Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Pełnomocnik czy współwłaściciel do konta bankowego
Joanna Leja
Joanna Leja 21.05.2021 02:00

Pełnomocnik czy współwłaściciel do konta bankowego

euro-3479899 1920
https://pixabay.com/pl/photos/euro-laptop-konto-biznesu-3479899/

Zdarzają się sytuacje, w których chcemy, aby do naszego konta bankowego dostęp miała druga osoba. Banki dają swoim klientom taką możliwość poprzez nadanie pełnomocnictwa lub dopisanie współwłaściciela do konta. Właściciel rachunku może założyć konto z wybraną osobą – wówczas staje się ona współwłaścicielem rachunku. Istnieje również możliwość nadania pełnomocnictwa do konta. W zależności od tego, co wybierze właściciel konta, zmieni się zakres obowiązków osoby dzielącej z nim dostęp do konta. Jakie są różnice między pełnomocnikiem a współwłaścicielem? Jakie prawa przysługują współwłaścicielowi, a jakie pełnomocnikowi do rachunku.

Kim jest współwłaściciel konta?

Współwłaściciel konta będzie miał praktycznie nieograniczony dostęp do środków zgromadzonych na koncie. Współwłaściciel konta zyska całkowitą swobodę w zarządzaniu rachunkiem, jednak za zobowiązania wobec banku odpowiada właściciel oraz współwłaściciel. Oznacza to, że gdy np. współwłaściciel uruchomi debet na koncie, wykorzysta go i nie spłaci, bank będzie miał prawo domagać się spłaty zadłużenia również od właściciela. Do współwłaściciela powinno się mieć całkowite zaufanie, może być to osoba spokrewniona, jak i niespokrewniona. Współwłaściciel ma prawo do takich czynności jak m.in.:

  • dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie bankowym,

  • wnioskowanie o limit kredytowy w koncie,

  • udzielanie i odwoływanie pełnomocników.

Wspólne konto jest dobrym rozwiązaniem w przypadku wspólnego gospodarstwa domowego. Ułatwia to z pewnością zarządzanie wspólnymi wydatkami czy opłatami.

Śmierć współwłaściciela rachunku bankowego – co dalej?

Bank nie dowie się o śmierci jednego ze współwłaścicieli rachunku, do momentu, aż drugi ze współwłaścicieli lub najbliższa rodzina nie poinformują go o tym, w szczególności, dopóki nie otrzyma od nich aktu zgonu. Dokument ten może przedłożyć każdy, nie tylko współwłaściciel konta. W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku w większości banków działających na polskim rynku stosowane są dwie procedury:

  • wygaśnięcie umowy i zablokowanie części środków na rzecz spadkobierców,

  • przekształcenie rachunku wspólnego w indywidualny.

W przypadku rachunku, którego zmarły był współwłaścicielem, a więc gdy drugi z właścicieli rachunku wciąż żyje, umowa nie ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem śmierci jednego z posiadaczy. Po przedłożeniu w banku aktu zgonu środki zgromadzone na rachunku najczęściej ulegają zablokowaniu do momentu przedstawienia stosownych dokumentów spadkowych.

Kim jest pełnomocnik do konta bankowego?

Pełnomocnictwa udziela się drugiej osobie, jeśli nie chcemy, aby miała tyle możliwości zarządzania rachunkiem jak w przypadku współwłaściciela. W tym przypadku właściciel konta określa, jakie operacje może wykonywać druga osoba oraz przez jak długi okres. Wyróżnia się dwa rodzaje pełnomocnictw:

  • Pełnomocnictwo ogólne w tym wypadku pełnomocnik ma niemal taki sam zakres praw jak właściciel konta. Oznacza to, że może składać wszystkie dyspozycje do rachunku (w tym wpłaty, wypłaty i zamknięcie rachunku). Jednocześnie pełnomocnik ogólny nie może udzielać dalszych pełnomocnictw oraz zarządzać kartą debetową należącą do posiadacza konta.

  • Pełnomocnictwo szczegółowe nazywane też rodzajowym, jest to rodzaj pełnomocnictwa, w którym właściciel konta określa konkretne czynności, jakie może wykonywać pełnomocnik. Pełnomocnikiem rodzajowym może być osoba od 13 roku życia, która nie ma zdolności do pełnych czynności prawnych.

Pełnomocnictwo do konta bankowego po śmierci

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pełnomocnictwo to co do zasady wygasa z chwilą śmierci którejkolwiek ze stron, czyli pełnomocnika albo mocodawcy (tj. udzielającego pełnomocnictwa), chyba że w pełnomocnictwie z przyczyn uzasadnionych zastrzeżono inaczej np. zmarły, ustanowił dyspozycję na wypadek śmierci.