Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Niektórzy będą musieli wybierać pomiędzy świadczeniami. Na dwa się nie załapią
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 02.07.2020 02:00

Niektórzy będą musieli wybierać pomiędzy świadczeniami. Na dwa się nie załapią

Pieniądze renta emerytura świadczenie pielęgnacyjne
pixabay.com

Świadczenie pielęgnacyjne pomniejszone o emeryturę?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekującym się nad "osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności" - czytamy na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Od 1 stycznia 2020 roku wynosi ono 1830 zł miesięcznie.

Przysługuje ono rodzicom lub opiekunom prawnym osoby niepełnosprawnej, "jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia" - informuje ministerstwo. Na stronie resortu czytamy, że świadczenie nie przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę, lecz - jak wskazuje Gazeta Prawna - pojawia się coraz więcej głosów, że osoby te nie powinny być pozbawione takiej zapomogi.

W orzecznictwie sądowym pojawiły się dwa stanowiska odnośnie sposobu realizacji świadczenia w przypadku osób emerytowanych lub pobierających rentę. Według pierwszego stanowiska świadczenie pielęgnacyjne miałoby być wypłacane w całości po zawieszeniu emerytury. Zgodnie z drugim stanowiskiem świadczenie powinno być wypłacane w kwocie będącej różnicą między wysokością świadczenia a wysokością emerytury świadczeniobiorcy.

Nie każdy dostanie pieniądze ze świadczenia

Problem wynika z różnicy w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i emerytury. W przypadku niektórych osób świadczenie pielęgnacyjne jest wyższe od emerytury, zatem jest ono dla nich korzystniejsze. Według najnowszego orzecznictwa emeryci i renciści, chcący skorzystać ze świadczenia, muszą zawiesić swoją emeryturę.

Dla opiekunów sposób obliczania świadczenia wydaje się nie mieć znaczenia, bo w każdym przypadku otrzymają finalnie tę samą kwotę. Emerytura uzupełniona o różnicę między świadczeniem a emeryturą będzie równa całemu świadczeniu. Jednak obliczanie świadczenia w oparciu o wspomnianą różnice niesie ze sobą trudności formalne i biurokratyczne.

Jak donosi Gazeta Prawna, NSA wskazuje na konieczność koordynacji przyznawania świadczenia przez gminę z działaniami organu emerytalno-rentowego, do którego opiekun zwraca się z wnioskiem o zawieszenie emerytury, z uwagi na ryzyko, że świadczeniobiorca pozostanie na pewien czas bez żadnego wsparcia. Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, twierdzi, że obecna sytuacja jest patowa, bo mamy do czynienia ze sprzecznymi orzeczeniami sądowymi, które utrudniają pracę organom przyznającym świadczenia.