przedsiębiorca
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Przedsiębiorca. Kim jest? Jakie cechy go wyróżniają spośród setek ludzi?

Niejednokrotnie spotykamy się z określeniem przedsiębiorca, ale przez wiele osób termin ten jest intepretowany na różne sposoby. Osoby zapytane na przykład w ulicznej sondzie, najprawdopodobniej wskazałby, że jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym. Kim tak naprawdę, w myśl prawa, jest przedsiębiorca i jakie cechy go wyróżniają?

Przedsiębiorca. Kim w rzeczywistości jest osoba określająca się tym terminem?

Przedsiębiorca to osoba, która w pełni korzysta z konstytucyjnych gwarancji, podejmuje czynny udział w życiu gospodarczym na własne ryzyko finansowe oraz jest świadoma pełni odpowiedzialności prawnych z tym związanych. Żadna osoba czy też podmiot nie może być określana mianem przedsiębiorcy jeśli nie wykonuje działalności gospodarczej. Formalnie mianem przedsiębiorcy może określać się osoba, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców. W niełatwym systemie polskiego prawa istnieje wiele kryteriów definicji „przedsiębiorcy”, najczęściej stosowana i powszechnie użytkowana jest definicja pochodząca z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub ta zawarta w kodeksie cywilnym.

Przedsiębiorca. Jak go odróżnić w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej determinuje wszelkie kwestie związane z terminem przedsiębiorca jak i z prowadzoną przez niego działalnością. Zgodnie z art. 14, przedsiębiorca jest w stanie podjąć działalność gospodarczą wraz z dniem wpłynięcia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, lub też po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ustawie zostały przedstawione dwie niezwykle istotne cechy pozwalające rozpoznać przedsiębiorcę:

 • Działa we własnym imieniu, co jednoznacznie odróżnia jego osobę od pracowników, którzy podejmują prace najemną, takie osoby wykonują działalność gospodarczą nie w swoim imieniu, lecz w imieniu przedsiębiorcy, który je zatrudnił lub przekazał zlecenie.
 • Wykonuje szeroko pojęta działalność gospodarczą.

Zgodnie z zapisem art. 4 do podmiotów będącymi przedsiębiorcami możemy zaliczać:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, jednocześnie nie będące osobami prawnymi, którym to odrębna ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

Przedsiębiorca. Kto w takim razie nim nie jest?

Analizując ustawę jak i niniejszy tekst łatwo możemy rozróżnić kto w tym przypadku nie jest przedsiębiorcą. Do grona przedsiębiorcy nie włączamy następujących osób:

 • pracowników najemnych,
 • pełnomocników lub przedstawicieli handlowych w zakresie działań ich pełnomocnictwa.

Przedsiębiorca. Jaki rodzaj działalności gospodarczej definiuje przedsiębiorcę?

Do kryterium przedsiębiorcy kwalifikują się podmioty prowadzące działalność gospodarczą co oznacza, że przedsiębiorcą mogą być:

 1. Osoby fizyczne – będąc przedsiębiorcą jednocześnie zyskujemy najwyższy zakres w kwestii wolności gospodarczej. Decydując się na rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej, prawo przewiduje tylko niewielkie ograniczenia w zakresie swobody wykonywania działalności (w głównej mierze dotyczy to osób pełniących funkcje publiczne). W rzeczywistości podmioty te mogą prowadzić praktycznie każdy rodzaj działalności, wyjątek stanowi działalność bankowa, która to zarezerwowana jest tylko i wyłącznie dla osób prawnych.
 2. Osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych. Tutaj sytuacja wygląda inaczej niż w przypadku osób fizycznych. Podmioty znajdujące się w tej kategorii możemy rozróżnić następująco: zawsze maja status przedsiębiorcy (są nimi spółki osobowe), mogą mieć status przedsiębiorcy – podmioty te mogą prowadzić działalność gospodarcza lecz nie są do tego zobligowane, nigdy nie mają statusu przedsiębiorcy – to znaczy nigdy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Dobrym przykładem takiego podmiotu są np. partie polityczne.

Przedsiębiorca. Jakie cechy wyróżniają osobę, która ma predyspozycje do zostania przedsiębiorcą?

Jak powszechnie wiadomo nie każdy nadaje się do prowadzenia własnego biznesu. Nie jest to praca lekka i przyjemna, a na sukces niejednokrotnie przedsiębiorca wyczekuje długimi latami. Często również rozwinięcie własnego biznesu przypomina pracę na „więcej” niż etat. Osoba pretendująca do zostania przedsiębiorcą przede wszystkim powinna się wyróżniać następującymi cechami:

 • nieustanną chęcią osiągania sukcesów,
 • optymistycznym podejściem do rzeczywistości,
 • umiejętnością przyjmowania porażek, radzenia sobie z nimi oraz wyciągania z nich wniosków,
 • chęcią przewodzenia nad pozostałymi pracownikami,
 • nieprzerwaną pomysłowością w działaniu oraz podejmowaniem kroków o charakterze innowacyjnym,
 • silną potrzebą niezależności oraz samodzielnością.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News