ pracodawca musi odprowadzać wszystkie wymienione wyżej składki. Od umowy zlecenie również należy naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zwolnienie z tego obowiązku istnieje tylko, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie. Umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani do dobrowol­nych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, dlatego też różnica pomiędzy kwotą brutto a netto w tym przypadku jest najmniejsza.