Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Piesi muszą bardziej uważać, przejście z telefonem grozi mandatem
Maria Glinka
Maria Glinka 26.02.2021 01:00

Piesi muszą bardziej uważać, przejście z telefonem grozi mandatem

Przepisy drogowe ze zmianami dla pieszych i kierowców
Wikipedia/Henryk Borawski, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32937687

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy drogowe

  • Na jakie modyfikacje muszą przygotować się piesi

  • Jakie będą zmiany dla kierowców

Przepisy drogowe do zmiany. Bezpieczeństwo pieszych priorytetem

Nowe przepisy drogowe mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego - zarówno pieszych, jak i kierowców. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym została przyjęta przez Sejm 22 stycznia. Dokument wymaga jeszcze podpisu prezydenta RP.

Znowelizowane przepisy drogowe mają wejść w życie już 1 czerwca 2021 r. Co się zmieni? Przede wszystkim pierwszeństwo. Portal moto.pl podaje, że na mocy obecnie obowiązujących zasad piesi mają pierwszeństwo na pasach. Nowe przepisy drogowe wprowadzają zasadę pierwszeństwa również w momencie wchodzenia na jezdnię.

„Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście”, czytamy w nowym przepisie ustawy.

W rezultacie piesi, jeszcze przed wejściem na pasy, będą chronieni pierwszeństwem. Nowe przepisy drogowe przewidują od tej zasady jeden wyjątek - piesi w dalszym ciągu będą zobowiązani ustąpić pierwszeństwa tramwajom.

Jednak wraz z nowym przywilejem na obywateli czeka także dodatkowe ograniczenie. W trakcie posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli bowiem senacką poprawkę, która dookreśla zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, czyli wszystkich sprzętów potencjalne rozpraszających w trakcie przechodzenia przez jezdnię.

Portal bankier.pl podaje, że nowe przepisy drogowe wprowadzają zakaz korzystania z tego typu urządzeń nie tylko w momencie przechodzenia przez przejście dla pieszych, lecz także w chwili wchodzenia na nie. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko wypadków z udziałem nieuważnych pieszych.

Zmiana zasad jest konieczna, ponieważ potrącenia pieszych to zmora polskich dróg. Dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazują, że w 2019 r. na przejściach dla pieszych zginęło 190 osób. Liczba wypadków na przejściach wyniosła 2864.

Jeszcze bardziej niepokojące są statystyki dotyczące wszystkich zdarzeń z udziałem pieszych, nie tylko na pasach. W 2019 r. odnotowano 5931 wypadków, w których zginęło 656 osób, a aż 5391 zostało rannych.

Nowe przepisy drogowe dla kierowców

W ramach prac nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym władza postanowiła pochylić się także nad zasadami dla kierowców. Nowe przepisy drogowe wprowadzają zakaz tzw. jazdy na zderzak na autostradach i drogach ekspresowych. Odległość miedzy kolejnymi pojazdami (wyrażona w metrach) będzie musiała odpowiadać co najmniej połowie dopuszczalnej prędkości. Zatem na autostradzie, gdzie można jechać 140 km/h, będzie to 70 m.

Co więcej, znowelizowane przepisy drogowe ujednolicają także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Obecnie kierowcy mogą poruszać się z prędkością 50 km/h między 5:00 a 23:00 oraz 60 km/h w godzinach 23:00-5:00. Po zmianach bez względu na porę dnia trzeba będzie przestrzegać progu 50 km/h.