BiznesINFO.pl
Kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop?

pixabay.com

Kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Prawo do nieprzerwanego płatnego urlopu to jeden z przywilejów pracownika. Zdarza się, że za niewykorzystane dni wolne należy mu się ekwiwalent za urlop. Do jego wyliczenia konieczny jest współczynnik ekwiwalentu, wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz

W jakich sytuacjach należy się ekwiwalent za urlop?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jednak ma to miejsce tylko w przypadku, gdy umowa pracownika wygasła lub zostaje rozwiązana. Według obowiązującego prawa, pracownik musi odebrać wolne dni w naturze, nie może zrzec się dni wolnych, gdyż posiada przywilej do nieprzerwanego urlopu, którego wymiar zależny jest od stażu pracy. W przypadku osób ze stażem pracy do 10 lat jest to 20 przysługujących dni urlopowych, a w przypadku ponad 10 lat – 26 dni.

Komu przysługuje ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent za urlop należy się osobom zatrudnionym w ramach umowy: o pracę, wyboru, powołania, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę, które nie wykorzystały dni urlopowych, a których umowa wygasa lub zostaje rozwiązana. Co ważne, gdy umowa zostaje rozwiązana, nawet jeśli było to zwolnienie dyscyplinarne, nie ma to wpływu na prawo do wypłaty ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo, jeśli umowa zostaje rozwiązana z powodu śmierci pracownika, jego ekwiwalent należy się małżonkowi i innym osobom uprawnionym do otrzymania renty.

Czy pracodawca może nie wypłacić ekwiwalentu?

Pracodawca może nie wypłacić ekwiwalentu tylko w przypadku, gdy nawiąże z tym samym pracownikiem nową umowę rozpoczynającą się wraz z okresem ukończenia poprzedniej umowy. Pracownik pozostaje w stosunku pracy z tym samym pracodawcą, więc ma możliwość wykorzystania urlopu podczas trwania kolejnego okresu zatrudnienia na nowej umowie.

Co jeśli pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu za urlop?

Jeśli pomimo zaistniałych do wypłaty ekwiwalentu warunków, tj. niewykorzystanie dni urlopowych oraz wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy, pracodawca zwleka z wypłatą ekwiwalentu lub wiemy, że nie chce go wypłacić, możemy wejść z nim na drogę sądową. Prawa do otrzymania ekwiwalentu pracownik może dochodzić przed Sądem Pracy w terminie do 3 lat od zakończenia umowy. Po tym czasie sprawa dotycząca niewypłaconego ekwiwalentu uznawana jest za przedawnioną.

Według prawa pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent ostatniego dnia obowiązywania umowy z pracownikiem. Informacja o ilości wykorzystanych dni urlopowych oraz wypłaconym ekwiwalencie musi znaleźć się na przekazanym pracownikowi świadectwie pracy.

W jaki sposób obliczyć ekwiwalent za urlop?

Po pierwsze do wyliczenia ekwiwalentu konieczna jest znajomość współczynnika ekwiwalentu. Jest to zmienna ustalana co roku na podstawie przeciętnej liczby dni wolnych dla pracownika, tj. niedziel, świąt i innych ustawowo wolnych dni od pracy.

W roku 2020 :

  • 366 dni (wszystkie dni roku) – 113 dni (niedziele, święta, dni wolne) = 253 dni (dni pracujące),

  • 253 dni/ 12 miesięcy = 21,08 (obowiązujący w 2020 r. współczynnik ekwiwalentu).

Pracownikowi zatrudnionemu odpowiednio na ½ etatu przypisujemy adekwatny współczynnik 10,54, a na ¼ etatu współczynnik 5,27. Podobnie postępujemy przy wyliczaniu współczynników dla innych części etatów.

Do wyliczenia ekwiwalentu konieczna jest też informacja o stałych składnikach wynagrodzenia, obowiązujących w miesiącu, w którym pracownik uzyskał prawo do ekwiwalentu, tj. w miesiącu, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła. Ponadto ważna jest informacja o zmiennych składnikach wynagrodzenia, jak np. premie.

1. Dzielimy wysokość stałego składnika wynagrodzenia przez współczynnik ekwiwalentu, tj. np. 4 000 zł/ 21,08 =  189,75 zł

Dodatkowo w przypadku premii, np. jeśli suma premii za 3 miesiące wynosiła 1 500 zł, wykonujemy działanie 1 500zł/3= 500 zł. Średnią miesięczną wysokość premii również dzielimy przez współczynnik ekwiwalentu, tj. 500 zł/ 21,08 = 23,72 zł.

2. 189,75 zł/ 8 = 23,72 dzielimy na 8, ponieważ w założeniu każdy dzień urlopowy odpowiada standardowej ilości godzin pracy, w wyniku czego wychodzi nam stawka za godzinę niewykorzystanego urlopu.

23,72 zł/8 = 2,97 zł dzieleniu na ilość typowych etatowych godzin przepracowanych w ciągu dnia podlegają tez premie

3.      Na końcu dodajemy 23,72 zł + 2,97 zł = 26,69 zł.

Tę kwotę mnożymy przez 8, a następnie razy ilość niewykorzystanych dni urlopowych. W ten sposób w wyniku otrzymujemy kwotę brutto ekwiwalentu za urlop.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >