BiznesINFO.pl
ball-563961 1920

https://pixabay.com/pl/illustrations/pi%C5%82ka-okr%C4%85g%C5%82y-klienta-kupuj%C4%85cy-563961/

Prawo do satysfakcji z zakupu jest święte. Chronią je rękojmia oraz gwarancja

1 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Udostępnij:

Choć wszechobecne reklamy sugerują, że jest inaczej, to jednak nie każdy zakup przynosi
oczekiwaną satysfakcję. Najpopularniejszymi narzędziami służącymi reklamacji takiego wyrobu są rękojmia oraz gwarancja. Nie są to procedury tożsame.

W przypadku zakupu uszkodzonego (wadliwego) towaru konsument ma prawo skorzystać
z instrumentu ochrony, jakim jest reklamacja. Może to zrobić na podstawie zarówno rękojmi,
jak i w ramach gwarancji. Instrumenty te jednak nie są tożsame.

Czym jest rękojmia

Rękojmia ma charakter powszechnie obowiązujący, dotyczy każdego towaru, którego jakość
gwarantowana przez uregulowania prawne, niejako centralnie. Gwarancja natomiast jest dobrowolnym zapewnieniem ze strony najczęściej producenta, że kierowane na rynek konsumpcyjny towar albo usługa zachowają swoje właściwości użytkowe w określonym czasie (najczęściej przez rok lub nawet dożywotnio).

Zgodnie z zapisami regulującej te kwestie ustawy Kodeks Cywilny rękojmią objęte są wszystkie towary konsumpcyjne. Jeżeli nabywca zareklamuje kupiony produkt na podstawie rękojmi, odpowiedzialnym za ujawnione wady jest sprzedawca (to do niego powinna być kierowane zatem pismo reklamacyjne). Dane sprzedawcy powinny znajdować się na paragonie fiskalnym, którego wydanie razem z towarem jest obowiązkiem sprzedającego.

Zgodnie z prawem rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób, jeśli nie wynika to ze szczegółowych przepisów, odmówić przyjęcia reklamacji na podstawie rękojmi. Ujawnione wady mogą mieć charakter zarówno fizyczny, jak i prawny.

Fizyczne ubytki

Oznaczają szeroko pojętą niezgodność produktu z umową kupna sprzedaży. Dochodzi do nich, gdy produkt nie posiada właściwości, którymi odznaczają się tego rodzaju podobne wyroby (telefon na przykład przerywa połączenie, naczynie pęka pod wpływem wysokiej temperatury itp.).

Nie posiada natomiast właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę (odtwarzacz muzyczny na przykład nie odczytuje jednego rodzaju
plików, chociaż sprzedawca, albo reklama zapewniały, że nie ma z tym problemu).
Wada fizyczna ma miejsce także wtedy, gdy produkt nie nadaje się do użytku w celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę w trakcie zawierania umowy, a przedsiębiorca nie zgłosił do tego zastrzeżeń, jak również gdy produkt został wydany kupującemu w stanie niekompletnym (gdy na przykład telefon był sprzedany bez ładowarki, choć powinna ona znaleźć się w zestawie).

Uchybienia prawne

Mają miejsce na przykład, gdy okazuje się, że kupiony przez konsumenta towar jest własnością osoby trzeciej (pochodzi na przykład z kradzieży), jest obciążony prawem pierwokupu osoby trzeciej, cechują go ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu (został na przykład zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód).

W przypadku wystąpienia wady zarówno fizycznej, jak i prawnej konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od umowy.

Jeżeli sprzedający nie zgodzi się z wyborem konsumenta jednej z dróg polubownego
zażegania sporu i realizacji wybranego przez konsumenta roszczenia, pod pewnymi
warunkami może zaproponować inne rozwiązanie.

Czym jest gwarancja


To dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru najczęściej złożone, inaczej niż w
przypadku rękojmi, przez producenta danego towaru, czyli gwaranta.

Treść takiego zapewnienia dotyczącego konkretnych właściwości sprzedawanego towaru powinna być dołączona do produktu w formie ulotki informacyjnej sformułowanej w
sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Powinny tam być wskazane obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy towar w praktyce nie będzie jednak odznaczał się właściwościami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Gwarancja powinna ponadto zawierać nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony, uprawnienia konsumenta przysługujące mu w
przypadku stwierdzenia wady. Taka ochrona nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.

Reklamowe obietnice

Warto pamiętać, że obietnice złożone w reklamie są traktowane tak samo jak zawarte
w oświadczeniu gwarancyjnym. Powinien się w nim także znaleźć zakres odpowiedzialności gwaranta. Może obejmować przede wszystkim zwrot, w przypadku stwierdzenia przez konsumenta wady, zapłaconej przez niego kwoty, wymianę albo naprawę na koszt producenta reklamowanej rzeczy lub zapewnienie innych usług (na przykład bezpłatne holowanie samochodu w razie awarii).

Warto jednak pamiętać, że gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki wobec kupującego. Może zatem przewidzieć rozmaite wyłączenia od odpowiedzialności, w zakresie których konsumentowi nie będą przysługiwać żadne uprawnienia (na przykład ustanie ochrony gwarancyjnej przez zainstalowanie na komputerze PC oprogramowania innego niż dostarczone przez producenta).

Jeżeli w gwarancji nie został ściśle określony czas trwania ochrony, przyjmuje się, że wynosi on dwa lata liczone od dnia, w którym towar został wydany konsumentowi. Jeżeli gwarant wymienił na nowy wadliwy produkt lub dokonał w uszkodzonym towarze istotnych napraw, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od nowa, czyli od momentu dostarczenia nabywcy wymienionej lub naprawionej rzeczy.

W przypadku wymiany pojedynczej, wchodzącej w skład reklamowanego towaru części
czas gwarancji biegnie od nowa tylko w odniesieniu do niej (na przykład procesor w komputerze osobistym PC). Gdy reklamacja w zakresie wymiany lub naprawy nie została uznana, naprawa nie była istotna bądź konsument żądał od gwaranta działań innych niż wymiana i naprawa, okres obowiązywania gwarancji powinien zostać wydłużony o czas, w trakcie którego konsument nie mógł korzystać z produktu w związku ze złożoną reklamacją.

Różnice rękojmią i gwarancją są więc znaczące. W obu przypadkach jednak celem jest satysfakcja klienta.

Podobne artykuły

Zinu

Handel

Ofensywa Zinu. Otwarto drugi bezobsługowy sklep firmy, ma mieć koncesję na alkohol

Czytaj więcej >
Biedronka zaszczepi pracowników

Handel

Biedronka zabiera się za szczepienie swoich pracowników. Inne wielkie sieci też mają dołączyć

Czytaj więcej >
fot. pixabay/pascalkoenig

Handel

HalfPrice ma być wielkim sukcesem. CCC rzuca wyzwanie TK Maxx

Czytaj więcej >
Marek Bazak/EAST NEWS

Handel

Regionalne pieczywo w Lidlu. Sieć nawiązała współpracę z miejscowymi dostawcami

Czytaj więcej >
Audi przejęcie akcji

Handel

Audi może wkrótce zmienić właściciela. Jeden z koncernów chce wykupić wszystkie akcje niemieckiego giganta

Czytaj więcej >
Lidl obniży ceny części produktów

Handel

Lidl wprowadza zmiany cen w związku z innymi stawkami VAT. Sieć już poinformowała klientów

Czytaj więcej >