BiznesINFO.pl
calculator-385506 1280

Pixabay

Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Jako obywatele posiadamy wiele przywilejów, ale i obowiązków wynikających z tego tytułu. Jednym z przykładów wspomnianych zobowiązań jest odprowadzanie przymusowej, bezzwrotnej i obligatoryjnej daniny, czyli podatku. Chyba każdy z nas chciałby płacić jak najmniejsze podatki, względnie mieć możliwość odliczenia rozmaitych poniesionych kosztów od płaconej daniny. W tej sytuacji pomocne mogą okazać się odliczenia od podatku bądź ulgi. Co może zostać odliczone od podatku PIT? Jak odliczyć koszty podczas
rocznego rozliczenia PIT? Jak poprawnie dokonać rocznego rozliczenia PIT?

Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku? Czym jest PIT?


Podatek dochodowy od osób fizycznych (potocznie PIT) jest to podatek od dochodów osobistych. W Polsce obowiązuje od 1 stycznia 1992 roku, należy do kategorii podatków bezpośrednich i osobistych. W przeciwieństwie do podatku VAT czy też akcyzy, część odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód dla budżetów, którymi dysponują jednostki samorządów terytorialnych. Kwestie prawne podatku szczegółowo opisuje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawa z dnia 20 listopada 2008 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku? Czym jest odliczenie od podatku?

Prowadząc firmę lub osiągając dochody z pracy z tytułu zatrudnienia na etat czy też zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym, jesteśmy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego z tytułu podatku dochodowego. Co istotne, przepisy prawa dotyczące PIT przewidują wiele ulg, tak jak i odliczeń, z których można, a nawet należy, skorzystać. Zatem czym jest odliczenie od podatku?

Odliczeniem od podatku nazywamy możliwość odpisania kwoty od podatku poprzez spełnienie adekwatnych kryteriów opisanych szczegółowo w ustawie odliczeń od podatku, która co roku jest aktualizowana przez ustawodawcę. Celem finalnym odliczenia od podatku jest pomniejszenie wagi podatku przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokości bez względu na osiągane dochody przez podatnika.


Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku? Jakie są formy odliczeń od podatku?

Do najczęstszych form odliczeń od podatku zaliczamy:

       I.         Składki płacone z tytułu ubezpieczenia społecznego pozwalają na zmniejszenie podatku dochodowego o wielkość składek, które zostały pobrane w danym roku podatkowym przez podatnika

     II.         Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego - możliwość odliczenia 1% podatku, który został wyliczony w rocznym zeznaniu podatkowym, i przekazania go na korzyść wybranej przez podatnika organizacji. W celu przekazania 1% podatku należy w zeznaniu podatkowym dołączyć wniosek, w którym zawarta jest nazwa organizacji, której podatnik chce przekazać 1% kwoty podatku, oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnym jest, aby zeznanie podatkowe zostało złożone „na czas” tj. do 30 kwietnia, w innym wypadku wniosek o przekazanie 1% nie zostanie rozpatrzony.

    III.         Ulga rodzinna to odliczenie adekwatnej kwoty na każde dziecko posiadane przez podatnika od podatku dochodowego, po dokonaniu konkretnych odliczeń na składki zdrowotne. W sytuacji, gdy podatnik posiada większą ilość zstępnych, kwota odliczana jest iloczynem liczby dzieci na utrzymaniu a także dwukrotności kwoty pomniejszającej podatek, którą determinuje ustawa. Należy odnotować, że odliczenie z tytułu ulgi rodzinnej możliwe jest do wielkości podatku a także powiązane jest z wychowywaniem własnego bądź adoptowanego dziecka.

Kryteria odliczenia z tytułu ulgi rodzinnej obejmują:

·       Osoby małoletnie

·       Otrzymują one tak zwany zasiłek pielęgnacyjny

·       Nie ukończyły 25 roku życia a także nadal posiadają status ucznia, a w roku podatkowym nie pozyskały dodatkowych dochodów – wyjątkiem są pobierane renty, dochody zwolnione z podatku dochodowego a także dochody w wysokości, które nie zobowiązują do odprowadzenia podatku dochodowego.

Odliczenia podatkowe wypadają dużo korzystniej dla podatnika, niż te uznawane od dochodu, z racji tego, że kwota odliczenia powoduje pomniejszenie naliczonego już podatku. W odliczeniach od podatku honorowane są:

·       Ulgi powiązane ze szkoleniem uczniów

·       Podatki z zagranicy

·       Wydatki ponoszone w celach mieszkaniowych

·       Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez właściciela gospodarstwa domowego, który zawarł umowę o charakterze aktywizacyjnym z bezrobotnymRozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku? Jakie są progi podatkowe PIT?

Podatek PIT występuje w formie skali progresywnej. Pierwszy próg podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 17% dla uzyskanych dochodów w ciągu roku do 85 528 zł. Natomiast drugi próg podatkowy wynosi 32% dla dochodów powyżej kwoty 85 528 zł. Podstawę do
wyliczenia podatku dochodowego stanowi różnica uzyskanego przychodu oraz
poniesionych kosztów. Dochód, który podlega opodatkowaniu może zostać zmniejszony o przewidziane ulgi podatkowe, jak i składki na ubezpieczenie społeczne.Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >