Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Rozliczenie podatkowe a otrzymanie UPO, czyli potwierdzenie złożenia PIT w urzędzie
Małgorzata Młynarczyk
Małgorzata Młynarczyk 07.06.2021 02:00

Rozliczenie podatkowe a otrzymanie UPO, czyli potwierdzenie złożenia PIT w urzędzie

business-1839191 1920
https://pixabay.com/photos/business-businessman-chair-computer-1839191/

Co roku przychodzi moment, kiedy musimy złożyć zeznanie podatkowe i rozliczyć się z uzyskanych dochodów. Jeżeli deklarację podatkową składamy drogą elektroniczną, otrzymamy UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Do czego służy UPO i kiedy je otrzymamy?

Elektroniczne złożenie deklaracji rocznej 

Deklaracje PIT są corocznie składane między 15 lutego a 30 kwietnia i dotyczą rozliczenia swojego dochodu (lub poniesionej straty) z poprzedniego roku. Zeznanie podatkowe można złożyć do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie drogą pocztową, osobiście lub przez Internet. Właśnie ta ostatnia forma rozliczeń staje się coraz bardziej popularna i znacząco się rozwinęła na przestrzeni ostatnich lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników. 

Po wypełnieniu lub zaakceptowaniu rozliczonej już deklaracji podatkowej przez Internet, podatnik utrzymuje numer referencyjny, który jest 32 znakowym numerem, który zostaje nadany przez system. Dzięki niemu mamy możliwość sprawdzenia statusu złożonego przez nas formularza, jednak nie poświadcza on złożenia PIT.

Otrzymanie UPO - poświadczenie złożenia deklaracji podatkowej

W momencie, gdy otrzymamy UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, możemy mieć pewność, że nasze zeznanie złożone uprzednio przez Internet, zostało zweryfikowane i otrzymane przez urząd skarbowy. Zanim otrzymamy UPO, nasze rozliczenie jest weryfikowane pod kątem poprawności formalnej, identyfikacyjnej oraz rachunkowej. Jeżeli weryfikacja jest pozytywna, nasz formularz otrzymuje status 200. Może się jednak okazać, że nasze zeznanie nie było wypełnione i złożone prawidłowo - w takim przypadku w zależności od tego, jaki status ma nasza deklaracja, wiemy, jakie podając dalsze kroki w celu poprawnego corocznego rozliczenia. Sprawdzenie statusu możliwe jest, gdy posiadamy numer referencyjny, otrzymany tuż po wysłaniu formularza. O czym świadczy przyznany status? 

 • status 200 - nasze zeznanie zostało prawidłowo wypełnione i przesłane do urzędu skarbowego, możemy pobrać UPO;

 • status 401 - deklaracja została negatywnie zweryfikowana z powodu niezgodności dokumentu ze schematem xsd, czyli błędnie wypełnionego pola lub braku wypełnienia obowiązkowego pola;

 • status 411 - deklaracja została negatywnie zweryfikowana przez zdublowanie zeznania podatkowego, co może się zdarzyć między innymi przy dostarczeniu deklaracji dwiema innymi ścieżkami, na przykład pocztą i przez Internet,

 • status 412 - wystąpił problem z wysyłką zeznania z powodu niezgodności danych autoryzujących dokument (np. przez podpis elektroniczny) z danymi zawartymi w dokumencie;

 • status 414 - deklaracja została negatywnie zweryfikowana z powodu podania błędnych danych identyfikacyjnych, czyli między innymi NIP, PESEL, imieniu, nazwisku czy dacie urodzenia.

Ustanowienie statusu oznaczającego negatywną weryfikację oznacza, że przesłany przez nas dokument nie został przyjęty przez urząd, a co za tym idzie - nasze rozliczenie podatkowe nie zostało złożone i nadal musimy dopełnić tego obowiązku.

Sprawdzając status przesłanego przez nas dokumentu, możemy otrzymać także inne komunikaty, między innymi:

 • status 100 - błędny komunikat SOAP, czyli deklaracja nie została wysłana;

 • status 101 - konieczne jest ponowne przesłanie dokumentu, ponieważ po wystąpieniu nieprzewidzianego błędu formularza nie udało utrwalić się w systemie;

 • status 102 - należy ponownie przesłać żądanie UPO;

 • status 300 - brak dokumentu w systemie;

 • status 301-306 - dokument jest nadal weryfikowany;

 • status 400 - przetwarzanie dokumentu zakończyło się błędem;

 • status 408 - nasz dokument zawiera błędy, które uniemożliwiają jego przetwarzanie;

 • status 409 - dokument nie posiada właściwej ilości lub rodzaju elementów;

 • status 413 - certyfikat użyty do złożenia podpisu elektronicznego potwierdzającego dokument, nie posiada wymaganych atrybutów;

 • status 444 - nie znaleziony został podatnik, którego dotyczy złożone zeznanie;

 • status 466 - kwoty zostały poprawnie zsumowane.

Otrzymując inny status niż zatwierdzający i oznaczający oczekiwanie na przetworzenie, musimy uzupełnić braki lub wykonać kolejne kroki, pozwalające nam na poprawne złożenie zeznania podatkowego.

Gdy nasz formularz otrzymał status 200, czyli został zatwierdzony, możemy pobrać UPO potwierdzające złożenie PIT w urzędzie, które znajdziemy w sekcji oznaczonej nazwą “załączniki”.

Tagi: Podatki PIT