Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Kiedy przedsiębiorcy kończy się preferencyjny ZUS?
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 28.05.2021 02:00

Kiedy przedsiębiorcy kończy się preferencyjny ZUS?

the-greenback-4122078 1920
https://pixabay.com/pl/photos/banknot-nominał-waluta-4122078/

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi liczyć się z koniecznością opłacania składek ZUS. Przez początkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej można oczywiście skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Kiedy zatem kończy się preferencyjny ZUS i co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest preferencyjny ZUS i ile wynosi?

  • Jak długo przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnego ZUS-u?

  • Co przedsiębiorca powinien zrobić, kiedy kończy się preferencyjny ZUS?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą na początkowym jej etapie prowadzenia skorzystać z tzw. preferencyjnego ZUS-u. Do wyboru jest kilka opcji. 

Możliwe preferencje w zakresie płacenia składek ZUS na początku prowadzenia działalności gospodarczej 

Czasem dobrym sposobem na początkowe oszczędzenie na składkach ZUS jest skorzystanie z tzw. działalności nierejestrowanej. To opcja dla osób, które chcą sprawdzić, czy ich pomysł na działalność w ogóle wypali lub nie zakładają dużych przychodów z działalności. Jeśli nie zarejestruje się działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie trzeba płacić żadnych składek, ani na ubezpieczenie społeczne, ani zdrowotne. Warunkiem jest to, aby przychód z takiej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie można też w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadzić działalności gospodarczej.

Można również skorzystać z tzw. ulgi na start. Przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej przedsiębiorca może być zwolniony ze składek ZUS. Trzeba łącznie spełnić dwa warunki. Pierwszy wiąże się z tym, że przedsiębiorca musi rozpoczynać swoją działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmować ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Drugi warunek zakłada, że nie można prowadzić takiej działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywało się czynności, które wchodzą w zakres właśnie otwieranej działalności gospodarczej. Oczywiście można zrezygnować z tego przywileju i opłacać składki ZUS. Warto wiedzieć, że omawiana ulga na start nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego. Od momentu rozpoczęcia działalności trzeba zgłosić się do tego ubezpieczenia i opłacać na nie pełną składkę. 

Przez pierwsze 24 miesiące działalności przedsiębiorcy mogą też opłacać niższe składki na ZUS, muszą być wówczas od początku jej prowadzenia objęci ubezpieczeniem społecznym. Jest to tzw. mały ZUS. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki na ubezpieczenie zdrowotne natomiast oblicza się wówczas na zasadach ogólnych – od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli przedsiębiorca opłaca niższe składki na ubezpieczenia społeczne (czyli obliczone od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia), z zasady nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 

Koniec preferencyjnego ZUS-u

Przedsiębiorcy powinni skrupulatnie pilnować okresu, w którym kończy im się preferencyjny ZUS. Wówczas z konieczności wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rośnie i należy dopilnować wszelkich formalności związanych z obowiązkiem ich uiszczania. W przeciągu siedmiu dni od daty zakończenia preferencyjnego okresu składek społecznych przedsiębiorca ma obowiązek przerejestrowania się w ZUS-ie.

W pierwszej kolejności należy wyrejestrować się z dotychczasowego kodu tytułu do ubezpieczenia poprzez formularz ZUS ZWUA. Następnie należy złożyć deklarację ZUS ZUA z właściwym kodem do ubezpieczenia społecznego. Po zakończeniu miesiąca, w którym zaczęły obowiązywać nowe składki, przedsiębiorca, jak przypomina portal poradnikprzedsiębiorcy.pl, ma obowiązek złożenia pierwszej deklaracji ZUS DRA z wykazaną wysokością opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Tagi: ZUS Mały ZUS