BiznesINFO.pl > Finanse > Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok. Jak zostaną wydane nasze pieniądze
Patryk Solarczyk
Patryk Solarczyk 29.01.2023 16:22

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok. Jak zostaną wydane nasze pieniądze

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Domena publiczna

W ustawie przyjęto prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł i limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł.

Deficyt budżetu państwa prognozowany jest na nie większy niż 68 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie 4,5% PKB.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) w ustawie przyjęto na poziomie 53,3% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne jakie przyjęto w ustawie:

1. Wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%.

2. Inflacja w ujęciu średniorocznym wynosząca 9,8%.

3. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8%.

Ministerstwo finansów podaje, że w porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

W ustawie na rok 2023 rząd zakłada m.in.

1. Zwiększenie środków na służbę zdrowia ponad 6% PKB.

2. Środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

3. Waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8% z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emeryturę.

4. 3% PKB na obronność.

5. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

6. Środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

8. Zwiększenie wydatków na rolnictwo.