Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Od lipca wyższe świadczenie z ZUS. Można z niego korzystać nawet przez rok
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 01.07.2023 09:19

Od lipca wyższe świadczenie z ZUS. Można z niego korzystać nawet przez rok

pieniądze
Domena publiczna

Podczas zwolnienia chorobowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Jeśli po tym czasie nadal jest niezdolny do pracy, może się starać o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono na czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne - komu przysługuje

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał prawo do pobierania, a którego stan zdrowia dobrze rokuje, tylko potrzebuje więcej czasu. Świadczenie takie może otrzymywać przez maksymalnie 12 miesięcy.

Decyzję o jego przyznaniu podejmuje ZUS na podstawie orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS.


Świadczenia nie otrzyma osoba, która jest uprawniona do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub urlopu dla poratowania zdrowia.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia chorobowego zależy od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Do końca czerwca wynosiła ona 3011,52 zł, a od 1 lipca br. wynosi 3106,44 zł. 

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania. Po tym okresie wysokość świadczenia wynosi 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.  Z kolei świadczenie rehabilitacyjne w pełnej wysokości otrzyma osoba, której niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży. 

 

 

Wniosek

Zasiłek można otrzymać po dostarczeniu do ZUS druku ZNp-7 oraz zaświadczenia od lekarza orzecznika o przedłużającej się niezdolności do pracy ( druk OL-9) raz wywiadu zawodowego z miejsca zatrudnienia (druk OL10). Można to zrobić najpóźniej w czasie 18 miesięcy po okresie, w którym pobierany był zasiłek chorobowy.

Dokumenty można złożyć w placówce ZUS lub za pomocą platformy PUE ZUS. ZUS wydaje decyzje w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. 

Tagi: ZUS