Wymeldowanie z pobytu stałego
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Wymeldowanie z pobytu stałego

Jak wymeldować siebie, a jak inną osobę? Kto składa wniosek o wymeldowanie? Czy można wymeldować kogoś przymusowo i jak to zrobić? Jak wymeldować zmarłego? Czy można wymeldować się przez Internet?

Jak wymeldować siebie lub inną osobę?

Wymeldowanie należy zgłosić do urzędu gminy lub przez Internet najpóźniej w dniu wyprowadzki. Czynność tę można połączyć z zameldowaniem się w nowym miejscu. Za wymeldowanie nie jest pobierana opłata. Za niedopełnienie obowiązku wymeldowania się nie grożą żadne konsekwencje.

Wniosek o wymeldowanie innej osoby może złożyć właściciel lokalu lub inny podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu.

Czy można wymeldować przymusowo?

Wymeldowanie przymusowe jest możliwe wobec osoby, która nie dopełniła obowiązku wymeldowania się, ale wymaga to podjęcia stosownych kroków prawnych. Urząd gminy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, przesłuchania świadków i zweryfikowania, czy osoba, która ma zostać wymeldowana, faktycznie wyprowadziła się z lokalu. Zdarza się bowiem tak, że osoba, która opuściła lokal, została do tego przymuszona. Jeżeli działanie to było bezprawne, stronie służą roszczenia mające doprowadzić do przywrócenia posiadania mieszkania i usunięcia przeszkód do zamieszkiwania.

Po przeprowadzeniu postępowania wydawana jest decyzja o wymeldowaniu.

Jak wymeldować osobę zmarłą?

W przypadku śmierci nie ma obowiązku wymeldowywania zmarłej osoby. Wystarczy zgłosić zgon do urzędu stanu cywilnego, co będzie skutkowało automatycznym wymeldowaniem zmarłego z pobytu stałego i czasowego.

W jaki sposób można się wymeldować?

Dokonać wymeldowania można osobiście w urzędzie gminy, przez Internet lub przez pełnomocnika.

Wymeldowanie można zgłosić w urzędzie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania lub, jeśli chce się od razu dokonać nowego zameldowania, w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce zamieszkania.

Najprościej jednak dokonać wymeldowania przez Internet, za pomocą platformy ePUAP.

Aby się wymeldować, należy złożyć wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeżeli nie chce skorzystać się z możliwości wymeldowania się przez Internet ani z osobistej wizyty w urzędzie gminy, można dokonać wymeldowania poprzez pełnomocnika. W tym przypadku należy udzielić pełnomocnictwa do wymeldowania udzielonego na piśmie. Ponadto należy uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł i dołączyć potwierdzenie opłaty. Pełnomocnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Opłaty skarbowej nie trzeba dokonywać, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone:

  • małżonkowi,
  • rodzeństwu,
  • zstępnemu (dziecku, wnukowi, prawnukowi itd.),
  • wstępnemu (któremuś z rodziców, dziadków, pradziadków).

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News