BiznesINFO.pl
terminy podatkowe

https://pixabay.com/pl/photos/kasa-fiskalna-drukarka-paragon-5610295/

Ważne terminy podatkowe

5 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Obowiązek terminowego regulowania podatków dotyczy każdego przedsiębiorcy. Przepisy wyznaczają konkretne terminy, w jakich podatnik musi uiścić opłatę należną fiskusowi. W tym artykule przedstawimy wszystkie ważne terminy podatkowe, które przedsiębiorca powinien znać.

W zależności od, tego w jakiej formie opodatkowany jest przedsiębiorca i od tego, czy jest płatnikiem VAT, będą obowiązywały go inne terminy podatkowe.

Terminy podatkowe związane z podatkiem PIT:

 • Rozliczenie na karcie podatkowej – do 7 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni

 • Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

 • Rozliczenie podatku liniowego lub skali podatkowej – do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

Terminy podatkowe związane z podatkiem VAT

 • Miesięczne rozliczenie VAT (JPK_V7M) – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

 • Kwartalne rozliczenie VAT (JPK_V7K) – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

 • Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE – do 25 dnia miesiąca za miesiąc, w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Roczne zeznania – ważne terminy

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem
skarbowym po zakończeniu roku obrotowego. Poniżej przedstawiamy ważne terminy
podatkowe w zależności od formy opodatkowania:

 • Pit -28 należy złożyć do końca lutego w roku następującym po roku podatkowym;

 • Zeznania podatkowe dotyczące wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (Pit-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39) składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowych. W tym terminie należy również wpłacić różnice pomiędzy należnym podatkiem a sumą zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego;

 • Informacje o dochodach pracownika (PIT-11) należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowych, a pracownikowi należy ją wydać do końca lutego;

 • PIT-4R i PIT8AR należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

ZUS – terminy podatkowe

Przedsiębiorca nie rozlicza się tylko z urzędem skarbowym. Kolejną instytucją, o której należy pamiętać, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Terminy rozliczeń uzależnione są od tego, czy pracodawca zatrudnia pracowników i tak:

 • Do 10 dnia każdego miesiąca składki odprowadza przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników;

 • Do 15 dnia każdego miesiąca składki odprowadza przedsiębiorca zatrudniający pracowników (za siebie i za zatrudnionych).

Inne ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorca, który dopiero zaczyna prowadzenie działalności lub ten, który już taką działalność prowadzi, ma możliwość wyboru formy opodatkowania lub jej zmiany. Żeby tego dokonać, potrzebne jest złożenie formularza CEIDG-1 z zachowaniem odpowiednich terminów. W przypadku wybrania:

 • Podatku liniowego (19%), skali podatkowej (17% i 32%) lub ryczałtu – termin złożenia CEIDG-1 upływa 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo na koniec roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;

 • w przypadku gdy przedsiębiorca wybrał rozliczanie się za pomocą karty podatkowej – termin złożenia CEIDG-1 upływa 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują również przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:    

 • nabywca dokona płatności za fakturę o wartości minimum 15 000 zł na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT,        

 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,

to nabywca nie będzie miał prawa do ujęcia takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Nabywca odpowiada również solidarnie ze sprzedawcą za zobowiązania z tytułu podatku VAT. Aby uchronić się od tych negatywnych konsekwencji, wystarczy, że podatnik złoży w urzędzie skarbowym zawiadomienie ZAW-NR, w którym informuje o wystąpieniu tej sytuacji. Termin na złożenie wynosi 3 dni od dnia wykonania przelewu.

Tagi:

finanse podatkiVAT

Maciej BlachaAutor

Redaktor Maciej Blacha

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Finanse

Rata kredytu niższa o 5 tys. złotych. Sąd pozbawił bank prawa doliczania WIBOR-u do raty

Czytaj więcej >
pieniądze

Finanse

UOKIK stawia zarzuty Profi Credit Polska. Dotyczą sposobu windykacji

Czytaj więcej >
Seniorzy otrzymają mniejsze kwoty z tytułu tzw. "trzynastek" i "czternastek"?

Finanse

Nowe limity dorabiania do rent i emerytur. Zmiany od grudnia 2022

Czytaj więcej >
Iberion

Finanse

Dodatek elektryczny. Wnioski można składać od 1 grudnia

Czytaj więcej >
Według eksperta Banku Pekao, inflacja po chwilowym spadku utrzyma się na stałym wysokim poziomie.

Finanse

Ekonomiści: inflacja w listopadzie będzie niższa niż zakładano

Czytaj więcej >

Finanse

ZUS idzie na rękę pracującym. W Twojej kieszeni zostanie więcej pieniędzy

Czytaj więcej >