Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Poczta Polska ogłosiła. Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV
Irmina Jach
Irmina Jach 20.01.2024 14:39

Poczta Polska ogłosiła. Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV

telewizor
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Abonament RTV to temat, który spędza sen z oczu wielu Polaków — szczególnie tych najstarszych, dla których każdy dodatkowy wydatek prowadzi do poważnego nadszarpnięcia domowego budżetu. Mimo licznych komunikatów Poczty Polskiej wiele osób wciąż nie wie, że ma szansę na zwolnienie z uiszczania opłaty abonamentowej. Trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Abonament RTV. Poczta Polska przypomina i kara

Poczta Polska nieustannie przypomina, że wszyscy posiadacze odbiornika telewizyjnego są zobowiązani do zarejestrowania go w terminie do czternastu dni po zakupie. Rejestracja jest jednoznaczna z koniecznością uiszczania opłaty abonamentowej. Zasada ta dotyczy ogromnej grupy Polaków. Są jednak pewne wyjątki, o których warto wiedzieć.

Miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł przy opłaceniu roku użytkowania z góry), a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny — 27,30 zł miesięcznie (lub 327,60 zł rocznie). Użytkownicy, którzy uiszczą opłatę do 25 stycznia, mogą liczyć na dziesięcioprocentową zniżkę.

Zaskakujący komunikat Poczty Polskiej. Można nieźle zarobić, ale są warunki

Abonament RTV. Kto nie musi płacić?

Abonament RTV nie dotyczy wszystkich obywateli naszego kraju. Przepisy prawne regulują to, komu przysługuje zwolnienie z uiszczania opłat abonamentowych. Lista jest dość szeroka i obejmuje między innymi:

 • osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidzką;
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy;
 • osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby, co do których orzeczono trwałą lub okresową całkowitą niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;
 • osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów;
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
 • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego;
 • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw z płacenia abonamentu RTV ustawodawca zwalnia także: inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członków rodzin po wskazanych kombatantach, a także osoby posiadające status weterana na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

ZOBACZ TAKŻE: Pojawił się pilny komunikat Poczty Polskiej. Pracownicy zabierają głos

Abonament RTV nie dla seniorów?

Wymienione grupy osób nie są jednak jedynymi, które mogą liczyć na zwolnienie z uiszczania abonamentu RTV. Na specjalne względy mogą liczyć także seniorzy, którzy mają za sobą 75. urodziny. W celu uzyskania zwolnienia nie muszą zgłaszać się do placówki pocztowej. Komunikat w tej sprawie pojawił się na oficjalnej stronie internetowej Poczty Polskiej.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Co istotne, osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania — czytamy.