BiznesINFO.pl
money-2180330 1920

https://pixabay.com/photos/money-coins-stack-stacked-coins-2180330/

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - kto i kiedy je odprowadza oraz ile wynoszą w 2021?

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Każdy pracodawca płaci składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które określane są funduszami celowymi. Zostały stworzone, by realizować konkretne, odrębne cele państwowe bądź samorządowe, które nie są finansowane z budżetu państwa. Czym dokładnie są te fundusze? Kiedy składki są obowiązkowe i ile wynoszą?


Fundusz Pracy - FP

Fundusz Pracy funkcjonuje w Polsce od 1990 roku, a środki, które zbiera, są przeznaczane w głównej mierze na łagodzenie skutków bezrobocia, między innymi zasiłki, stypendia czy dofinansowania. Funduszami, którymi dysponuje, są składki odprowadzane przez przedsiębiorców oraz pracowników. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi o obowiązku opłacania składek na FP przez pracodawców, zleceniobiorców oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Będąc płatnikiem składek, świadczenie na Fundusz Pracy odprowadza się od osób objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami - zdrowotnymi i rentowymi. Składka obliczana jest od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli od tej samej, od której obliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustawa budżetowa określa stopę procentową składki na Fundusz Pracy - kwota jest więc zmienna.

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne opłacają składki za osoby:

 • pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

 • wykonujące pracę nakładczą,

 • wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub równoważnych bądź współpracujące z wykonawcami takich umów,

 • wykonujące pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

 • pobierające stypendia sportowe,

 • otrzymujące świadczenie górnicze, górniczy zasiłek socjalny, świadczenie socjalne pobierane na urlopie górniczym,

 • będące żołnierzami zawodowymi.


Składki na Fundusz Pracy nie są opłacane w momencie, gdy:

 • nowy przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek ZUS,

 • wynagrodzenie pracownika wynosi mniej niż płaca minimalna,

 • przedsiębiorca zatrudnia pracowników tylko i wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie,

 • pracownik oraz przedsiębiorca osiągną określony wiek - kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych funkcjonuje od 1994 roku, a od 2012 roku uznawany jest za państwowy fundusz celowy. Opłacane na fundusz składki przekazywane są na ochronę roszczeń pracowniczych, w przypadkach niewypłacalności pracodawcy. Składki przeznaczone są więc głównie na wszystkie składniki wynagrodzenia należnego pracownikowi. Kwota składki obliczana jest od podstawy wymiaru składek społecznych i jest w całości opłacana przez płatnika składek

Podmioty zobowiązane do opłacania składek na FGŚP to:

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski,

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednocześnie w Polsce oraz na terenie krajów członkowskich UE, EFTA, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii czy Irlandii Północnej,

 • oddziały instytucji kredytowych,

 • oddziały banków zagranicznych,

 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

 • oddziały bądź przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Składki opłacane są za wszystkie osoby zatrudnione, objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi.

Gdy jest się płatnikiem, nie ma konieczności opłacania składek na FGŚP w przypadku: 

 • pracownika, który: został skierowany do pracy przez Państwowy Urząd Pracy i nie skończył 30 lat - składka nie jest odprowadzana przez pierwsze 12 miesięcy od miesiąca następującego po zawarciu umowy,

 • pracownika, który wraca z urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach macierzyńskiego), rodzicielskiego oraz wychowawczego - składki nie są opłacane przez 36 miesięcy od miesiąca po powrocie z rzeczonego urlopu,

 • pracownika, który ukończył 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem był w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy - składka nie jest odprowadzana przez 12 miesięcy od miesiąca następującego po zawarciu umowy o pracę,

 • kobiet, które ukończyły 55 lat,

 • mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Składki na FP i FGŚP w 2021 roku

Stopa procentowa składek na FP i FGŚP wynosi:

Fundusz Pracy: 2,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10%

Składka na FP jest obliczana łącznie ze składką na Fundusz Solidarnościowy - wykazywana jest więc suma stóp procentowych obu składek, gdzie 1,0% to stawka procentowa FP, a 1,45% to stawka FS.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >