Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Kompleksowa obsługa PPP przez BaltCap. O specyfice projektów rozmawiamy z ekspertem
Redakcja BiznesInfo
Redakcja BiznesInfo 14.06.2021 02:00

Kompleksowa obsługa PPP przez BaltCap. O specyfice projektów rozmawiamy z ekspertem

BaltCap
BaltCap/materiały prasowe

Już 17 czerwca odbędzie się Forum Liderów PPP. O specyfice projektów w formule PPP rozmawialiśmy z dyrektorem inwestycyjnym funduszu BalticCap Maciejem Kopańskim.

Na czym polega działalność BaltCap?

BaltCap jest działającym od ponad 25 lat funduszem typu private equity. Od 2017 roku BaltCap zarządza funduszem infrastrukturalnym, którego wiodącymi udziałowcami jest Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Fundusz Infrastrukturalny BaltCap inwestuje w długim horyzoncie czasowym w przedsięwzięcia związane z dostarczaniem szeroko rozumianych dóbr publicznych, ochronę środowiska i OZE, szeroko rozumianą przestrzenią publiczną i jakością życia mieszkańców.

BaltCap odpowiada za całość procesu związanego z przygotowaniem, sfinansowaniem, realizacją inwestycji jak również za dotrzymanie uzgodnionych wskaźników jakościowych w trakcie trwania wieloletniego okresu umowy.

Czy można prosić o podanie przykładów projektów realizujących te założenia?

Obszar geograficzny działalności funduszu infrastrukturalnego to Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. Najwięcej zawartych umów mamy na Litwie i w Polsce. 

Bardzo często są to projekty w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego, które doskonale realizuje założenia inwestycyjne głównych udziałowców. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu, strukturyzacji i realizacji projektów z szeregu obszarów kompetencyjnych takich jak efektywność energetyczna, oświetlenie, ciepłownictwo, OZE, edukacja, bezpieczeństwo i transport. 

Zawsze staramy się, aby formuła prawna projektów, jak i dobór partnerów technologicznych, był jak najlepiej dostosowany do specyfiki zadania. W Wilnie spółka zależna BaltCap zaprojektowała, sfinansowała, i wybudowała szkołę podstawową dla 800 uczniów, która następnie na okres ponad 20 lat została wynajęta przez lokalnego operatora szkolnego. 

W projektach związanych z budynkami przedszkolnymi i szkolnymi szczególny nacisk kładziemy na jakość przestrzeni, w jakiej dzieci będą spędzać większą część dnia. Nie ograniczamy się jednak tylko  do dobrej jakościowo, przyjaznej architektury i wystroju wnętrz. Dzięki doborowi materiałów wykończeniowych możemy zapewnić lepszy komfort akustyczny, zaś wybór systemów technicznych pozwala zapewnić lepsza jakość powietrza w salach. Dbamy też o jakość terenów wokół budynków jak i o zaplanowanie odpowiedniej infrastruktury sportowej.  

Projekty w formule PPP z obszaru oświetlenia ulicznego realizujemy w Polsce w Kobylnicy i Miedźnie zaś PPP w efektywności energetycznej to projekty w Kownie i Mielnie. Ten ostatni jest szczególnie interesujący, gdyż jest to przykład hybrydowego PPP.

Na czym polega ten typ projektów hybrydowych?

Projekty tego typu zakładają, że część środków na pokrycie opłaty za dostępność pochodzi ze środków dotacyjnych. W przypadku projektu w Mielnie są to środki pochodzące z RPO Województwa Zachodniopomorskiego, które pozwolą na sfinansowanie większościowej części nakładów inwestycyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Partner Publiczny ponosi koszty finansowania projektu jedynie w ograniczonym zakresie, gdyż środki pochodzące z RPO są wypłacane po zakończeniu etapu robót. 

Są to niewątpliwe korzyści dla strony publicznej, należy jednak wskazać że proces przygotowania takiego projektu jest o wiele bardziej złożony niż klasycznego PPP. Wymaga on nie tylko przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego, ale również wcześniejszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej po środki dotacyjne. Przykład gminy Mielno pokazuje że po tak złożoną procedurę mogą sięgać nie tylko duże aglomeracje posiadające rozbudowane struktury, ale również mniejsze gminy.  Wymaga to jednak dobrego przygotowania merytorycznego urzędników jak i wytyczenia jasnego kierunku strategicznego, przez lokalnego lidera.

Jaką rolę odgrywa BaltCap w tym projekcie?

Fundusz BaltCap na polskim rynku działa poprzez spółki służące realizacji projektów. Jedną z nich jest IZIM. To właśnie ten podmiot odpowiadał za przygotowanie wyceny, analizy finansowe i prawne, jak również złożył  ofertę w postępowaniu na wybór partnera prywatnego i podpisał umowę z Gminą Mielno. Fundusz BaltCap jako jedyny właściciel IZIM odpowiada za zapewnienie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. 

Dzięki zespołowi ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla klientów publicznych w Polsce i w krajach bałtyckich, jesteśmy w stanie dobrze odpowiedzieć na aktualne potrzeby polskich samorządów. 

Jaka jest szansa, że PPP pomoże w odbiciu się branżom najbardziej poszkodowanym w trakcie pandemii COVID-19?

W mojej ocenie najbardziej poszkodowane są wszystkie branże usługowe, związane np. z organizacją wydarzeń sportowych, kulturalnych. Sądzę że w wielu przypadkach stworzenie nowych przestrzeni miejskich służących spotkaniom mieszkańców dawałoby szansę na szybsze odbudowanie źródeł dochodów tych branż. Nowe przestrzenie powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem wymogów jakich nauczyła nas sytuacja pandemiczna. Dzięki temu mieszkańcy będą je chętniej odwiedzać.

Tagi: