Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Osoba współpracująca - wszystko co warto wiedzieć
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Osoba współpracująca - wszystko co warto wiedzieć

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Osoba współpracująca - jeśli korzystasz w prowadzonej działalności z pomocy członka rodziny zamieszkującego w jednym gospodarstwie domowym, musisz wiedzieć, jakie obowiązki na tobie ciążą i do jakich przepisów musisz się stosować.

Osoba współpracująca - kim jest?

Często zdarza się, nie tylko w małych firmach, ale i w większych przedsiębiorstwach, że w prowadzeniu biznesu bierze udział członek rodziny. W przypadku takich zatrudnionych należy wiedzieć o pewnych wymogach prawnych. Osoba współpracująca według definicji zawartej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to:

  • małżonek/małżonka,

  • dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,

  • rodzice,

  • macocha i ojczym,pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności.

Co ważne, osobami współpracującymi nie będzie rodzeństwo właściciela firmy.

Zatrudnienie osoby współpracującej to nie tylko praca związana umową pisemną, ale również nieodpłatne przystąpienia takiej osoby do wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Cywilnoprawna umowa zlecenia nie wymaga wypłacania wynagrodzenia, ale należy opłacać składki zusowskie.

Osoba współpracująca a składki ZUS

W zależności od tego, na jakich zasadach odbywa się współpraca przedsiębiorcy i członka jego rodziny, musi on odprowadzać składki do ZUS w odpowiednich wysokościach:

  • umowę o pracę – składki ZUS w takim samym wymiarze jak za przedsiębiorcę;

  • umowa zlecenie – składki ZUS takie jak przy umowach zlecenie z innymi zleceniobiorcami, zależą od wysokości wynagrodzenia;umowę o dzieło – składki ZUS w takim samym wymiarze jak za przedsiębiorcę;

  • nieodpłatnie – składki ZUS opłaca się w wymiarze jak za przedsiębiorcę.

Należy pamiętać, że członkowie rodziny nie mają możliwości skorzystania z preferencji przy opłacaniu składek ZUS (np. ulga na start czy preferencyjny ZUSu przez pierwsze 24 miesiące.

Jak zgłosić do ZUS-u osobę współpracującą?

Osobę współpracująca do ZUS-u trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od chwili, gdy rozpoczęła się współpraca. Do tego celu korzysta się z formularza ZUS ZUA, a także wypełnić ZUS ZFA, ponieważ przedsiębiorca staje się od tej chwili również płatnikiem składek za tę osobę. Wraz ze zgłoszeniem osoby współpracującej do Zus-u powstaje obowiązek ubezpieczenia.

Tagi: składki