Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Rachunek wolny od zajęcia komorniczego. Tych pieniędzy komornik nie może tknąć
Paula Drechsler
Paula Drechsler 06.07.2023 18:55

Rachunek wolny od zajęcia komorniczego. Tych pieniędzy komornik nie może tknąć

bankomat
domena publiczna

Wiele osób może się znaleźć w roli dłużnika z różnych powodów. Nie jest to komfortowa sytuacja, pojawia się stres związany z utratą środków do życia. Część wpływających na konto pieniędzy nie podlega jednak zajęciom komorniczym. Aby mieć pewność, że zasoby te nie zostaną zablokowane, warto założyć specjalne konto.

Blokada pieniędzy na koncie

Toczące się postępowanie egzekucyjne jest najczęstszym powodem blokowania środków na koncie bankowym. Część wpływających na rachunek pieniędzy jest jednak prawnie chroniona przed zajęciem komorniczym. Aby mieć pewność, że te środki będą bezpieczne i nie zostaną zablokowane na poczet długu, warto założyć specjalne konto.

Konto socjalne, zwane również kontem do celów socjalnych, to specjalny rodzaj rachunku bankowego. Może je otworzyć każda osoba, która otrzymuje określone świadczenia, np. 500+, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki z pomocy społecznej. Konto socjalne jest zabezpieczone przed działaniami egzekucyjnymi, a jednocześnie umożliwia swobodne operowanie środkami pozyskanymi ze świadczeń. 

Blokada konta bankowego. Za co bank może zablokować środki i jak je odzyskać?

Pieniądze wolne od zajęcia komorniczego

Pieniądze pochodzące ze źródeł chronionych przed egzekucją komorniczą, które trafią na zwykłe konto, mogą zostać zajęte, stąd warto zainteresować się tematem konta socjalnego. Każdy bank w naszym kraju jest zobowiązany do oferowania i prowadzenia rachunków tego typu, informuje Ekspert Bankowy. Ale faktem jest, że to właściciel rachunku „przemienia” go w konto do świadczeń. Różnica między zwykłym kontem i kontem socjalnym polega na tym, że trzeba założyć nowy, odrębny rachunek, na który wpływać będą wyłącznie świadczenia chronione przed egzekucją komorniczą, a następnie zgłosić takie konto komornikowi. 

Pełna lista świadczeń ustawowo zwolnionych z zajęcia komorniczego została określona w specjalnej ustawie:

Art. 883 KPC. § 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenia wychowawcze orz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).

Jak założyć konto socjalne? Wzór dokumentu

Jakie kroki wykonać, aby otworzyć konto socjalne? Ekspert Bankowy radzi, aby trzymać się kilku zasad.

  1. Wybór oferty — warto przeanalizować koszty prowadzenia rachunku w danym banku oraz wziąć pod uwagę, że niektóre instytucje oferują specjalne, darmowe konta rodzinne czy konta 500+. Trzeba pamiętać, że musi to być zupełnie nowy rachunek, na który nie wpływają inne środki niż świadczenia chronione.
  2. Poinformowanie jednostek — po otwarciu konta należy przekazać wszystkim instytucjom, które przekazują nam chronione świadczenia, aby przelewały je na ten specjalny rachunek bankowy. O takim przeznaczeniu konta należy poinformować również sam bank, który może zażądać poświadczeń od urzędów, które dotyczą zasiłków.
  3. Powiadomienie komornika — po założeniu konta i poinformowaniu urzędów, należy dać znać również komornikowi. W tym celu należy przesłać mu wypełniony wniosek. Można go pobrać np. na stronie mamdlugi.pl, albo sporządzić samemu. Wzór dokumenty prezentujemy poniżej.

konto socjalne wniosek do komornika

Konto socjalne umożliwia zachowanie pewnej kwoty w nienaruszonej wysokości, chroniąc wpływające świadczenia przed zajęciem komorniczym. Jest to więc istotny element zapobiegawczy w kwestii utraty środków, w przypadku narażenia się na postępowanie egzekucyjne.