Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Majątek rodowy, co to znaczy? Wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Natalia Godek
Natalia Godek 22.03.2022 08:30

Majątek rodowy, co to znaczy? Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Majątek rodowy, co to znaczy?
pixabay.com

Majątek rodowy - co to znaczy?

Przede wszystkim warto wiedzieć czym jest spadek i co wchodzi w jego skład. Definicja mówi, że jest to ogół praw i obowiązków majątkowych, które w wyniku dziedziczenia z chwilą śmierci przechodzą na spadkobierców. Innymi słowy to np. prawo własności do rzeczy ruchomych i nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (np. hipoteka i zastaw), własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.

Oprócz powyższych, w spadku możemy odziedziczyć także wierzytelności, które wynikają ze stosunków umownych, czyli na przykład roszczenie o wykonanie umowy, prawo do odstąpienia od umowy czy zwrot korzyści z bezpodstawnego wzbogacenia.

W spadku majątku dostaniemy też prawa i obowiązki związane ze stosunkiem pracy, w tym wynagrodzenie za pracę czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Odziedziczyć możemy również prawa do papierów wartościowych czy autorskie prawa majątkowe i patenty.

Warto pamiętać, że dziedziczy się także mniej przyjemne rzeczy, czyli długi, zobowiązania podatkowe, kredyty, pożyczki czy inne zaległe płatności. Co ważne, dziedziczenie aktywów i pasywów idzie ze sobą w parze, czyli nie można zrzec się lub odrzucić dziedziczenia niekorzystnych dla nas długów. No chyba, że zdecyduje się na spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Majątek rodowy - kto dziedziczy?

Polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje dziedziczenia majątku: ustawowe i testamentowe.

Spadkobiercy ustawowi to w pierwszej kolejności dzieci oraz współmałżonek zmarłej osoby. Osoby te dziedziczą majątek w równych częściach.

Jeśli zmarły nie miał potomków, to powoływani zostają małżonek oraz rodzice. W dalszej kolejności będzie rodzeństwo, ich dzieci, dziadkowie, krewni oraz gmina lub Skarb Państwa.

Tagi: sąd