BiznesINFO.pl
chart-1905225 1920

https://pixabay.com/pl/photos/wykres-handel-kursy-forex-analiza-1905225/

Podstawowe informacje o akcjach i obligacjach

22 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Wiele osób, które mają oszczędności, chce je korzystnie zainwestować. Do niedawna pewną i bezpieczną formą inwestycji były lokaty, ale niestety ich oprocentowanie spadło poniżej stopy inflacji i stały się one zwyczajnie nieopłacalne. Dlatego wiele osób decyduje się inwestować w akcje lub obligacje. Jakie podstawowe informacje na temat akcji i obligacji warto poznać, aby dobrze zainwestować pieniądze? Czym różnią się akcje od obligacji? 

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są podstawowe cechy akcji i obligacji?

  • Czym róznią się akcje i obligacje?

  • Jak inwestować w akcje, a jak w obligacje?

  • Która metoda inwestowania oszczędności jest bezpieczniejsza, a która może dać większy zysk?

Sposobów na inwestowanie pieniędzy jest wiele, od lokat, poprzez nieruchomości, bitcoiny czy fundusze inwestycyjne, do akcji i obligacji. Można powiedzieć, że podstawową różnicą między akcjami a obligacjami jest ich skrajnie odmienny charakter. Po akcje sięgają osoby lubiące ryzyko, które często liczą na szybkie i duże zyski. Po obligacje zaś sięgają najczęściej te osoby, które są bardziej cierpliwe i szukają pewniejszego źródła pomnożenia majątku. 

Zarówno akcje, jak i obligacje, są papierami wartościowymi. Akcje potwierdzają jednak udział podmiotu w majątku spółki akcyjnej, która jest ich emitentem. Obligacje natomiast, jak podkreśla portal GPWInfoSfera, potwierdzają, że emitent jest dłużnikiem, a podmiot, który je nabył, jest jego wierzycielem.

Podstawowe cechy akcji

Żeby na poważnie zacząć inwestować oszczędności, warto poznać najpierw podstawowe informacje zarówno na temat akcji, jak i obligacji. Na początek przyjrzyjmy się, czym są akcje. 

Akcje to rodzaj papierów wartościowych, których zakup sprawia, że osoba je kupująca staje się uczestnikiem spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Osoba taka nazywana jest akcjonariuszem. Dzięki posiadaniu akcji danej spółki akcjonariusz może nie tylko partycypować w jej zyskach (lub stratach), ale także może mieć wpływ na podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem spółki. Decyzje co do działalności spółki akcyjnej podejmowane są zazwyczaj na corocznych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Takie zgromadzenie ma też prawo do podjęcia decyzji o przeznaczeniu zysku spółki, często w formie wypłaty dywidendy. Często akcjonariusze decydują się także na inwestowanie zysku, tak aby wzmocnić pozycję spółki akcyjnej na rynku. Dla akcjonariuszy oznacza to wzrost wartości posiadanych przez nich akcji. 

Rodzaje akcji 

Istnieje kilka podziałów akcji, m.in. ze względu na sposób przenoszenia własności, formę pokrycia oraz uprawnienia akcjonariuszy. Jak wskazuje portal Business Insider, pierwsza klasyfikacja akcji dzieli akcje na akcje imienne (prawo do akcji posiada konkretna osoba fizyczna lub prawna, określona w dokumencie z imienia i nazwiska lub nazwy firmy) oraz akcje na okaziciela (uprawnienia do tych akcji ma każda osoba, która jest w ich posiadaniu). Zgodnie z kolejnym podziałem można wyróżnić akcje gotówkowe (kupowane za pieniądze) i aportowe (wydawane w zamian za aporty, czyli rzeczy, np. nieruchomości). Ostatni podział akcji pozwala wyróżnić akcje zwykłe (posiadający je akcjonariusz ma prawo do brania udziału w walnych zgromadzeniach i głosowaniach, wypłaty dywidendy, poboru oraz podziału majątku spółki w razie, gdyby została zlikwidowana) oraz akcje uprzywilejowane (posiadający je akcjonariusz ma więcej praw, może np. mieć dwa głosy na akcję zamiast jednego).

Podstawy inwestowania w akcje 

Ponieważ akcjami obraca się na Giełdzie Papierów Wartościowych, aby móc w nie inwestować, trzeba posiadać specjalny rachunek maklerski. Wiąże się to z koniecznością wyboru i wynajęcia brokera, który może dokonywać kupna i sprzedaży akcji. 

Podstawowe cechy obligacji 

Obligacje są natomiast papierami wartościowymi o charakterze dłużnym, które stwierdzają fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u ich nabywcy. Jak podkreśla portal poradnikprzedsiębiorcy.pl, w tym wypadku rola emitenta sprowadza się do periodycznego wypłacania posiadaczowi oprocentowania oraz w tzw. terminie wykupu - zwrotu wartości nominalnej. Warto pamiętać, że obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem ich emitenta. 

Emisji obligacji dokonuje zazwyczaj Skarb Państwa, czasem także przedsiębiorstwa prywatne lub samorządy. Oczywiście oprocentowanie obligacji zależy od wiarygodności emitenta, a zyski z obligacji są przeważnie dość niskie - tak jak ryzyko ich zakupu. Wiarygodność instytucji emitujących obligacje oraz stopień ryzyka oceniają niezależne instytucje finansowe np. Moody’s.

Kilka rodzajów cen obligacji

Obligacje mogą występować w kilku rodzajach cen. Zazwyczaj na początku ustalana jest cena nominalna obligacji i to od jej wartości będą naliczane odsetki, a także wartość, po jakiej emitent wykupi obligacje od ich nabywcy po upływie określonego czasu. Zazwyczaj jest to okres od 1 roku do 5 lat. Obligacje występują również w cenie emisyjnej. Określa ona wartość, po jakiej można zakupić dane obligacje, przy czym cena emisyjna może być niższa niż cena nominalna. 

Sposoby inwestowania w obligacje

Aby zainwestować w obligacje, można skorzystać z jednego z dwóch podstawowych sposobów ich zakupu. Po pierwsze można dokonać zakupu obligacji wystawionych do publicznej oferty, kierowanej do wielu inwestorów. Wówczas obrót obligacjami ma miejsce na rynku Catalyst. Aby dokonać zakupu obligacji trzeba skorzystać z pośrednictwa domu maklerskiego. Po drugie można skorzystać z oferty zakupu obligacji o charakterze prywatnym, kierowanej do wąskiego grona potencjalnych inwestorów. Wówczas transakcje zakupu obligacji odbywają się bezpośrednio między stronami. Trzeba jednak pamiętać, że są one opodatkowane podatkiem cywilnoprawnym. 

Podsumowanie

Dzięki zdobyciu podstawowych informacji o akcjach i obligacjach, inwestor może zdecydować, jakie są jego oczekiwania co do inwestowania oszczędności i czy skłonny jest do ponoszenia dużego ryzyka. Ci inwestorzy, którzy chcą szybko pomnożyć swoje środki, ale jednocześnie godzą się na ich ewentualną utratę, zazwyczaj decydują się na zakup akcji. W przeciwnym razie lepiej postawić na obligacje, które, choć dają niższą stopę zwrotu i czas oczekiwania na dywidendę jest dłuższy, to jednak uznawane są wciąż za najbezpieczniejszą formę inwestycji. Oczywiście w obu wypadkach warto najpierw przyjrzeć się kondycji podmiotu, który emituje akcje lub obligacje, aby ocenić powodzenie inwestycji. 

Podobne artykuły

Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >