BiznesINFO.pl
Odrolnienie działki – co musisz wiedzieć?

Pixabay.com

Odrolnienie działki – co musisz wiedzieć?

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Przeznaczenie gruntu rolnego pod budownictwo nie zawsze jest możliwe. Zanim kupimy działkę rolną, powinniśmy dowiedzieć się, na czym polega odrolnienie działki i wyłączenie jej z produkcji rolnej oraz jakie poniesiemy koszty. Warto również wiedzieć, że w

Na czym polega odrolnienie działki?

Odrolnienie działki oznacza zmianę przeznaczenia gruntu. Jeśli decydujemy się na zakup konkretnej działki rolnej i chcemy na niej wybudować dom, należy dokonać odrolnienia działki i wyłączyć grunt z produkcji rolnej. Zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.

Warto jednak pamiętać, że odrolnienie działki nie zawsze jest możliwe. Wszystko bowiem zależy od planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a jeśli takiego planu nie ma, musi zostać wydana decyzja dotycząca warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na odrolnienie działki potrzebna jest zgoda

Jeśli interesuje nas konkretna działka rolna, na której chcielibyśmy wybudować dom, musimy, oczywiście, uzyskać zgodę na odrolnienie działki. Stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem należy wysłać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W tej sytuacji stroną w postępowaniu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzję w sprawie gruntów klas IV-VI podejmuje gmina.

Warto dodać, że odrolnienie działki w przypadku gruntów klas I-III nie zawsze wymaga zgody ministra. Użytki rolne muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy,

  • położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od granicy najbliższej działki budowlanej,

  • położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej,

  • ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Przepisy o odrolnieniu działki nie obejmują gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Jednak bez względu na to, czy uzyskaliśmy zgodę na odrolnienie działki, czy też działka była już odrolniona, należy ją również wyłączyć z produkcji rolnej.

Odrolnienie działki a wyłączenie z produkcji rolnej

Odrolnienie działki wciąż nie umożliwia nam zbudowanie domu. Potrzebujemy jeszcze decyzji starosty, aby wyłączyć grunt z produkcji rolnej. Uzyskanie decyzji jest niezbędne w przypadku:

  • gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb,

  • użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,

  • gruntów, które zostały opisane w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

  • gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wymaga dokonania jednorazowej opłaty oraz opłaty rocznej. W przypadku gruntów leśnych należy dodatkowo uiścić jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Wysokość opłat jednorazowych oraz opłat rocznych jest zależna od klasy, powierzchni wyłączonego gruntu i pochodzenia gleby oraz została przedstawiona w art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych.

Odrolnienie działki za darmo – kiedy jest to możliwe?

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że w określonych przypadkach możemy dokonać odrolnienia działki bezpłatnie. Opłaty jednorazowe oraz opłaty roczne nie będą nas dotyczyć, jeśli zostanie wyłączony grunt z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

  • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,

  • do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.

Podobne artykuły

BiznesInfo

Polska i świat

Katastrofa samolotu w Lubuskim. Nieoficjalnie: nie żyje jeden z najbogatszych Polaków

Czytaj więcej >
pixabay, kasjanf

Polska i świat

Czy Centralny Port Komunikacyjny nie zostanie wybudowany? Horała: Tylko w trzech przypadkach

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Za wykroczenie skarbowe kara nawet 14 tys. zł. Nowe prawo już obowiązuje

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Jak przekonać seniorów do późniejszego przejścia na emeryturę? Rząd ma plan i nie zawaha się go użyć

Czytaj więcej >
Jochen Tack/EAST NEWS

Polska i świat

Koronawirus na polu szparagów w Niemczech. Polacy pilnowani przez ochronę

Czytaj więcej >
Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 04.05.2021. 29. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmowal sie rzadowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobow wlasnych Unii Europejskiej. N/z: minuta ciszy dla Bronislawa Cieslaka

Polska i świat

Sondaż parlamentarny. KO z najgorszym wynikiem w historii, PiS wygrywa

Czytaj więcej >