Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Handel > Perswazja i manipulacja w copywritingu
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 26.05.2021 02:00

Perswazja i manipulacja w copywritingu

woman-3687080 1920
https://pixabay.com/pl/photos/kobieta-biznes-biznesu-pracy-młody-3687080/

Copywriting to proces tworzenia tekstów reklamowych, które mają być skuteczne, atrakcyjne, zrozumiałe i oryginalne. Są to zarazem teksty perswazyjne, choć niektórzy uważają, że często ocierają się o manipulację. Czy zatem manipulacja to to samo, co perswazja, tylko o negatywnym wydźwięku? Czy można tworzyć teksty tak, aby klient czuł się zainteresowany, a niezmanipulowany? Czy perswazja i manipulacja są nieodzownymi elementami copywritingu?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest copywriting?

  • Co to jest perswazja w copywritingu?

  • Co to jest manipulacja w copywritingu?

  • Czy perswazję i manipulację w copywritingu można ze sobą utożsamiać?

  • Czemu służy perswazja w tekstach reklamowych? 

Co to jest copywriting?

Copywriting to proces tworzenia skutecznych, perswazyjnych i użytkowych tekstów o charakterze sprzedażowym. Tworzone są w ten sposób teksty na potrzeby marketingu i reklamy, o określonych komunikatach skierowanych do konsumenta. Teksty te mają za zadanie pozyskanie uwagi czytelnika, a następnie skłonienie go do określonego działania. Cechą charakterystyczną copywritingu jest bezpośrednie zwracanie się do jednego odbiorcy oraz wykorzystywanie zwrotów Call To Action (na przykład takich jak: "sprawdź", "zobacz", "kup teraz" itd.). 

W tekstach marketingowych zazwyczaj stosowana jest perswazja. Nie należy mylić jej z manipulacją. Perswazja ma bardziej pozytywny wyniki i nakierowana jest na przekonanie konsumenta do własnych racji. 

Czym są perswazja i manipulacja w copywritingu?

Pojęcia perswazji i manipulacji w copywritingu ciekawie tłumaczy portal fabrykasłów.pl. Po lekturze zamieszczonych tam tekstów możemy dowiedzieć się o tym, że perswazja polega na umiejętnym, popartym argumentami przekonywaniu do reakcji i zachowań, z którymi odbiorca świadomie nie musi się nie zgadzać. Można ją stosować wówczas, gdy konsument albo nie ma własnego zdania na jakiś temat albo w ogóle się nad tym tematem nie zastanawiał. Warto podkreślić, że perswazja nie ma żadnego negatywnego wydźwięku. 

Perswazję można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj to perswazja nakłaniająca, której celem jest pozyskanie jak największej liczby zwolenników. Z koeli celem perswazji przekonującej w copywritingu jest dowiedzenie słuszności jakiegoś poglądu. Trzeci rodzaj stosowanej w copywritingu perswazji, to perswazja pobudzająca, która ma za zadanie zjednywanie odbiorców. 

Manipulacja z kolei oznacza próbę kształtowania poglądów, zdań i zachowań innych ludzi bez ich woli i wiedzy. Często bazuje na emocjach, przywiązaniu czy sytuacji społecznej danych osób lub grup, kryjąc przed nimi niektóre fakty. Zazwyczaj manipulacja wprowadza ludzi w błąd i ma negatywny wydźwięk. 

Podobieństwa i różnice występujące między perswazją a manipulacją w copywritingu

Jedyne, co łączy manipulację i perswazję, to zespół narzędzi i technik, jakimi posługują się  w copywritingu i przy pomocy których kształtują przekaz. 

Poza tym manipulacja i perswazja bardzo się różnią. Najważniejszą różnicą są przyświecające nadawcy intencje, kiedy tworzy teksty na potrzeby copywritingu. Oczywiście manipulacji nie towarzyszą żadne dobre intencje. 

Jak można wykorzystać perswazję w copywritingu?

W copywritingu lepiej sięgać po perswazję i jak ognia unikać manipulacji. Dobry, perswazyjny tekst może odwoływać się do argumentów stricte racjonalne, takich jak statystyki, fakty albo argumentów odwołujących się do emocji. Emocjonalne techniki perswazji, jak czytamy na portalu webidea.pl, mogą wywołać w odbiorcach takie uczucia jak: szczęście, smutek, wstyd, poczucie bezpieczeństwa czy zagrożenia.

W sytuacji, gdy chcemy odwołać się w copywritingu do argumentów racjonalnych, musimy uzasadnić odbiorcom, dlaczego warto kupić dany produkt. Tutaj bazować należy na faktach i ukazać odbiorcy rzeczywiste cechy produktu. Stosując perswazję można wykorzystać na przykład takie informacje jak skład produktu, jego wartości unikalne, korzyści, jakie daje użytkownikowi jego zastosowanie. Można także sięgnąć po argumenty związane z nowymi technologiami czy ekologią. 

Z kolei odwołując się do emocjonalnych argumentów w copywritingu, można za pomocą perswazji rozbudzić w konsumentach chęć posiadania danego produktu. Dążyć trzeba przy tym, by klient doświadczał pozytywnych emocji i skojarzeń na myśl o reklamowanym produkcie. Można sięgnąć tutaj po humor, storytelling czy odpowiednią muzykę i kolorystykę towarzyszącą przekazowi.