Koszty pracodawcy
Biznesinfo
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Koszty pracodawcy. Ile kosztuje zatrudnienie pracownika? Jak obliczyć składki?

Pensja pracownika na etacie jest zaledwie częścią kosztów pracodawcy. Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych obciążeń finansowych. Wynagrodzenie netto pracownika to tylko 60 proc. wszystkich wydatków, pozostałe koszty pracodawcy to składki na ZUS. Wysokość dodatkowych kosztów, które musi ponieść pracodawca zatrudniający pracownika zależy od rodzaju zawieranej umowy. Sprawdź, która z nich jest najkorzystniejsza!

Umowa o pracę. Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu

Rząd zadecydował o znaczącej podwyżce płacy minimalnej, która w roku 2020 wzrosła z 2.250,00 zł brutto do aż 2.600,00 zł brutto. To dokładnie o 15,6 proc. więcej, czyli 350 zł. Wzrost płacy minimalnej wiąże się ze znaczącym podwyższeniem kosztów pracodawcy. To właśnie po stronie pracodawcy leży odpowiedzialność za finansowanie części składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki wypadkowej, Funduszu Pracy i składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie tylko pracodawca ponosi koszty zatrudnienia pracownika. Z wynagrodzenia każdej zatrudnionej na umowę o pracę osoby potrącane są następujące kwoty:

 • składka emerytalna – 9,76 proc.
 • składka rentowa – 1,5 proc.
 • składka chorobowa – 2,45 proc.
 • składka zdrowotna – 9,00 proc. (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione ubezpieczenia społeczne).

Uwaga! Pracodawca ma obowiązek potrącenia powyższych sum z wypłacanej pracownikowi pensji. Oprócz tego pracodawcy muszą ponieść jeszcze dalsze koszty. Ile wynosi wysokość kosztów pracodawcy w Polsce?

Dla minimalnego wynagrodzenia 2.600,00 zł brutto dodatkowe koszty pracodawcy wypłacone „z własnej kieszeni” pokryją:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% * 2.600,00 zł = 253,76 zł,
 • składkę na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% * 2.600,00 zł = 169,00 zł,
 • składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% * 2.600,00= 43,42 zł,
 • składkę na Fundusz Pracy – 2.600,00 * 2,45% = 63,70 zł,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.600,00 zł * 0,10% = 2,60 zł.

Łączne koszty pracodawcy, a tym samym dodatkowe obciążenia to 532,48 zł. Składkowy koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę wynosi 20,74 proc. wynagrodzenia brutto.

Umowa-zlecenie. Koszty pracodawcy. Dodatkowe obciążenia

Koszty pracodawcy w przypadku umowy-zlecenia są związane przede wszystkim z charakterem zatrudnienia zleceniobiorcy. Jeżeli umowa-zlecenia jest jego jedyną podstawą do ubezpieczenia, zleceniodawca musi odprowadzić składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest wówczas dobrowolne. Inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik podpisał z własnym pracodawcą klika umów-zleceń. Wtedy podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko od jednej z tych umów. Uwaga! Pracodawca musi opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdej z podpisanych umów. Składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną pracodawca musi odprowadzać również wówczas, gdy podpisuje umowę-zlecenie z pracownikiem, który wcześniej został zatrudniony na etat. W takim przypadku składki są odprowadzane od zsumowanego przychodu z umowy o pracę i dodatkowej umowy cywilnoprawnej.

Umowa o dzieło. Niskie koszty pracodawcy. Jakie korzyści?

Umowa o dzieło to najkorzystniejsze rozwiązanie, jeżeli podmiot zatrudniający chce uniknąć kosztów pracodawcy. W przypadku takiej umowy nie ma obowiązku odprowadzania składek, jeżeli wykonawca dzieła nie zawierał z pracodawcą żadnego stosunku pracy w przeszłości. Koszty pracodawcy muszą być uiszczone w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na dzieło pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z pracodawcą. Wtedy po stronie pracodawcy leży obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz zdrowotne.

Koszty pracodawcy. Dodatkowe obowiązki względem pracownika

Pracodawca musi pamiętać, że oprócz kosztów wynikających ze składek, musi też zapewnić dodatkowe prawa każdemu z pracujących na etacie pracowników. Wśród obowiązków pracodawcy znajduje się zobowiązanie do zapewnienia:

 • wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez okres pierwszych 33 dni lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 lat,
 • 20 lub 26 dni w roku płatnego urlopu wypoczynkowego (długość zależy od stażu pracy pracownika),
 • wypłaty dodatku lub możliwości odbioru czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, również ewidencji czasu pracy (przez okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy),
 • wypłaty wynagrodzenia w okresach niewykonywania pracy (np. w okresie przestoju niezawonionego przez pracownika).

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News