BiznesINFO.pl > Finanse > Klasyfikacja środków trwałych – jak ją wykonywać i do czego służy?
Szulga Jędrzej
Szulga Jędrzej 22.03.2022 08:50

Klasyfikacja środków trwałych – jak ją wykonywać i do czego służy?

computer-767776 640
https://pixabay.com/pl/photos/komputer-podsumowanie-wykres-767776/

KŚT, czyli klasyfikacja, która ma na celu zebranie w jedno środków trwałych, to bardzo ważny element prowadzenia firmy. Każdy przedsiębiorca ma prawo uznać dany składnik majątku za środek trwały firmy, a wówczas należy go w odpowiedni sposób zakwalifikować. Robi się to właśnie w KŚT. W jaki sposób? Czym w ogóle jest ta klasyfikacja? Jak znaleźć odpowiednie kody dla danego środka?

Co to jest klasyfikacja środków trwałych?

W uproszczeniu chodzi o zebranie wszystkich środków stałych danego przedsiębiorstwa czy danej działalności gospodarczej w jednym miejscu. Kiedy już właściciel firmy zdecyduje się na uznanie danego składnika majątku środkiem trwałym, musi go gdzieś ewidencjować. Do tego właśnie służy Klasyfikacja Środków Trwałych, czyli miejsce, w którym pod odpowiednimi kodami charakteryzuje się i zbiera wszystkie elementy tego typu należące do firmy.

Zgodnie z przepisami, a konkretnie rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 roku w sprawie KŚT, klasyfikacja ta ma trzy podstawowe cele:

a) statystyczny, a więc ujmujący dane w odpowiedniej chronologii,

b) ewidencyjny, czyli ułatwiający wyszukanie i ewentualne skontrolowanie przedsiębiorstwa,

c) amortyzacyjny, a dokładniej pozwalający na ustalenie odpisów amortyzacyjnych.

To jednak nie koniec, bo od 2018 roku wprowadzono zmiany. Do tej daty ewidencjonowano środki trwałe zgodne z KŚT z 2010 roku. Od 2018 roku zmieniły się przepisy i mamy nowe wskazania. W nowych przepisach doprecyzowano, skąd biorą się poszczególne grupy w Klasyfikacji Środków Trwałych. I tak grupa 0 została określona na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2001 roku, grupy 1 i 2 na podstawie klasyfikacji PKOB oraz PKWiU, a grupy od 3 do 9 zostały wskazane orientacyjnie, przy jednoczesnym przypisaniu numerów PKWiU 2015.

Grupy środków trwałych przy wypełnianiu KŚT

O jakich grupach mowa? Do klasyfikowania środków trwałych na rzecz działalności gospodarczej czy spółki służą kody. Dzięki nim można łatwo ustalić, z której kategorii przedmiotów wywodzi się dana rzecz wchodzą w skład trwałych środków w przedsiębiorstwie. Jest to duże ułatwienie, które w rzeczywistości jest w stanie sprawić, że ewidencja i statystyka środków okazuje się o wiele prostsza do weryfikacji.

Jakie są to zatem grupy i kody?

a) Grupa 0 obejmuje grunty;

b) Grupa 1 to budynki i lokale, a także spółdzielcze prawa i własnościowe prawo do lokalu użytkowego;

c) W grupie 2 sklasyfikowano obiekty inżynierii wodnej i lądowej;

d) Grupa 3 to kotły i maszyny energetyczne;

e) Grupa 4 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;

f) W grupie 5 mamy dokładnie to samo, co w grupie 4, tyle tylko, że chodzi o urządzenia specjalistycznego zastosowania;

g) Grupa 6 określa urządzenia techniczne;

h) Grupa 7 odnosi się do środków transportu;

i) W grupie 8 klasyfikujemy narzędzia, wszelkie ruchomości, wyposażenie i przyrządy, których gdzie indziej nie znajdziemy;

j) Ostatnia grupa 9 to tzw. inwentarz żywy.

Właściwe określenie grup w Klasyfikacji Środków Trwałych ma później wpływ na ustalenie dwucyfrowych kodów podgrup środków trwałych oraz składających się z kodów trzycyfrowych rodzajów.

Jak znaleźć odpowiednie KŚT dla danego środka?

Jak wygląda procedura ewidencjowania środka trwałego w klasyfikacji KŚT? Przedsiębiorca musi zacząć od ustalenia odpowiedniego numeru zgodnego z grupami wymienionymi wyżej. Grupy różnią się od siebie na przykład stawką amortyzacyjną, według której będą dokonywane później odpisy amortyzacyjne w kosztach. Trzeba uważnie dobierać grupy do rodzaju środka trwałego. Czasem może być to problematyczne. Warto więc mieć świadomość, że każda grupa jest dokładnie opisana, a tekst w Klasyfikacji Środków Trwałych zawiera wskazówki, co gdzie umieścić.

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego można znaleźć specjalnie utworzoną wyszukiwarkę kodów grup KŚT. Oczywiście wyszukuje ona tylko standardowe przedmioty i nie zawsze jest w stanie wskazać właściwą opcję, jednak i tak jest bardzo przydatnym narzędziem, przez co wielu przedsiębiorców może korzystać z KŚT samodzielnie i nie musi konsultować się przy określaniu kodów środków trwałych ze specjalistami w zakresie techniki urządzenia czy nieruchomości lub księgowością.

Jeśli jednak problem jest szerszy, a księgowość nie ma pomysłu, w której grupie powinno się umieścić dany środek trwały, to przedsiębiorca ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Ośrodkiem Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Niestety nie ma możliwości na kontakt telefoniczny. W tym przypadku trzeba więc będzie wystosować oficjalne pismo z prośbą o nadanie symbolu klasyfikacyjnego. I nie będzie to czynność bezpłatna.

Ewidencja środków trwałych – po co?

Ewidencjonowanie środków trwałych jest wymagane prawem, a właściwe sklasyfikowanie tego, co się ma, pozwoli na odpowiednio wysokie odpisy amortyzacyjne. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien poznać nie tylko sam mechanizm działania Klasyfikacji Środków Trwałych, ale także grupy, do których dany środek należy przyporządkować.