BiznesINFO.pl > Finanse > Podatek od psa funkcjonuje w wielu gminach. Wiemy ile na nim zarobiły
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:23

Podatek od psa funkcjonuje w wielu gminach. Wiemy ile na nim zarobiły

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. n/z Wplacanie pieniedzy w okienku.
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Podatek od psa funkcjonuje w Polsce od 30 lat

  • Jaka jest maksymalna wysokość opłaty

  • Jakie dochody z podatku osiągnęły gminy

Podatek od psa od 30 lat

Podatek od psa? Pewnie wielu naszych czytelników przeciera oczy ze zdumienia, ale takie rozwiązanie funkcjonuje w części regionów naszego kraju i to dokładnie od 30 lat. Danina została zapisana w art. 18a i art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. O wprowadzeniu opłaty decyduje rada gminy bądź miasta i to one ustalają również jej wysokość.

Jaka jest wysokość podatku od psa? Jeszcze w ubiegłym roku maksymalna wysokość opłaty wynosiła 125,40 zł. W tym roku jak już pisaliśmy wzrosła ona do 130,30 zł, co oznacza wzrost o prawie 5 zł.

Tu warto zwrócić uwagę, że jeżeli pies urodził się w pierwszej połowie roku, to należy wówczas zapłacić pełną stawkę. W przypadku narodzin czworonoga w drugiej połowie roku opłata wynosić będzie 50 proc. stawki rocznej.

Podatek od psa - kto musi go zapłacić?

W gminach, w których obowiązuje podatek od psa nie wszyscy jednak muszą go uiszczać. Na liście wyjątków, którą podaje serwis Infor.pl znajdują się m.in. członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( pod warunkiem wzajemności), a także osoby niepełnosprawne (z tytułu posiadania psa asystującego) i ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( z tytułu posiadania jednego psa).

Z daniny zwolnione są również osoby w wieku 65 plus prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe (z tytułu posiadania jednego psa), oraz podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych ( z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów). Podatku od psa nie muszą oczywiście uiszczać również mieszkańcy gmin, w których danina nie obowiązuje.

Gdzie taki podatek obowiązuje? Chociażby w Krakowie, Szczecinie czy Sopocie. W sumie funkcjonuje on w ponad 400 polskich gminach.

Redakcja Biznes Info zwróciła się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, o to, które gminy stosują najwyższą stawkę podatku od psa (jak wspomniano w tym roku jest to 130,30 zł)? Niestety resort nie posiada takich informacji.

- W Ministerstwie Finansów w ramach sprawozdawczości budżetowej oraz podatkowej jednostek samorządu terytorialnego nie są gromadzone dane o wysokości uchwalanych przez rady gmin stawek tej opłaty – informuje w komentarzu dla naszej redakcji Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów.

Jakie dochody osiągnęły gminy z tytułu podatku od psa?

Resort zdradził jednak, jakie dochody z tytułu opłaty wykazały gminy w zeszłym roku. - Zgodnie z danymi sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. 428 gmin wykazało dochody wykonane (w kwocie większej od 0 zł) z tytułu opłaty od posiadania psów, na łączną kwotę 4 mln zł – czytamy w informacji przekazanej redakcji Biznes Info ze strony Ministerstwa Finansów.    

Na uiszczenie podatku od psa jest jeszcze ponad 1,5 miesiąca, gdyż termin mija 30 kwietnia. Można go opłacić np. w kasie gminy, bądź przelewem na konto gminy czy u osoby, którą gmina wyznaczyła.

Tagi: Podatek