Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Energetyka > Nowe zmiany w programie „Mój prąd”. Dofinansowanie będzie wyższe
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 14.12.2022 11:51

Nowe zmiany w programie „Mój prąd”. Dofinansowanie będzie wyższe

pieniądze kalendarz-banknoty-iberion
Biznesinfo

Już jutro rusza zaktualizowana edycja programu „Mój prąd”. Tym razem kwotę dofinansowania instalacji fotowoltaicznej zwiększono do 7 tys. zł i do 16 tys. zł w przypadku magazynów energii. Wnioski można składać do 31 marca przyszłego roku. Osoby, które już otrzymały pieniądze w niższej, wcześniej ustalonej wysokości, mogą liczyć na dopłatę.

„Mój prąd” w nowej odsłonie

Czwarta edycja rządowego programu rozpoczęła się w połowie kwietnia. Natomiast od 15 grudnia zaczną obowiązywać zmiany w zakresie dofinansowania instalacji OZE. Na zakup samych paneli fotowoltaicznych będzie można otrzymać 6 tys. zł, a na przedsięwzięcie z dodatkowymi elementami — 7 tys. zł.

Natomiast decydując się na większą instalację — montaż paneli i magazyny energii, można otrzymać na zakup tego urządzenia nawet 16 tys. zł. Wcześniej było to 7,5 tys. zł.

MKiŚ-twitter-screen

Należy pamiętać, że dofinansowanie obejmuje maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu urządzeń. Wysokość środków przydzielanych na zakup innych składników programu tj. magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS pozostała w niezmienionej formie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Na stronie internetowej programu „Mój prąd” czytamy, że nowa edycja obejmuje prosumentów w systemie net billing oraz dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na system net billing.

Co istotne, osoby, które już złożyły wnioski o przyznanie środków na zakup instalacji fotowoltaicznych lub magazynów energii, nie muszą składać nowych dokumentów. Wyższe dofinansowanie zostanie im przyznane automatycznie.

Natomiast ci, którzy już otrzymali pieniądze, mogą liczyć na dopłatę środków. Przeliczanie dotacji ma się rozpocząć w styczniu 2023 roku.

Co zrobić, by złożyć wniosek?

Przede wszystkim należy to zrobić tylko w formie elektronicznej, poprzez Portal Beneficjenta (wnioski papierowe są odrzucane). Do wniosku trzeba dołączyć komplet wymaganych dokumentów:

  • zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji OSD,

  • faktury potwierdzające dokonanie płatności za dofinansowywane urządzenia,

  • oświadczenie potwierdzające rozliczanie się wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing,

  • oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia magazynu energii do OSD,

  • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS),

  • pełnomocnictwo do złożenia wniosku (jeśli jest potrzebne).