BiznesINFO.pl
calculator-1680905 960 720

https://pixabay.com/photos/calculator-calculation-insurance-1680905/

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS – zasady i terminy

9 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS – kiedy następuje? Jakie są zasady takiej procedury? Na czym polega przedawnienie i co jest kluczowe, aby nastąpiło? Odpowiadamy na wszystkie pytania w poniższym artykule.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS – w jakim terminie?


Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS – jakie są zasady i na które terminy trzeba szczególnie zwrócić uwagę? Przede wszystkim warto wskazać, że istnieją różne formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Najczęściej stosowane są zapłata oraz potrącenie. Istnieje także możliwość wygaśnięcia wskutek przedawnienia. Taka sytuacja polega na tym, że po upływie danego terminu podatnik nie musi już regulować zobowiązania. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS oznacza więc w praktyce, że po upływie określonego czasu urząd skarbowy nie może już wymagać od podatnika zapłaty podatku albo uiszczenia powstałych od tej kwoty odsetek. Taka forma wygaśnięcia zobowiązania może nastąpił na przykład na skutek wydania decyzji administracyjnej albo na mocy prawa. Wówczas tak zwany stosunek zobowiązaniowy przestaje istnieć. W praktyce bardzo ważne są konkretne terminy. Okres przedawnienia jest zależny od tego, w jaki sposób powstało zobowiązanie podatkowe. Najczęściej przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS następuje po upływie 5 lat. Ten czas jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin płatności podatku nałożonego na podatnika.


Sytuacja podatnika a przedawnienie zobowiązania podatkowego orazskładkowego ZUS

W jakiej sytuacji rozważane jest przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS? Coraz rzadziej konieczne jest samodzielne obliczenie podatku oraz
ręczne wykonanie jego zapłaty. Dzieje się tak dzięki licznym usprawnieniom oraz automatycznemu rozliczaniu należności przez odpowiednie urzędy skarbowe, a także dzięki ulepszonej dostępności informacji na temat podatków w sieci. Czasem jednak ciągle istnieje konieczność indywidualnego obliczenia podatku, a także samodzielnego odprowadzenia należności. Zdarzają się także sytuacje, w których obowiązek podatkowy powstaje na skutek wydania decyzji przez urząd skarbowy. Przedawnienie zobowiązania
podatkowego oraz składkowego ZUS
jest w efekcie zależne od tego, jaki jest typ należności podatkowej. Tego typu przedawnienia nie są stosowane w sytuacji, kiedy zobowiązania powstały na drodze prawnej, na przykład w kontekście zapłaty podatku rolnego albo podatku od nieruchomości. Jeśli chodzi o terminy, to w przypadku wspomnianych wcześniej podatków, przedawnienie może pojawić się po upływie 3 lat, które naliczane są od końca roku kalendarzowego, w jakim powstał dany obowiązek podatkowy. Innym terminem jest 5 lat i taki czas obowiązuje, jeśli podatnik nie złożył deklaracji w danym terminie albo nie ujawnił w zeznaniu podatkowym wszystkich swoich dochodów. W efekcie urząd skarbowy może w takiej sytuacji wydać decyzję, która ustala wysokość zatajonych zarobków, a także kwotę należnego podatku. Co ciekawe,
przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS może nie być prostą sytuacją. Czasem przed końcem terminu przedawnienia urząd skarbowy może rozpocząć działanie. Zazwyczaj dzieje się to w czasie, kiedy do powstania przedawnienia pozostają mniej niż 3 miesiące. Wówczas urząd skarbowy może nadać wydanej decyzji tak zwany rygor natychmiastowej wykonalności. Skutkuje to koniecznością opłacenia podatku. Możliwe jest w takiej sytuacji złożenie odwołania przez podatnika.


Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS. Najważniejsze informacje

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS – jaki jest bieg takich
działań? Wspomnieliśmy już o tym, że w zależności od danej sytuacji, termin przedawnienia może wynosić 3 albo 5 lat. Są to jednocześnie podstawowe terminy tego typu przedawnień. Mogą jednak zostać wydłużone na skutek przerwania albo zawieszenia biegu przedawnienia. Na początku przedawnienie zostaje zawieszone wraz z chwilą wniesienia do sądu skargi dotyczącej danego zobowiązania. Taka sama sytuacja ma miejsce, kiedy podatnik zostaje zawiadomiony o rozpoczęciu postępowania karnego skarbowego dotyczącego jego niedopełnienia obowiązku podatkowego. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS jest zależne od efektu zastosowania środka egzekucyjnego. Bardzo istotne jest tutaj odpowiednie powiadomienie podatnika, a także dokonanie danych czynności egzekucyjnych. Przykładem może być zajęcie przez urząd skarbowy danej własności podatnika, na przykład nieruchomości albo konta bankowego. Urząd skarbowy jest uprawniony do zastosowania kilku środków egzekucyjnych. Dzieje się tak, jeśli ściągnięcie należności na drodze wykonania jednego z nich nie daje żadnego rezultatu w postaci dokonania płatności przez podatnika. Warto
wiedzieć, że użycie więcej niż jednego środka skutkuje zerwaniem biegu przedawnienia zobowiązań.


Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS a kwestie prawne

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS jest więc zależne od decyzji odpowiednich organów oraz postępowania, jakie decydują się one zastosować wobec danego podatnika. Co ważne, organy podatkowe nie mają prawa żądać wykonania przedawnionego już zobowiązania. W praktyce jednak czasem ma miejsce taka sytuacja. Tego typu działanie jest bezprawne i jeśli otrzymane zostanie do zapłaty przedawnionego
zobowiązania, to należy wnieść pismo do odpowiedniego organu, w którym zostaną przedstawione zarzuty dotyczące bezpodstawnej próby wykonania egzekucji. Należy także złożyć wniosek o zaprzestanie tych działań. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS jest podstawą prawną do żądania usunięcia bezpodstawnej egzekucji należności. Podatnik w terminie 7 dni musi złożyć tego typu wniosek od chwili otrzymania nakazu egzekucji. Wniesienie zarzutu, niestety, nie zawsze skutkuje wstrzymaniem postępowania. Czasem trzeba poczekać aż do rozpoznania zarzutu
względem organu skarbowego.


Nowelizacja zasad. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS


W jaki sposób rozumiane jest obecnie przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS? W praktyce oba te przedawnienia posiadają bardzo podobne terminy. W 2012 roku ustalono, że okres przedawnienia dla składek ZUS wynosi 5 lat. Ten czas jest liczony od dnia, w którym upłynął termin płatności. Jest to nowelizacja zasad, ponieważ wcześniej ten czas był inny. Warto wiedzieć, że opłata składki ZUS także może ulec przedawnieniu. Termin 5 lat wynika z artykułu 11 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS jest więc regulowane za pomocą wskazań z tej ustawy. Warto pamiętać, że termin regulowania składek ZUS to piąty, dziesiąty albo piętnasty dzień miesiąca i jest to opłata za miesiąc poprzedni

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >