BiznesINFO.pl
coins-1523383 640

https://pixabay.com/photos/coins-currency-investment-insurance-1523383/

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa a ZUS

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa przysługują pracownikowi w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenia? W poniższym artykule wyjaśnimy również, czy odprawa emerytalna i odprawa rentowa są zwolnione z
oskładkowania ZUS.

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa - podstawowe informacje

Pracownikowi przysługuje prawo do odprawy emerytalnej przy przejściu na emeryturę. Na tej samej zasadzie prawo do odprawy rentowej otrzymuje się po spełnieniu warunków uprawniających do renty. Świadczenie należy się pracownikowi, jeśli uzyskał prawo do emerytury lub renty i nie kontynuuje zatrudnienia. Bez znaczenia są również charakter umowy i sposób jej rozwiązania oraz staż pracy. Tylko określonych sytuacjach, pracownik nie otrzyma prawa do odprawy emerytalnej i rentowej.

Należy jednak podkreślić, że pracownik po otrzymaniu odprawy emerytalnej nie będzie mógł pobrać odprawy rentowej. Na tej samej zasadzie po pobraniu odprawy rentowej nie będzie można już otrzymać odprawy emerytalnej.

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa - wysokość świadczenia

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu wszystkie warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna
w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Po otrzymaniu odprawy nie można ponownie nabyć do niej prawa - w tym również u innego pracodawcy.

Oczywiście wysokość odprawy nie zawsze musi być taka sama. Zakłady pracy na podstawie własnych wewnętrznych regulaminów mogą gwarantować pracownikom wyższe odprawy emerytalne i odprawy rentowe (lecz nie niższe). Również na podstawie odrębnych przepisów, wyższe odprawy przysługują pracownikom wykonującym konkretne zawody, np. żołnierzom, górnikom bądź nauczycielom.

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa - kiedy nie przysługuje?

Pracownicy przechodzący na emeryturę lub rentę nie zawsze otrzymają odprawy emerytalne lub odprawy rentowe. Poniżej wymieniamy przypadki, w których świadczenia nie będą przysługiwały:

 • zwolnienie dyscyplinarne - pracownik, który otrzymał "dyscyplinarkę", nie będzie mógł pobrać świadczenia, ponieważ w takim przypadku rozwiązanie stosunku pracy nie wynika z przejścia na emeryturę,

 • pobieranie renty rodzinnej - pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na rentę rodzinną, nie nabywa prawa do odprawy rentowej,

 • pobieranie świadczenia przedemerytalnego - nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego i rozwiązanie z tego tytułu stosunku pracy nie daje prawa do odprawy emerytalnej.

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa a ZUS

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Innymi słowy, odprawy emerytalne i odprawy rentowe nie podlegają oskładkowaniu ZUS.

Jednak świadczenia te nie są zwolnione z podatku dochodowego. Pracodawca musi obliczyć i odprowadzić zaliczkę od odprawy. Zatem jaką kwotę "na rękę" otrzyma pracownik? Poniżej wyjaśniamy na przykładzie pensji minimalnej w 2021 roku:

 • Odprawa brutto: 2800,00 zł

 • Składki na ubezpieczenie społeczne: 0,00 zł

 • Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 0,00 zł

 • Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

 • Kwota wolna od podatku: 43,76 zł

 • Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu: 2550,00 zł

 • Obliczenie podatku: 389,74 zł

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 0,00 zł

 • Zaliczka na podatek dochodowy: 390,00 zł

 • Odprawa netto: 2410,00 zł

Zgodnie z powyższym, przy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 2800 zł brutto, odprawa emerytalna lub odprawa rentowa "na rękę" wyniesie 2410 zł.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >