BiznesINFO.pl
coins-948603 1920

pixabay.com

Skala podatkowa – podatek dochodowy w działalności

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:

Początkujący przedsiębiorcy mierzą się na początku swojej przygody z prowadzeniem
działalności z wieloma trudnościami. Nie chodzi o zarządzanie samą firmą, ale również o kwestie rozliczeniowe tej działalności. Przedsiębiorca musi dobrze poznać wszystkie zasady, według których powinien się rozliczać z urzędem skarbowym i innymi instytucjami pobierającymi zobowiązania podatkowe. Jednym z podstawowych pojęć, z którymi będzie miał do czynienia jest skala podatkowa – podatek dochodowy w działalności.

Skala podatkowa – definicja

Aby dobrze zrozumieć każde pojęcie, szczególnie to kompletnie nowe, warto najpierw poznać jego definicję. Czym więc dokładnie jest skala podatkowa? To wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki podatnik jest zobowiązany zapłacić z tytułu dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym. Podstawą opodatkowania dla tej skali jest dochód.

Należy też zaznaczyć, że skala podatkowa nie obowiązuje każdego przedsiębiorcy. Ten ma bowiem możliwość wyboru formy opodatkowania swojej działalności. Zamiast standardowego podatku dochodowego liczonego według skali podatkowej może jeszcze wybrać podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Warto nadmienić, że formę opodatkowania można zmienić, składając do urzędu skarbowego należyty wniosek. Należy to
jednak zrobić dosyć sprawnie, ponieważ przedsiębiorca musi tej zmiany dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał swój pierwszy przychód.

Skala podatkowa – obliczenie jej wartości

Wiadomo już, czym jest skala podatkowa i kogo ona obowiązuje. Warto więc przejść do najistotniejszego etapu, czyli obliczania jej wartości, bo przecież to jest najistotniejsze. Przedsiębiorców przede wszystkim będzie interesowało to, ile powinni z tytułu tego zobowiązania wpłacić pieniędzy. Najpierw należy przypomnieć, że podatek ten oblicza się na podstawie
dochodu, jak to zostało wspomniane w definicji. Oznacza to, że następujące wartości procentowe należy policzyć właśnie od tej kwoty, a nie na przykład samych przychodów.

Podatek dochodowy dla przedsiębiorstw oblicza się według stawek. Pierwsza z nich wynosi 17% podstawy opodatkowania, czyli wspomnianego wyżej dochodu i obowiązuje wówczas, gdy nie przekroczył on wartości 85 528 zł. W przypadku działalności, które tę granicę przekroczyły, stawka opodatkowania wrasta do 32%.

Skala podatkowa – kwota zmniejszająca podatek

Warto zaznaczyć, że w polskim prawie przewidziane są ulgi, które mogą nieco zmniejszyć wysokość podatku obliczanego według wyżej opisanej skali. Niezwykle istotna dla przedsiębiorcy jest znajomość tych kwot, a ich obliczanie jest już nieco bardziej skomplikowane. Jak więc one dokładnie wyglądają? Pierwszy przypadek uwzględnia pomniejszenie kwoty podatku o 1360 zł, o ile podstawa podatkowa nie przekracza kwoty 8000 zł. Tyczy się więc on małych działalności. Jeśli zaś podstawa podatkowa przekracza 8000 zł, ale nie jest większa niż 13 000 zł, wówczas kwotę pomniejszenia podatku oblicza się ze wzoru: 834 zł 88 gr x podstawa podatkowa / 5000 zł. Jeśli z kolei podstawa przekracza 13 000 zł, ale nie jest większa od 85 258 zł wówczas kwota
pomniejszenia podatku wynosi 525,12 zł. Jeśli podstawa opodatkowania przekracza 85 528 zł, ale nie jest większa niż 127 000 zł to wówczas kwotę pomniejszenia podatku oblicza się ze wzoru: 525 zł 12 gr x podstawa podatkowa / 41 472 zł. W przypadkach naprawdę dużych, dobrze prosperujących działalności osiągających dochód powyżej 127 000 zł rocznie kwota zmniejszająca podatek już nie występuje. Wówczas odprowadzony podatek obliczany jest tylko według wyżej przedstawionej stawki skali podatkowej. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni lat kwoty zmniejszające podatek ulegały zmianie. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą uważnie śledzić przepisy i ich nowelizację, by w każdym kolejnym roku podatkowym być w stanie poprawnie obliczać wysokość podatku dochodowego. Żadna z osób prowadzących własną działalność nie chce przecież mieć problemów z urzędem skarbowym z tytułu odprowadzenia nieodpowiedniego podatku, bo działalność sama w sobie przysparza już wielu problemów.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >