BiznesINFO.pl
conclusion-of-the-contract-3100563 1920

https://pixabay.com/pl/photos/zawarcia-umowy-uścisk-dłoni-3100563/

Na czym opiera się współpraca barterowa?

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Często zdarza się, że początkujące firmy mają mały kapitał na start, przez co borykają się z licznymi problemami finansowymi. Dobrym sposobem na rozkręcenie biznesu może okazać się współpraca barterowa, która polega na bezgotówkowej wymianie towarów lub usług. Warto zatem poznać zasady współpracy barterowej, gdyż może okazać się rzeczywiście bardzo korzystną opcją na start. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest współpraca barterowa?

  • Co można wymieniać w ramach barteru?

  • Czy współpraca barterowa wiąże się z jakimiś formalnościami?

  • Czy trzeba płacić podatki przy współpracy barterowej?

Współpraca barterowa często wybierana jest przez małe i średnie firmy, które dopiero wkraczają na rynek. Jest też chętnie wybierana przez blogerów i influencerów. O jej popularności przesądza fakt, że jest bezkosztowa. Co jednak zrobić, by współpraca przebiegała bez problemów i była legalna? 

Na czym polega współpraca barterowa?

Barter to bezgotówkowa wymiana towarów i usług. Jedna z najstarszych form wymiany. Chodzi w niej o to, aby wartość świadczonych przez strony usług lub wymienianych towarów była do siebie zbliżona i kompensowała się.

Co można wymienić w ramach współpracy barterowej?

W ramach barteru wymieniać można zarówno usługi za usługi, jak i towary za towary. Dopuszczalne jest również wymienianie usług za towary. Warunkiem współpracy barterowej jest wymiana produktów lub usług o zbliżonej wartości. 

Czemu może służyć współpraca barterowa?

Co ciekawe współpraca barterowa nie jest tylko domeną blogerów, ani też małych firm dopiero zaczynających swoją działalność. Barter jest też sposobem wymiany handlowej pomiędzy państwami o szczególnie uciążliwych restrykcjach walutowych lub takich, których waluty są bardzo mało popularne i trudno wymienialne. Na barter decydują się też państwa czy firmy o skromnych zasobach pieniężnych. 

Barter jest szczególnie popularną formą współpracy wśród blogerów i influencerów, ale w branży panuje przekonanie, że często ta forma współpracy psuje rynek. Współpraca ta wygląda bowiem tak, że jakaś firma przekazuje blogerowi swój produkt w zamian za reklamowy content, jaki bloger tworzy na temat przekazanego produktu. Jest to pewna forma reklamy, ostatnio dość popularna. Ważne jednak, by prezentowane przez blogerów opinie o produkcie były obiektywne. 

Umowa barterowa 

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo współpracy barterowej i mieć pewność, że druga strona wywiąże się z umowy, warto przed rozpoczęciem wymiany spisać umowę barterową. Wprawdzie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nie regulują zasad jej zawierania, warto sporządzić ją w formie pisemnej. Umowa o współpracy barterowej powinna być też podpisana przez obie jej strony. 

Warto zadbać o pewne formalne elementy takiej umowy, żeby się zabezpieczyć. Dobrze byłoby, gdyby umowa barterowa zawierała miejsce i termin zawarcia współpracy, określenie stron umowy i wskazanie ich pełnej nazwy i danych kontaktowych. Umowa barterowa powinna także zawierać rodzaj oraz wartość towarów lub usług będących przedmiotem umowy barterowej oraz termin  wykonania usług lubi warunki dostawy produktów, których dotyczy dana umowa. Ważne, aby w zapisach umowy znalazły się także sankcje, którą grożą każdej ze stron w razie niewywiązania się z umowy oraz warunki odstąpienia od barteru. Dobrze też zadbać zawczasu o wskazanie sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów.

Podatkowe aspekty współpracy barterowej

Trzeba też pamiętać, że mimo tego, że współpraca barterowa odbywa się na zasadach bezgotówkowych, to nie zwalnia jej stron z obowiązków podatkowych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług umowa o współpracy barterowej podlega opodatkowaniu. Ważne jest wobec tego, by prawidłowo wycenić wartość wymienianych towarów lub usług, tak by nie budziła ona wątpliwości urzędu skarbowego. W przeciwnym razie można narazić się na kontrolę i kary. 

Poza tym, każda ze stron współpracy barterowej ma obowiązek wystawić fakturę VAT na wymieniane dobra lub świadczenia.

Tagi:

handelbarter

Marta DobrzyckaAutor

Redaktor Marta Dobrzycka

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Carrefour rusza z nową akcją, która zachwyci klientów sieci

Handel

Sklepy Carrefour mogą być otwarte w niedziele

Czytaj więcej >
canva/Kaboompics.com z Pexels

Handel

Ceny jaj zaczynają szybować do nieba. A to niestety dopiero początek

Czytaj więcej >

Handel

Ceny masła zaskakują zmiennością. Niedługo mogą czekać nas srogie podwyżki

Czytaj więcej >

Handel

Ptasie Mleczko lżejsze. Lotto Wedel szuka oszczędności

Czytaj więcej >

Handel

Jedna z najstarszych wrocławskich piekarni zakończyła działalność. Dla właściciela była drugim domem

Czytaj więcej >
sklep

Handel

Koniec wieloletniego sporu w znanej sieci handlowej. Właściciele się porozumieli

Czytaj więcej >