Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nowe prawo zamówień publicznych już obowiązuje. Zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa
Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk 22.03.2022 08:34

Nowe prawo zamówień publicznych już obowiązuje. Zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa

Prawo zamówień publicznych korzyści dla MŚP
Unsplash.com Josue Isai Ramos Figueroa

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego tak długo trwało wprowadzenie nowego prawa zamówień publicznych

  • Dlaczego skorzystają na tym małe i średnie przedsiębiorstwa

  • Jakie są najważniejsze założenia ustawy

Nowe prawo zamówień publicznych. Przedsiębiorcy długo na to czekali

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) powstało z potrzeby wsparcia i małych i średnich przedsiębiorstw oraz w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Dzięki ustawie, państwowe przetargi nie będą zagarniane tylko przez korporacyjne molochy, gdyż szansę na wypełnienie regulacji będą mieli również mniejsi usługodawcy.

- Mam nadzieję, że nowa ustawa przyczyni się do większego udziału małych i średnich firm przy zamówieniach publicznych. Przy Rzeczniku MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców działa zespół roboczy ds. zamówień publicznych, który był również zaangażowany w powyższe prace oraz opracowywał postulaty przedsiębiorców i ich organizacji - mówił dla Rzeczpospolitej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP), Adam Abramowicz.

Abramowicz tłumaczy również długi czas wdrażania ustawy. Stwierdził, że przedsiębiorcy narzekali na wprowadzane na prędko dziurawe przepisy, bez wcześniejszych konsultacji. Dlatego też apelował o dłuższe vacatio legis i uwzględnienie uwag MŚP. Wygląda na to, że przedsiębiorcom udało się osiągnąć zamierzony cel.

Korzyści dla przedsiębiorców z nowego prawa zamówień publicznych

Jak wskazuje portal rynekifnfrastruktury.pl, nowe prawo zamówień publicznych wzmocni pozycję i ochronę praw wykonawców i podwykonawców. Ponadto przedsiębiorstwa nie będą musiały kredytować zamówień publicznych z własnych kieszeni.

Wprowadzona zostanie także zasada efektywności. Zamawiający będzie musiał więc uwzględnić jakość towarów i usług, oraz ich wpływ na gospodarkę i środowisko. Ma to zapobiec praktykom, w których przetargi wygrywała ta firma, która zaoferowała najniższą cenę za swoje usługi, co niekoniecznie przekładało się na jakość jej wykonania.

Zmienią się także procedury przetargów unijnych. Nowa ustawa gwarantuje wprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego, a także raportów z realizacji zamówienia. Same procedury mają być uproszczone i poniżej unijnych progów.

W nowym prawie zamówień publicznych poprawiono również pozycję wykonawcy. Określono zasady kształtowania umów i wprowadzania kar umownych (np. zakaz grzywny nieproporcjonalnie dużych do wartości zamówienia), waloryzacji wynagrodzenia, obowiązku stosowania zaliczek i częściowych płatności powyżej 12 miesięcy, jak i mniejsze obciążenia przy wadium i zabezpieczeniu umowy.

Rzecznik MŚP uzyska uprawnienia, które mają podmioty wpisane na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Spory między zamawiającym a usługodawcą będą mogły być rozstrzygane przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto nowe przepisy zapewniają pełną elektronizację procesu za pośrednictwem platformy zakupowej. Rządowy portal o nazwie e-Zamówienia ma być gotowy do użytku już od kwietnia 2021 roku.