Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Konstytucja biznesu - jakie ustawy w nią wchodzą?
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 10.07.2019 02:00

Konstytucja biznesu - jakie ustawy w nią wchodzą?

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Konstytucja biznesu jakie ustawy? Na początek wyjaśnijmy jednak, czym w zasadzie jest Konstytucja Biznesu. To zestaw ustaw, które Sejm uchwalił 6 marca 2018 roku. Przepisy po raz pierwszy uchwalone zostały 26 stycznia 2018 roku, jednak 15 lutego Senat wprowadził poprawki do pięciopaku, przez co Sejm musiał Konstytucją Biznesu zająć się jeszcze raz. Ta weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Konstytucja Biznesu składa się z pięciu ustaw. Te zmieniają 200 aktów prawnych, a co więcej - uchylają ustawę z 4 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawy składające się na pięciopak to:

  1. ustawa - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),

  2. ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 poz. 650),

  3. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 poz. 649),

  4. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 poz. 647),

  5. ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Konstytucja biznesu jakie ustawy?

Spośród pięciu wprowadzonych w życie ustaw, podstawowym aktem prawnym jest ustawa - Prawo przedsiębiorców. Ta reguluje "działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" bez względu na to, czy mowa o przedsiębiorcy polskim czy zagranicznym. Co więcej, Prawo przedsiębiorców wprowadza nową definicję przedsiębiorcy. Zgodnie z jego zapisami przedsiębiorca to "osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą".

Warto podkreślić, że zgodnie z zapisami ustawy nie wystarczy już samo założenie firmy, by zostać przedsiębiorcą. Jak wyraźnie stanowi ustawa, należy wykonywać działalność gospodarczą, co znaczy, że trzeba dokonać w obrocie gospodarczym konkretnej czynności, która będzie licować z zadeklarowanym profilem naszej działalności.

Co warto też wspomnieć, Prawo przedsiębiorcy nadaje także status przedsiębiorcy osobie, która wykonuje działalność gospodarczą nie w swoim imieniu. Mowa tutaj szczególnie o osobach, które prowadzą taką działalność w cudzym imieniu, ale przy zachowaniu wszelkiej samodzielności w sprawowaniu swojej funkcji, a także odpowiedniej autonomii oraz swobody w zakresie kształtowania pracy i przyszłości danego podmiotu.