Świadczenia specjalne - kto może starać się o emeryturę lub rentę na wyjątkowych warunkach
Marek BAZAK/East News
Autor Wiktoria Pękalak - 14 Lutego 2021

Świadczenie specjalne dla osób nieuprawnionych do emerytury. Trzeba spełnić parę warunków

Świadczenie specjalne przysługuje nawet osobom, które w swoim życiu nie przepracowały ani jednego dnia. Przyznaje je ZUS lub premier, jednak wcale nie tak łatwo je dostać. Lista wymaganych warunków jest spora.

Świadczenie specjalne

Są osoby, które z jakichś powodów nie mogą liczyć na emeryturę ustawową lub rentę, jednak nie oznacza to wcale, że nie należy im się pomoc. Właśnie dla takich osób powstało świadczenie specjalne, które można otrzymać w drodze wyjątku.

„Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie” - zapisano w art. 83 par. 1. ustawy o emeryturach z FUS, na który powołuje się portal Bankier.

Świadczenia specjalne przyznawane są zwykle w wysokości świadczenia minimalnego, czyli do końca lutego 1200 zł, a od marca 1250 zł brutto i finansuje je budżet państwa.

Komu przysługuje emerytura specjalna

Aby otrzymać świadczenie specjalne, należy spełnić wszystkie z warunków zapisanych w ustawie. Jednak każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez ZUS.

O świadczenie specjalne może ubiegać się zatem:

  • Osoba, która jest lub była osobą ubezpieczoną albo jest członkiem rodziny po osobie ubezpieczonej.
  • Osoba, która nie spełnia warunków, by otrzymać ustawową rentę lub emeryturę, trzeba jednak przedstawić szczególne powody, które wypłynęły na tę sytuację. Ustawa nie wskazuje konkretnych przykładów czy definicji tych okoliczności – dlatego właśnie ZUS rozpatruje każdą decyzję indywidualnie, opierając się na wyrokach sądów.
  • Osoba, która nie mogła podjąć pracy ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek.
  • Osoba, która nie posiada niezbędnych środków do życia.

Jak uzyskać świadczenie specjalne

Aby otrzymać świadczenie specjalne, należy najpierw otrzymać odmowę wniosku o przyznanie zwykłego świadczenia. Dopiero wówczas można starać się o przyznanie emerytury lub renty w drodze wyjątku, przekazał portal. Pierwszym krokiem w drodze o świadczenie specjalne powinno być skierowanie wniosku do prezesa ZUS, co można uczynić w placówce zakładu w miejscu zamieszkania lub bezpośrednio w centrali ZUS. We wniosku należy zawrzeć informacje o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej.

Jeśli ZUS odrzuci wniosek, nie oznacza to wcale, że sytuacja jest przegrana i na świadczenie nie możemy liczyć. Od decyzji możemy się odwołać, wnosząc wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie decyzji. Mamy na to 14 dni od wydania decyzji.

Jeśli i w tym przypadku nie uda się uzyskać świadczenia, można zaskarżyć tę decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Mamy na to 30 dni od wydania decyzji przez ZUS.

Świadczenie od premiera

Świadczenie specjalne może przyznać także premier - „Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rent na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie” - napisano w ustawie.

Przypadkami szczególnymi są tu: zasługi osób w polityce, kulturze czy sporcie, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na emeryturę ustawową. Portal tłumaczy, że podobnie jak w przypadku świadczeń specjalnych od ZUS, także i w tym przypadku decyzja o przyznaniu emerytury lub renty jest indywidualna.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News