BiznesINFO.pl

https://pixabay.com/pl/photos/biuro-domowe-stacja-robocza-urz%C4%85d-336377/

Prawa autorskie a 50% koszty uzyskania przychodu

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Hylla Jan

Obniżanie podstawy opodatkowania to dla wielu osób bardzo istotny element funkcjonowania w polskim ekosystemie podatkowym. Aby to zrobić, istnieje wiele metod, a jedna z nich to wykazywanie wysokich kosztów uzyskania przychodu. Jaki ma to związek z prawami autorskimi?

Podstawa prawna a 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich.

Zanim dokładnie omówimy kwestie związane z kosztami uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich, należy pochylić się nad podstawą prawną, która o tym traktuje. Jeśli chodzi o to zagadnienie, to wszelkie regulacje pochodzą z wydanej przez Ministra Finansów dnia 18 września 2020 interpretacji ogólnej (nr DD3.8201.1.2018), w której to sprecyzowane są kwestie związane z 50% kosztami uzyskania przychodu. Tekst orzeczenia stanowi dokładnie:

Z powołanego na wstępie przepisu ustawy PIT wynika, że 50% koszty przysługują podmiotowo twórcom (1) oraz przedmiotowo z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich (2) lub rozporządzania przez nich tymi prawami (3).

Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust. 9b ustawy PIT, ww. koszty stosuje się wyłącznie do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

1)    działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2)      działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3)      produkcji audialnej i audiowizualnej;

4)     działalności publicystycznej;

5)     działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6)     działalności konserwatorskiej;

7)     prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8)     działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

 

50% uzyskania przychodu a prawa autorskie

Interpretacja w dość wyczerpujący sposób opisuje kwestie uzyskiwania możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, tym niemniej nie ma sensu kopiowanie całej jej treści. Aby móc stosować tak wysokie koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich, należy spełnić przynajmniej 3 z niżej wymienionych przesłanek:

- w ramach stosunku pracy powstaje utwór będący przedmiotem prawa autorskiego;

- wyraźne wyodrębnienie honorariom autorskiego od innych składników wynagrodzenia twórcy/pracownika;

- powstanie przedmiotowych utworów określonych w 22 ust. 9b ustawy o PIT;

- dysponowanie dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego.

O czym należy pamiętać – kwestia honorarium za dzieło nie jest regulowana przepisami prawa podatkowego, należy więc każdorazowo ustalić je za pomocą stosownej umowy.

Limit dochodów z tytułu praw autorskich

Niestety – dla twórców – istnieją pewne limity, jeśli chodzi o możliwości stosowania tak wysokich kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich. Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwyższony zostanie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Jednocześnie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mogących korzystać z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniają eksperci, będzie skutkować nowymi sporami interpretacyjnymi między fiskusem a podatnikami.

Oznacza to, że 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich można zastosować do przychodu nie przekraczającego kwoty 171 056zł. Kwotę tę ustala się odmiennie przy korzystaniu z praw autorskich dla zawodów, które z tej formy skorzystać mogą.

O czym pamiętać rozliczając 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?

Aby nie podpaść fiskusowi podczas rozliczania kosztów uzyskania przychodów, należy pamiętać o pewnych istotnych kwestiach są to:

·        zweryfikowanie podstawy prawnej, uprawniającej do korzystania z tychże;

·        zawieranie i precyzowanie umów – to jest zawierania ich w formie pisemnej z wyszczególnionym zakresem, w jakim wynagrodzenie dotyczy przenoszenia praw autorskich;

·     zweryfikowanie, czy przychody objęte prawami autorskimi zawarte są na wykazie zawodów uprawnionych do uzyskania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Bibliografia

https://www.pitax.pl/wiedza/przepisy-i-wskazniki/50-procentowe-koszty-uzyskania-przychodow-w-rozliczeniu-pit/

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/zastosowanie-50-procent-kosztow-uzyskania-przychodow.html

https://kancelaria-skarbiec.pl/publikacje/jak-stosowac-50-proc-kosztow-uzyskania-przychodow-z-tytulu-prawa-autorskiego.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-50-koszty-uzyskania-przychodow

https://www.podatki.biz/i4161/50-koszty-uzyskania-przychodu-tworcy/50-koszty-uzyskania-przychodu-tworcy.htm

 

Tagi:

Podobne artykuły

Finanse

Dziś mija termin składania ważnych wniosków do ZUS. Co w przypadku niezłożenia oświadczenia?
Czytaj więcej >

Finanse

Bardzo dobre wieści dla milionów seniorów. Chodzi o emerytury
Czytaj więcej >

Finanse

Podwyżka świadczeń dla bezrobotnych. Jest rekordowa
Czytaj więcej >

Finanse

Można dostać 650 zł. Kto skorzysta ze świadczenia
Czytaj więcej >

Finanse

Nowy dodatek dla seniorów. Wejdzie w życie już od lipca
Czytaj więcej >

Finanse

Miliony złotych zablokowane na rachunkach bankowych
Czytaj więcej >
Hylla Jan

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Finanse

Finanse

Patryk Solarczyk

Rząd się nie szczypie. Każdy kto pracuje w Polsce, zarobi nie mniej niż 4250 zł
Czytaj więcej >
Finanse

Patryk Solarczyk

Wykryto gigantyczną piramidę finansową. Mnóstwo Polaków straci pieniądze
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Został milionerem dzięki Lotto. Teraz musi oddać ponad milion wygranej
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Są informacje na temat powrotu bonu turystycznego. Wiceminister wyjawił zamiary
Czytaj więcej >
Finanse

Maria Gil-Sobczyk

Coraz więcej emerytów dostaje ponad 7 tys. zł miesięcznie. Wysoka inflacja najbardziej zaszkodziła tym, którzy mają najmniej
Czytaj więcej >
Polska i Świat

Maria Gil-Sobczyk

Poczta Polska ostrzega przed oszustami. Chcą ukraść wszystko, co masz na koncie
Czytaj więcej >