BiznesINFO.pl
cost-943762 960 720

https://pixabay.com/photos/cost-health-medical-money-943762/

Składka zdrowotna 2021 – ile wynosi?

31 Maja 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Składka zdrowotna 2021 to opłaty, które muszą być czynione tytułem ubezpieczenia
zdrowotnego. Każdego roku kwota jest inna i ogłaszana jest przez ZUS. Sprawdź, jaka jest wysokość składki w bieżącym roku.
Składka zdrowotna 2021 – dla kogo?
Składka zdrowotna 2021 to zupełnie inna składka niż ta, która obowiązywała w 2020 i 2019
roku oraz latach poprzednich. Wysokość składek ZUS, które obowiązują przedsiębiorców, zmienia się co roku. Najczęściej najpierw podawane są informacje dotyczące składek społecznych, a dopiero później do wiadomości publicznej zostaje podana kwota składki dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego. Należy zapoznać się z tą informacją, ponieważ określa ona, na jakie koszty należy się nastawić w sytuacji podlegania ubezpieczeniom w ZUS. Składka zdrowotna 2021 jest ustalana na podstawie konkretnych danych. Pod uwagę bierze się wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał roku ubiegłego. Do obliczenia składek wlicza się także wypłaty z zysku. W efekcie najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 75% obliczonej kwoty finalnej. Tego typu składka jest dostępna dla określonych grup ubezpieczonych.
Chodzi tutaj o osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialność i wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej. Składka zdrowotna 2021 dotyczy także osób prowadzących publiczną albo niepubliczną szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego, a także placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób korzystających z ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne. Chodzi tutaj o ulgę na start, preferencyjne składki i mały ZUS. Informacja o składce jest także istotna dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo korzystających z ulg.
Ile wynosi składka zdrowotna 2021?
Jakim kosztem jest składka zdrowotna 2021? Według informacji udzielonych przez ZUS, składką ubezpieczenia zdrowotnego dla wymienionych wyżej osób jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa od 4242,38 złotych. Chodzi tutaj o 75% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, łącznie z wypłatami zysku, wynosiło w czwartym kwartale 2020 roku 5656,51 złotych. W efekcie składka zdrowotna 2021 nie może być niższa od kwoty 381,81 złotych. Jest to 9% podstawy wymiaru składki. Podsumujmy podane wyżej informacje. Biorąc pod uwagę obliczone kwoty, podstawa składki w tym roku dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest wyższa o 200 złotych niż w 2020 roku. W efekcie składka, która podlega odliczeniu od podatku, to 7,75% podstawy wymiaru składki, czyli 328,78 złotych. Dla
porównania wskazujemy kwoty zeszłoroczne: kwota składki zdrowotnej w 2020 roku wynosiła 362,34 i po odliczeniu od podatku wynosiła 312,02 złotych.
Wyższa składka zdrowotna 2021Jak już widzisz, składka zdrowotna 2021 jest wyższa od tej, która obowiązywała w
zeszłym roku. Biorąc pod uwagę kwoty zeszłoroczne oraz te, które obowiązują w 2021 roku, przedsiębiorca w skali miesiąca musi odprowadzić na rzecz ubezpieczenia zdrowotna około 20 złotych więcej, niż w roku poprzednim. W rocznej skali daje to łącznie kwotę 240 złotych. Wiemy już, ile wynosi składka zdrowotna 2021. Nie podstawie tej wiedzy można obliczyć całkowity koszt, który będzie musiał zostać odprowadzony na rzecz ZUS. Jeśli odprowadzasz preferencyjne składki, to miesięczna opłata wyniesie 647,59 złotych z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz 627,01 złotych bez tego ubezpieczenia. Natomiast w sytuacji opłacania tak zwanego dużego ZUS-u, miesięczna kwota opłat wynosi 1457,49
złotych wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i 1380,18 złotych bez niego. Eksperci wskazują, że składka zdrowotna 2021 rzeczywiście wzrosła, ale nieznacznie w porównaniu do zeszłego roku. Warto pamiętać, że pierwsza składka musi zostać opłacona do 10 lutego – w przypadku opłacania ubezpieczenia tylko dla przedsiębiorcy – i do 15 lutego w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń także inne osoby.Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >