BiznesINFO.pl > Twój portfel > Rekompensaty za prąd, to nadal odległa przyszłość. Ministerstwo udzieliło nam odpowiedzi
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:21

Rekompensaty za prąd, to nadal odległa przyszłość. Ministerstwo udzieliło nam odpowiedzi

Kiedy będą rekompensaty za prąd?
pixabay.com/congerdesign

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ceny prądu wraz z początkiem tego roku wzrosły

  • Dlaczego w najbliższych latach nastąpią drastyczne podwyżki

  • Co dzieje się wokół tematu rekompensat za prąd

Co z rekompensatami za prąd?

Niby wiadomo było, że tak się stanie, niemniej jednak każdego, kto w ostatnim czasie otrzymał rachunek za prąd, przyprawił on o ból głowy. Cena prądu wzrosła. Dlaczego wzrosła? Jak już niejednokrotnie informowaliśmy to efekt m.in. wprowadzonej wraz z początkiem tego roku tzw. opłaty mocowej, jak i wzrostu cen samej energii elektrycznej. Na domiar złego ma być jeszcze gorzej i to znacznie gorzej.

Pisaliśmy niedawno o tajemniczych rządowych analizach do których dotarł dziennik „Fakt”, które oparte są na podstawie danych z rządowego Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Pokazują one, że w ciągu czterech lat rachunki za prąd wzrosną o 256 zł, zaś w perspektywie dekady trzeba się liczyć z podwyżką o niemal 700 zł. Podwyżki te to efekt konieczności wykupywania praw do emisji dwutlenku węgla przez elektrownie.

Niemal tak długo, jak mówi się o podwyżkach cen prądu, mówi się również o rekompensatach za wysokie rachunki. Obiecywał je wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin i na obietnicach jak na razie się skończyło.

W ostatnim czasie głos w tej sprawie zabrał Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślając, że projekt w tej sprawie może pojawić się w połowie roku. Generalnie jednak przedstawiciele rządu, pytani o rekompensaty odsyłają do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, podkreślając, że w gestii tego resortu leży sprawa rekompensat.

Redakcja Biznes Info zwróciła się więc w tej sprawie do resortu, pytając o to kiedy będą rekompensaty za prąd i kogo obejmą.

Resort w obszernym komentarzu przesłanym naszej redakcji podkreśla, że nad rozwiązaniami dotyczącymi rekompensat pracuje i obejmą one tych, „którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia i mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb energetycznych”. Z dalszej części komentarza może jednak wynikać, że zgodnie z powiedzeniem „diabeł tkwi w szczegółach”, z ustaleniem tej grupy osób mogą być trudności.

- Aby sprawniej wypracować najbardziej efektywne formy wsparcia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, 22 lutego br. Minister Klimatu i Środowiska wydał zarządzenie dotyczące powołania Zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce (zarządzenie weszło w życie z dniem 24 lutego br.). Będzie on organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw energii. Głównym zadaniem Zespołu będzie wypracowanie koncepcji mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego, wskazanie definicji ubóstwa energetycznego oraz ocena instrumentów przyczyniających się do zniwelowania tego zjawiska. Rozwiązania i założenia uzyskane w ramach prac Zespołu, pozwolą skutecznie zidentyfikować najbardziej wrażliwych odbiorców, którzy wymagają największego wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb energetycznych i skierować działania pomocowe właśnie na tę grupę – informuje biuro prasowe resortu klimatu i środowiska.

Projekt pojawi się w czerwcu?

Z powyższej informacji wynika zatem, że resort klimatu i środowiska powołał specjalny zespół, którego jednym z zadań będzie ustalenie, komu należą się rekompensaty za prąd. Jak długo może potrwać owe ustalanie? Z dalszej części komentarza wynika, że dobrych kilka tygodni, tak by w czerwcu było cokolwiek na ten temat wiadomo.

- W zależności od tempa wypracowania w ramach Zespołu optymalnych rozwiązań w zakresie ochrony odbiorców wrażliwych oceniamy, na koniec II kwartału br. najprawdopodobniej możliwe będzie przedstawienie do konsultacji publicznych projektu regulującego te kwestie– informuje redakcję Biznes Info Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

- Ubóstwo energetyczne jest pojęciem wielowymiarowym, które ujawnia się nie tylko ubóstwie ekonomicznym odbiorców energii elektrycznej, ale także w niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanych lub użytkowanych przez nich budynków oraz braku edukacji i informacji w zakresie poprawy środków efektywności energetycznej. Kwestia ta jest więc złożona i wymaga ścisłej współpracy kilku resortów – dodaje resort.

Komentarz Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazuje zatem, że dopiero pod koniec czerwca pojawi się projekt ustawy w sprawie rekompensat za prąd (chyba, że wspomniany zespół będzie potrzebował więcej czasu na ustalenie kogo one powinny obejmować) trafi do konsultacji publicznych. Dobrze przeprowadzone konsultacje nierzadko przynoszą korzyści zarówno decydentom jak i interesariuszom, tyle, że... trwają. Potrwać mogą również późniejsze prace w Sejmie i Senacie nad projektem. Ale rachunki nie poczekają.