Rejestracja podatnika VAT UE okiem przedsiębiorcy
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 30 Listopada 2020

Rejestracja podatnika VAT UE okiem przedsiębiorcy

Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, rynki innych państw członkowskich stały się bardziej dostępne. Zanim jednak zaczniemy prowadzić wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi, należy zadbać o kwestie prawne. Każdy przedsiębiorca, który zamierza dokonywać tzw. transakcji wewnątrzwspólnotowych (w UE), powinien na początku zarejestrować się jako podatnik VAT UE.

Kto musi się zarejestrować jako podatnik VAT UE?

Do rejestracji jako podatnicy VAT UE zobligowani są przedsiębiorcy, którzy zamierzają:

 • dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE,
 • dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych (i korzystać ze zwolnień VAT z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł) oraz gdy wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł lub chcą świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy.

Podczas rejestracji urząd skarbowy nada przedsiębiorcy "europejski" NIP, co oznacza, że we wspomnianych wyżej transakcjach należy posługiwać się NIP-em z przedrostkiem "PL".

Jeżeli dany przedsiębiorca jest już zarejestrowany jako podatnik czynny lub zwolniony, wystarczy, że złoży aktualizację VAT UE w formularzu VAT-R.

Gdzie można zarejestrować się jako podatnik VAT UE?

Rejestracji jako podatnik VAT UE można dokonać podczas wizyty w urzędzie, listownie oraz elektronicznie. Urzędy, które realizują tę usługę, to urzędy skarbowe oraz urzędy skarbowe dla większych podmiotów.

Do którego urzędu należy się zgłosić?

 1. Przedsiębiorca posiadający działalność jednoosobową powinien zgłosić się do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania.
 2. Przedsiębiorca posiadający firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) powinien zgłosić się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu.
 3. Przedsiębiorca niemający siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzący tutaj działalność gospodarczą, powinien zgłosić się do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności.
 4. Przedsiębiorca niemający miejsca zamieszkania, siedziby ani na stałe nieprowadzący działalności gospodarczej w Polsce powinien zgłosić się do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Największe podmioty, aby zarejestrować się jako podatnik VAT UE, powinny zgłosić się do jednego z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Dotyczy to przedsiębiorców posiadających oddziały w Polsce, wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie) oraz firmy z kapitałem zagranicznym.

Rejestracja jako podatnik VAT UE – co należy zrobić krok po kroku

Rejestracji na potrzeby VAT UE należy dokonać przed pierwszą transakcją lub usługą wewnątrzwspólnotową. Rejestracja zostanie załatwiona od ręki.

Jak wyglądają szczegóły rejestracji?

1. Należy złożyć zgłoszenie o rejestrację jako podatnik VAT UE.

Aby złożyć zgłoszenie o rejestrację podatnika VAT UE, należy wypełnić część C.3. formularza VAT-R. Zgłoszenie można złożyć osobiście lub elektronicznie jako załącznik do wniosku CEIDG-1 lub przez Portal Podatkowy.

Jeżeli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika, należy wówczas wnieść opłatę o pełnomocnictwo o wysokości 17 zł. Zwolnieni z opłaty są przedsiębiorcy, których pełnomocnikiem jest ich mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, wnuk, brat lub siostra.

2. Urząd skarbowy rejestruje przedsiębiorcę jako podatnika VAT UE.

Przedsiębiorca może otrzymać potwierdzenie rejestracji jako podatnika VAT UE – wystarczy, że zaznaczy tę informację w swoim wniosku. Od tego momentu przedsiębiorca jest widoczny w bazie VIES (System Wymiany Informacji o VAT).

Kiedy przedsiębiorca nie zostanie zarejestrowany?

 • Jeżeli we wniosku znajdą się informacje niezgodne z prawdą.
 • Jeżeli dana firma nie istnieje.
 • Jeżeli nie można nawiązać kontaktu z przedsiębiorcą lub pełnomocnikiem.
 • Jeżeli przedsiębiorca lub pełnomocnik nie stawia się w urzędzie skarbowym mimo bezpośredniego wezwania.
 • Jeżeli z informacji urzędu wynika, że przedsiębiorca będzie wykorzystywał działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych.

W przypadku odmowy rejestracji jako podatnika VAT UE przedsiębiorca może:

 • wezwać naczelnika urzędu do usunięcia naruszenia prawa,
 • wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News