BiznesINFO.pl
calculator-385506 1280 (1)

Pixabay

Podatek od pożyczki - kiedy nie zapłacisz PCC?

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

W zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi podatku od czynności cywilno-prawnych zawarta umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych w wysokości 0,5% podstawy. W sytuacji, gdy podmiotem, który udziela pożyczki, jest przedsiębiorstwo, którego główną działalnością jest udzielanie pożyczek, podmiot ten podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilno-prawnych. Obowiązek zapłaty rzeczonego podatku zachodzi w sytuacji, gdy pożyczka udzielana jest przez podmiot prywatny, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa. Brzmi skomplikowanie? W tym artykule wyjaśniamy, kiedy nie ma potrzeby odprowadzania podatku PCC.

Podatek od pożyczki kiedy nie zapłacisz PCC? Czym jest PCC oraz co go reguluje?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (potocznie używa się również skrótu PCC) to obowiązująca w Rzeczpospolitej Polskiej danina skarbowa obejmująca niektóre rodzaje czynności cywilnoprawnych (których przedmiot nie jest objęty podatkiem VAT). Podstawowym aktem legislacyjnym, który reguluje PCC jest Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959).

Podatek od pożyczki kiedy nie zapłacisz PCC? Kiedy nie ma obowiązku płacenia podatku od czynności cywilno-prawnych?

Ustawodawca przewidział pewne okoliczności, w których obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych jest obligatoryjny. Zwolnienie z zapłaty wspomnianego podatku podlegają pożyczki udzielone między osobami należącymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, zięć, pasierb, synowa, rodzeństwo, macocha, ojczym, teściowie), do wysokości 9 637 zł. Przytoczona kwota jest maksymalnym limitem pożyczki uzyskiwanej od jednej osoby w okresie 5 lat. Dodatkowo istnieje możliwość udzielania nielimitowanej pożyczki przez: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma czy macochę. Należy mieć jednak na uwadze, że korzyść ta nie występuje w przypadku pożyczek udzielanych pomiędzy teściami, zięciem i synową. W celu skorzystania z wspomnianego przywileju konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji w sprawie podatku PCC, adekwatnemu organowi podatkowemu w terminie do 14 dni od daty dokonania czynności. Dodatkowo należy pamiętać o udokumentowaniu otrzymanych środków przez biorącego pożyczkę na rachunku bankowym, na rachunku prowadzonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytowa bądź przekazem pocztowym.

Podatek od pożyczki kiedy nie zapłacisz PCC? Co z pożyczką od znajomego? Czy zapłacę PCC?

Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku znajomych. W tym wypadku ustawodawca również przewidział pewne wyjątki, zawarte są one w art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych podlegających zwolnieniu z opodatkowania od PCC. Dotyczy to w szczególności pożyczek:

·       Otrzymanych od tej samej osoby w kwocie nieprzekraczającej kwoty 5 000 zł lub 25 000 zł w przypadku wielu osób – uzyskanych w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku.

·       Udzielonych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, niemających na ternie Rzeczypospolitej siedziby bądź zarządu, prowadzących działalność w zakresie udzielania pożyczek lub kredytowania.

·       Z kas bądź funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, kas zapomogowo pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku, a także z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

·       Utworzonych na drodze ustawy innych funduszy celowych.

·       Udzielonych przez akcjonariusza spółce kapitałowej.

Podatek od pożyczki kiedy nie zapłacisz PCC? Co z formalnościami?


Zaciągniecie pożyczki musi zostać odpowiednio udokumentowane, w powiązaniu z tym, że wypłata powinna zostać dokonana na rachunku bankowym lub rachunku prowadzonym przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-pożyczkową bądź przekazem pocztowym. Oprócz tego pożyczkobiorca posiada obowiązek poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od uzyskania pożyczki, informacje tę należy przekazać do urzędu na druku PCC-3. W przypadku gdy wartość pożyczki przekroczy limit 9 637 zł, podatnik zobowiązany jest we własnym zakresie wyliczyć wysokość podatku do zapłat, złożyć druk PCC-3, jak i opłacić w terminie należny podatek w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania środków z tytułu pożyczki.

Co najważniejsze stawka podatku od czynności cywilno-prawnych może ulec zwiększeniu nawet do 20% podstawy opodatkowania, w sytuacji gdy osoba biorąca pożyczkę, świadomie lub nie, spróbuje zataić ten fakt przed urzędem skarbowym. Zwiększenie wielkości podatku w tym przypadku do 20% nazywa się sankcyjną stawka podatku, a ulega ona powiększeniu jako kara za próbę ukrycia faktu pozyskania pożyczki.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >