BiznesINFO.pl
podatek

pixabay.com

Ryczałt ewidencjonowany

23 Maja 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:Osoby aspirujące do miana przedsiębiorców w momencie zakładania własnej działalności gospodarczej muszą podjąć wiele istotnych decyzji, które w przyszłości mogą rzutować na
funkcjonowanie ich firmy. Jedną z nich jest chociażby wybór metody opodatkowania. Takich form jest kilka, a jedną z nich jest chociażby ryczałt ewidencjonowany. Czym dokładnie jest? Kto może z niego korzystać? Jak się na jego podstawie rozliczać?

Ryczałt ewidencjonowany – definicja

By dobrze zrozumieć wszelkie kwestie dotyczące pojęcia ryczałtu ewidencjonowanego, warto najpierw poznać jego definicję, tym bardziej, że jest to obco brzmiące określenie, które samo z siebie niewiele mówi. Czym więc dokładnie jest ryczałt ewidencjonowany? Z definicji jest to uproszczona forma opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez daną działalność, oparta o konkretną stawkę procentową. Najważniejszą informacją zawartą w powyższej definicji jest
fakt, że podstawą tego podatku jest przychód wygenerowany przez daną działalność, a nie, jak ma to miejsce w przypadku innych form rozliczeń, dochód danej działalności. Oznacza to, że podstawy podatku nie można obniżyć o koszty uzyskania przychodu. Rekompensować ma to stała, różniąca się w przypadku rodzaju podjętej działalności, stawka. W założeniu więc powinien być opłacalny dla przedsiębiorstw, które ponoszą niewielkie koszty działalności.

Ryczałt ewidencjonowany – kogo może dotyczyć?

Skoro wiadomo już, czym dokładnie ryczałt ewidencjonowany jest, warto dowiedzieć się, jakich przedsiębiorców może on obejmować.  Za pomocą tego podatku mogą rozliczać się
osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby generujące przychody za pomocą umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także osoby duchowne.

By wybrać tę formę rozliczania podatkowego, w momencie rejestrowania działalności należy po prostu zaznaczyć tę opcję we wniosku CEIDG-1. Jeżeli zaś działalność jest już od jakiegoś czasu prowadzona, a przedsiębiorca ma życzenie zmiany formy opodatkowania na ryczałt
ewidencjonowany i spełnia warunki, które mu to umożliwiają, musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, do którego przynależy, odpowiednie zgłoszenie. Należy jednak pamiętać, że to zgłoszenie musi zostać złożone do 20 stycznia nowego roku podatkowego. Jednocześnie należy też zgłosić rezygnację z innej formy opodatkowania. Co istotne, trzeba pamiętać o tym, by daty na tych zgłoszeniach były te same, co umożliwi zachowanie ciągłości podatkowej.

Należy też wskazać działalności gospodarcze, które nie mogą rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Nie mają do niego prawda działalności, które osiągnęły roczny przychód przekraczający 2 000 000 euro. Ponadto z tej formy rozliczenia nie mogą skorzystać też działalności, które są kantorami, lombardami, sklepami handlującymi częściami pojazdów
mechanicznych, aptekami czy producentami wyrobów, na które nałożony jest podatek akcyzowy. Warto też zaznaczyć, że rozpoczęcie rozliczania w ramach ryczałtu ewidencjonowanego zależne jest od małżeństwa. Nie można z tej formy opodatkowania skorzystać, jeśli działalność samodzielna ma się przekształcić w spółkę z małżonkiem lub w sytuacji odwrotnej.

Ryczałt ewidencjonowany – stawki

Jak zostało zaznaczone wyżej, stawki ryczałtu ewidencjonowanego dotyczą nie dochodów firmy, a generowanych przez nią przychodów. Różnią się one w zależności od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Jak więc dokładnie wyglądają te stawki? 20% wynosi stawka od przychodów osiąganych przez zawody wolne. 17% wynosi stawka od
przychodów ze świadczeń usług niematerialnych, które świadczą chociażby hotele czy agencje wynajmu samochodów. 12,5% wynosi stawka od przychodów działalności generujących go na mocy umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o
podobnym charakterze. 8,5% wynosi stawka od przychodów z działalności usługowej. 5,5% wynosi stawka od przychodów z działalności wytwórczej. 3% wynosi stawka od przychodów z działalności w zakresie handlu. 2% wynosi stawka od przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych lub zwierzęcych przetworzonych w sposób nieprzemysłowy. Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >