Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Składki ZUS można zapłacić ze środków z konta VAT
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 22.03.2022 08:51

Składki ZUS można zapłacić ze środków z konta VAT

bookkeeping-615384 1920
https://pixabay.com/pl/photos/księgowość-rachunkowości-podatki-615384/

Odkąd wprowadzono w Polsce obowiązkową podzieloną płatność (tzw. split payment), część podatników ma wątpliwości, czy może skorzystać ze środków zgromadzonych na koncie VAT do zapłacenia składek ZUS. Wątpliwości te wiążą się z tym, że środkami z tego konta nie można dysponować w dowolny sposób. Okazuje się jednak, że istnieje możliwość wykorzystana konta VAT do zapłacenia składek ZUS, należy jednak pamiętać, że nie można tego zrobić w dowolny sposób. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest konto VAT i mechanizm split payment?

  • Jak można dysponować środkami z konta VAT?

  • W jaki sposób zapłacić składkę ZUS ze środków konta VAT?

  • Jak dokonać przelewu środków z konta VAT na składki ZUS?

Środki zgromadzone na koncie VAT mogą być przeznaczone jedynie do opłacania zobowiązań związanych z podatkiem VAT. Nie można nimi dowolnie dysponować. Dopuszczalne jest jednak przeznaczenie środków z konta VAT również na opłacenie należności związanych z podatkiem dochodowym, cłem, akcyzą i składkami ZUS.

Konto VAT i jego zastosowanie 

Od niedawna przedsiębiorcy zobligowani są do posiadania specjalnego rachunku VAT stosowanego w mechanizmie podzielonej płatności zwanym split payment. Jest to specjalne konto rozliczeniowe przedsiębiorcy przeznaczone na cele działalności gospodarczej. Mechanizm podzielonej płatności nie jest obsługiwany na osobistych rachunkach bankowych. Posiadanie i korzystanie z konta VAT jest konieczne przy rozliczeniach transakcji wrażliwych, w przypadku których podzielona płatność jest obowiązkowa.

Warto pamiętać, że split payment oznacza podział płatności na dwie części. W mechanizmie tym kwota netto jest wpłacana na zwykły rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota VAT na jego specjalne konto VAT przypisane do rachunku rozliczeniowego.

Są transakcje, w których mechanizm split payment musi być stosowany obowiązkowo. Przy pozostałych transakcjach jego stosowanie pozostawione jest do decyzji podatnika (nabywcy), dokonującego zapłaty. 

Przeznaczenie środków zgromadzonych na koncie VAT

Warto pamiętać, że środki zgromadzone na koncie VAT można przeznaczyć jedynie na cele ściśle określone przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Do niedawna przepisy prawa bankowego stanowiły, że środki zgromadzone na koncie VAT można przeznaczyć jedynie na opłacenie zobowiązań związanych z podatkiem VAT. W szczególności chodziło tutaj o zobowiązania dotyczące VAT wynikającego ze złożonej deklaracji podatkowej VAT-7/7K, odsetek z tytułu VAT czy też zobowiązania z dostawcami za nabyte towary lub usługi w części VAT wynikającej z faktury. 

Od 1 listopada 2019 r. środki zgromadzone na koncie VAT mogą być także przeznaczone na opłacenie składek ZUS, podatku dochodowego, cła, akcyzy i odsetek za zwłokę. 

Przelew środków z konta VAT na zapłacenie składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystać środki zgromadzone na koncie VAT do zapłacenia ZUS-u, muszą pamiętać, że nie można w tym celu wykorzystywać mechanizmu split payment. Technicznie jest to po prostu nie możliwe. ZUS nie akceptuje przelewów split payment w ramach zapłaty składek. Jeśli podatnik zastosuje w takiej sytuacji przelew z podzieloną płatnością, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwróci podatnikowi taką płatność. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wielokrotnie podkreślał, że metoda split payment nie ma zastosowania do przelewów wykonywanych na indywidualny rachunek składkowy podatnika. Do zapłacenia ZUS-u z konta VAT podatnicy powinni używać zwykłego przelewu. Po prostu bank, realizując zlecony przelew zwykły, do którego posiadacz rachunku ma utworzony rachunek VAT, automatycznie ściągnie środki z konta VAT w kwocie określonej na zleceniu (pod warunkiem oczywiście, że na rachunku VAT podatnik będzie posiadał wystarczające środki).

Wykorzystanie nadwyżki środków zgromadzonych na koncie VAT

W sytuacji, gdy podatnik zbierze na koncie VAT sporą ilość środków finansowych, może także złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o przekazanie tych środków na rachunek podstawowy podatnika. Urząd Skarbowy ma 60 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.