BiznesINFO.pl

Pixabay

Podatek od pożyczki - kiedy nie zapłacisz PCC?

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Tomasz Majta

W zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi podatku od czynności cywilno-prawnych zawarta umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych w wysokości 0,5% podstawy. W sytuacji, gdy podmiotem, który udziela pożyczki, jest przedsiębiorstwo, którego główną działalnością jest udzielanie pożyczek, podmiot ten podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilno-prawnych. Obowiązek zapłaty rzeczonego podatku zachodzi w sytuacji, gdy pożyczka udzielana jest przez podmiot prywatny, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa. Brzmi skomplikowanie? W tym artykule wyjaśniamy, kiedy nie ma potrzeby odprowadzania podatku PCC.

Podatek od pożyczki – kiedy nie zapłacisz PCC? Czym jest PCC oraz co go reguluje?

Podatek  od czynności cywilnoprawnych (potocznie używa się również skrótu PCC) to obowiązująca w Rzeczpospolitej Polskiej danina skarbowa obejmująca niektóre rodzaje czynności cywilnoprawnych (których przedmiot nie jest objęty podatkiem VAT). Podstawowym aktem legislacyjnym, który reguluje PCC jest Ustawa  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959).

Podatek od pożyczki – kiedy nie zapłacisz PCC? Kiedy nie ma obowiązku płacenia podatku od czynności cywilno-prawnych?

Ustawodawca przewidział pewne okoliczności, w których obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych jest obligatoryjny. Zwolnienie z zapłaty wspomnianego podatku podlegają pożyczki udzielone między osobami należącymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, zięć, pasierb, synowa, rodzeństwo, macocha, ojczym, teściowie), do wysokości 9 637 zł. Przytoczona kwota jest maksymalnym limitem pożyczki uzyskiwanej od jednej osoby w okresie 5 lat. Dodatkowo istnieje możliwość udzielania nielimitowanej pożyczki przez: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma czy macochę. Należy mieć jednak na uwadze, że korzyść ta nie występuje w przypadku pożyczek udzielanych pomiędzy teściami, zięciem i synową. W celu skorzystania z wspomnianego przywileju konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji w sprawie podatku PCC, adekwatnemu organowi podatkowemu w terminie do 14 dni od daty dokonania czynności. Dodatkowo należy pamiętać o udokumentowaniu otrzymanych środków przez biorącego pożyczkę na rachunku bankowym, na rachunku prowadzonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytowa bądź przekazem pocztowym.

Podatek od pożyczki – kiedy nie zapłacisz PCC? Co z pożyczką od znajomego? Czy zapłacę PCC?

Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku znajomych. W tym wypadku ustawodawca również przewidział pewne wyjątki, zawarte są one w art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych podlegających zwolnieniu z opodatkowania od PCC. Dotyczy to w szczególności pożyczek:

·       Otrzymanych od tej samej osoby w kwocie nieprzekraczającej kwoty 5 000 zł lub 25 000 zł w przypadku wielu osób – uzyskanych w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku.

·       Udzielonych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, niemających na ternie Rzeczypospolitej siedziby bądź zarządu, prowadzących działalność w zakresie udzielania pożyczek lub kredytowania.

·       Z kas bądź funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, kas zapomogowo pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku, a także z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

·       Utworzonych na drodze ustawy innych funduszy celowych.

·       Udzielonych przez akcjonariusza spółce kapitałowej.

Podatek od pożyczki – kiedy nie zapłacisz PCC? Co z formalnościami?

Zaciągniecie pożyczki musi zostać odpowiednio udokumentowane, w powiązaniu z tym, że wypłata powinna zostać dokonana na rachunku bankowym lub rachunku prowadzonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-pożyczkową bądź przekazem pocztowym. Oprócz tego pożyczkobiorca posiada obowiązek poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od uzyskania pożyczki, informacje tę należy przekazać do urzędu na druku PCC-3. W przypadku gdy wartość pożyczki przekroczy limit 9 637 zł, podatnik zobowiązany jest we własnym zakresie wyliczyć wysokość podatku do zapłat, złożyć druk PCC-3, jak i opłacić w terminie należny podatek w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania środków z tytułu pożyczki.

Co najważniejsze stawka podatku od czynności cywilno-prawnych może ulec zwiększeniu nawet do 20% podstawy opodatkowania, w sytuacji gdy osoba biorąca pożyczkę, świadomie lub nie, spróbuje zataić ten fakt przed urzędem skarbowym. Zwiększenie wielkości podatku w tym przypadku do 20% nazywa się sankcyjną stawka podatku, a ulega ona powiększeniu jako kara za próbę ukrycia faktu pozyskania pożyczki.

Tagi:

Podobne artykuły

Finanse

Rekordowa podwyżka dla bezrobotnych. Od 1 czerwca zasiłek jest znacznie wyższy
Czytaj więcej >

Finanse

Wyrzucili ją z Polsatu. Emerytura Katarzyny Dowbor
Czytaj więcej >

Finanse

Uważaj na to, co publikujesz w sieci. Skarbówka sprawdza podatników na Instagramie i Facebooku
Czytaj więcej >

Finanse

Chaos w szwajcarskim banku. Pracownicy odchodzą jeden za drugim
Czytaj więcej >

Finanse

Bezzwrotna dotacja, można otrzymać kilkanaście tysięcy złotych. Są warunki
Czytaj więcej >

Finanse

Najmłodsza emerytka w rządzie ma 49 lat. Wiadomo ile wynosi jej świadczenie
Czytaj więcej >
Tomasz Majta

Tomasz Majta

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Finanse

Finanse

Paweł Makowiec

ZUS zwraca pieniądze za nadpłacone składki zdrowotne. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Polski bank zmienia cennik. Opłaty idą do góry
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Poważny problem w bankach. Nie przyjmą twojej gotówki
Czytaj więcej >
Finanse

Patryk Solarczyk

Ważne informacje dla pobierających świadczenie 500 plus
Czytaj więcej >
Finanse

Olgierd Maletka

Abonament RTV. Tylko co trzeci zobowiązany go płaci, ponad milion tego nie robi
Czytaj więcej >
Finanse

Olgierd Maletka

Zakup i montaż klimatyzacji. Wiele osób może ubiegać się o dofinansowanie
Czytaj więcej >