BiznesINFO.pl

Biznesinfo.pl

Ceny regulowane z urzędu? Już za chwilę możemy mieć powtórkę przypominającą czasy PRL

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Radosław Święcki

Pomysł rodem z PRL

Prezes UOKiK chce, by rządzący zawarli w projekcie ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej przepisy, które dawałyby ministrom uprawnienie ustalania, w drodze rozporządzenia, maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych – informuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

Propozycja ta może budzić skojarzenie z okresem PRL, kiedy to ceny były odgórnie ustalane przez rządzących.

Jak podaje portal, UOKiK w przekazanym rządowi w ramach konsultacji stanowisku nie określił, który minister miałby zyskać takie uprawnienia, jednak wskazał, że akt prawny powinien być wydawany w porozumieniu z dwoma innymi resortami (również nieokreślonymi na tym etapie). Maksymalne ceny lub marże miałyby się z kolei odnosić jedynie do towarów lub usług "mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych".

UOKiK zaproponował, aby w drodze rozporządzenia mogły zostać ustalone maksymalne ceny "dla różnych poziomów obrotu towarowego". Minister mógłby także uwzględnić skalę sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania regionalne, a przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen mógłby wziąć pod uwagę wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Wydając rozporządzenie, minister określałby podstawę obliczania maksymalnych marż, a także mógłby ustalić maksymalne marże dla poszczególnych rodzajów towarów lub naliczane od ceny hurtowej.

Jednocześnie, jak postuluje UOKiK, w ustawie o tarczy antykryzysowej powinien się znaleźć zakaz stosowania w obrocie na terytorium RP cen lub marż wyższych niż te wskazane w rozporządzeniu. Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu sprawowałyby: Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Sanitarna, a także Inspekcja Handlowa.

- Za złamanie zakazu przedsiębiorcom groziłyby kary od 5 tys. do 5 mln zł. Karę pieniężną mógłby nakładać, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, albo wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Przedsiębiorcy zostaliby zobowiązani do uiszczenia kary w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna – informują wiadomoscihandlowe.pl.

W przypadku wielokrotnego naruszenia zakazu "na dużą skalę" (choćby nieumyślnie), prezes UOKiK mógłby nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu za rok poprzedni. Za nieudzielenie odpowiedzi, wprowadzenie urzędu w błąd lub utrudnianie kontroli, przedsiębiorstwo mogłoby zostać ukarane karą pieniężną w wysokości do 5 proc. obrotu w roku poprzednim, ale nie więcej niż 50 mln zł.

Rząd jak dotąd nie ustosunkował się do propozycji UOKiK.

Tagi:

UOKiK

Podobne artykuły

Handel

Ruszyła Biedronkoloteria. Można wygrać 10 mln nagród, w tym również pieniądze
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Port Gdańsk zyskał nowe połączenie. Świetne wieści dla polskiego handlu
Czytaj więcej >

Handel

Papryka nie jest zbyt droga. Jeden kraj chętnie kupuje ją z Polski
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Oszukali prawie 700 osób na „cudowne garnki”, niektórzy poszkodowani nieświadomie podpisali umowy kredytowe. Teraz ruszył proces
Czytaj więcej >

Handel

Skarbówka wkracza do akcji. Dzięki nowym narzędziom łatwiej wyłapie podejrzane transakcje
Czytaj więcej >

Handel

Po 70 latach działalności polska firma ogłasza upadłość. Wiele osób straci pracę, zadłużenie jest ogromne
Czytaj więcej >
Radosław Święcki

Redaktor Biznesinfo. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii i zagranicznych stacji radiowych (zwłaszcza w językach, których nie rozumiem). Przed BiznesInfo związany z B2-biznes.pl, Forum Samorządowe i Magazynem THINKTANK.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]