Raport imienny ZUS RCA
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Raport imienny ZUS RCA

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca zobowiązany jest do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS. Raz w miesiącu składa tę główną – ZUS DRA, a jeśli jest pracodawcą, dodatkowo zobowiązany jest do załączania ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS RSA.

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA jest zobowiązany do wyboru jednego ze schematów ubezpieczeń oraz uzupełnienia podstawowych informacji w tym zakresie.

W przypadku, gdy nie zatrudnia pracowników, deklarację taką musi złożyć i opłacić do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia działalności w trakcie miesiąca, a także gdy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim i przysługuje mu zasiłek chorobowy, przedsiębiorca musi dokonać proporcjonalnego obniżenia podstawy na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Składka zdrowotna opłacana jest zawsze w pełnym wymiarze.

Deklaracja DRA składa się z dwóch stron. Zawarte są w niej wszystkie dane z raportów imiennych oraz kwoty składek.

Część II DRA generuje się wyłącznie dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą na mniejszą skalę i korzystającej z obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne. Część II składa się wyłącznie raz w roku.

Raport ZUS RCA i RZA

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia w swojej firmie pracowników, zobowiązany jest do składania raportów ZUS RCA lub ZUS RZA, które należy podpiąć pod deklarację główną ZUS DRA.

ZUS RCA służy do rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby ubezpieczone w przedsiębiorstwie. Druk RCA składa się z dwóch stron i można na nim wykazać dwie osoby ubezpieczone. Jeśli w przedsiębiorstwie jest zatrudnionych więcej osób, które są objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, należy złożyć odpowiednią ilość raportów ZUS RCA.

Część II ZUS RCA to raport imienny dla osoby fizycznej, która wskutek prowadzenia działalności gospodarczej na mniejsza skalę korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca wykazany jest w tym raporcie w sytuacji, gdy opłaca również składki za innych ubezpieczonych. Część II deklaracji ZUS RCA składa się raz w roku i wykazuje się na niej przychód za rok poprzedni.

ZUS RZA służy z kolei do rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby ubezpieczone, które mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Druk, tak jak ZUS RCA, składa się z dwóch stron, na których można wykazać dwie osoby ubezpieczone, np. zatrudnione na umowę zlecenie, które podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. I tak, jak w przypadku ZUS RCA, można tworzyć taką ilość raportów, która odpowiadać będzie ilości wszystkich uprawnionych do ubezpieczenia pracowników.

Raport ZUS RSA

ZUS RSA służy do wykazywania wysokości wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli na przykład okres choroby ubezpieczonego czy okres przebywania na urlopie bezpłatnym.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News