wiek emerytalny
pxhere
Autor Maria Glinka - 26 Lutego 2020

KE krytykuje polski wiek emerytalny. Bez zmian za kilka lat będziemy przymierać głodem

Wiek emerytalny w Polsce, którego reformowanie doświadcza przestoju, został skrytykowany przez Komisję Europejską. W najnowszym raporcie zwrócono uwagę na brak postępu w działaniach, które miałyby ustabilizować system emerytalny i zapewnić odpowiednią wysokość świadczenia.

Wiek emerytalny pod lupą Brukseli

Wiek emerytalny w Polsce, wobec braku konkretnych modyfikacji prawnych, nie gwarantuje "adekwatności przyszłych świadczeń emerytalnych" - czytamy w raporcie KE. Bruksela radzi, aby podnieść wiek emerytalny i zmienić przywileje, które przysługują konkretnym grupom zawodowym.

Warto zaznaczyć, że wysokość wieku emerytalnego w Polsce jest podobna do poziomów ustalanych przez ustawodawców w innych państwach europejskich. W wieku 65 lat na emeryturę przechodzą także mężczyźni w Niemczech, Szwajcarii, Niederlandach, Hiszpanii czy Belgii. W przypadku kobiet w większości krajów wiek emerytalny jest wyższy niż 60 lat, które obowiązują w Polsce. Dla przykładu Finki i Węgierki opuszczają miejsca pracy w wieku 63 lat, a Niemki czy Dunki w wieku 65 lat.

Aktywizacja zawodowa niezadowalająca

Eksperci unijni stoją na stanowisku, że rządzący niewystarczająco zadbali o zwiększenie aktywności zawodowej wśród Polaków. KE wytyka politykom brak poprawy w dostępie do opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej - podaje Business Insider Polska.

Zdaniem Brukseli zaniedbano także usuwanie przeszkód, które stoją na drodze do bardziej stabilnych form zatrudnienia. Krytyce poddano również reorganizację polskiego systemu szkolnictwa, która według komisarzy doprowadziła do pogorszenia warunków nauki i pracy w wielu szkołach.

Gospodarka na plus, ale wyzwań nie brakuje

KE pozytywnie oceniła jednak stan polskiej gospodarki. Eksperci przyznali, że "warunki gospodarcze pozostają sprzyjające, mimo perspektyw spowolnienia wzrostu". Analitycy z Brukseli optymistycznie oceniają także krótkoterminową perspektywę finansów publicznych.

Jednak wśród wyzwań, z którymi w dalszym ciągu będzie mierzyła się Polska, znajdują się ich zdaniem starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Eksperci zwrócili uwagę także na niską jakość niektórych kluczowych usług publicznych m.in. opieki zdrowotnej czy długoterminowej.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych może okazać się kluczowe

Długoterminowym wyzwaniem dla Polski ma być, zdaniem ekspertów, przejście do gospodarki opartej na wiedzy, która dąży do produkcji zaawansowanych produktów i zapewnienia usług na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych.

KE podkreśliła, że "przejście na gospodarkę niskoemisyjną będzie miało znaczący wpływ na społeczeństwo".

Ocena realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

W raportach, przygotowanych dla państw członkowskich, po raz pierwszy zawarto ocenę postępów krajów na drodze do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, których osiągnięcie wyznaczono na 2030 rok. Agenda ONZ, będąca kontynuacją i rozszerzeniem Milenijnych Celów Rozwoju (2000-2015), dotyczy 17 wyzwań o charakterze globalnym m.in. głodu, ubóstwa, zmian klimatu czy równości płci.

Na tle innych państw Polska znajduje się powyżej średniej unijnej w większości wskaźników. Przoduje w parametrach związanych z walką z ubóstwem, jakością edukacji czy zmniejszaniem nierówności. Poniżej średniej pozostają wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej i warunków pracy.
Raporty KE, opublikowane w ramach rekomendacji gospodarczych wydawanych przez KE dla wszystkich państw członkowskich, będą przedmiotem dyskusji ministrów w Radzie Unii Europejskiej. Ma dojść także do konsultacji z administracjami, ekspertami i parlamentami krajowymi . Rządy państw członkowskich mają czas do kwietnia, aby przedstawić programy reform.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News