Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Jak zrealizować projekt PPP ze wsparciem funduszy UE?
Barbara Daszuta
Barbara Daszuta 22.07.2021 02:00

Jak zrealizować projekt PPP ze wsparciem funduszy UE?

Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia…

Łączenie funduszy unijnych z partnerstwem publiczno-prywatnym może być bardzo efektywnym sposobem realizacji inwestycji publicznych. Oto jak – krok po kroku – przygotować i zrealizować taki projekt.

Prowadzenie inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) to wiele korzyści dla podmiotu publicznego. Przede wszystkim to dostęp do wiedzy i doświadczenia sektora prywatnego przez co możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu usług publicznych przez cały, wieloletni okres trwania umowy o PPP. Dodatkowe wsparcie ze środków unijnych pozwala na obniżenie płatności za dostępność lub opłat pobieranych od końcowych użytkowników. Tego typu przedsięwzięcie nazywane jest hybrydowym PPP

By zapewnić sukces takiego projektu, konieczne jest dobre przygotowanie, a przede wszystkim właściwa identyfikacja projektu, który będzie możliwy do realizacji w PPP oraz będzie spełniał kryteria dofinansowania UE.

Od czego zacząć? Po pierwsze podmiot publiczny, po weryfikacji własnych potrzeb inwestycyjnych powinien przeprowadzić ocenę efektywności danego projektu oraz sprawdzić, czy może on otrzymać dofinansowanie UE w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego.

Ocena efektywności potwierdza wykonalność projektu, zasadność jego realizacji ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia, a przede wszystkim efektywność PPP w porównaniu z tradycyjną metodą realizacji projektu (Value for Money). W ramach oceny efektywności warto uwzględnić również dodatkowe analizy, które mogą być wymagane jako załącznik do wniosku o dofinansowanie dla określonego projektu, takie jak badania środowiskowe czy dodatkowe założenia dotyczące wpływu dofinansowania UE na dostępność finansową projektu i dodatkowe korzyści społeczne. Należy także zbadać rynek partnerów prywatnych i potwierdzić zainteresowanie tych podmiotów realizacją projektu hybrydowego.

Teraz krok drugi. Po potwierdzeniu celowości i efektywności realizacji projektu w formule PPP podmiot publiczny powinien podjąć decyzję kiedy i kto złoży wniosek o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie może być złożony przed wyborem partnera prywatnego, ale wówczas może to zrobić jedynie podmiot publiczny. W drugim przypadku – po wyłonieniu partnera prywatnego – wniosek może złożyć każda strony umowy – zarówno publiczna jak i prywatna. Jeśli złożenie wniosku o dotację ma miejsce przed wyborem partnera prywatnego, wówczas podmiot publiczny może uwzględnić warunki przyznania dotacji w postępowaniu na wybór partnera prywatnego.

Czas na wybór partnera prywatnego. W przypadku projektów hybrydowych najlepszą formą wyboru partnera jest dialog konkurencyjny. Ten tryb zapewnia wysoką transparentność postępowania. Pamiętajmy, że dokumentacja przetargowa powinna być spójna z zakresem projektu opisanym we wniosku o dofinansowanie UE. Umowa o PPP natomiast powinna uwzględniać kwestie związane z dofinansowaniem UE, w tym specyficzny podział ryzyka, mechanizm dofinansowania, kwalifikowalność wydatków oraz obowiązki raportowania określone przez instytucje udzielające dofinansowania.

O czym jeszcze warto pamiętać? Bardzo często wniosek o dofinansowanie jest procedowany równolegle z postępowaniem PPP. Podmiot publiczny powinien monitorować proces oceny wniosku do czasu jego akceptacji przez instytucję przyznającą finansowanie unijne. 

Przejdźmy do etapu zarządzania umową o PPP. To czas, kiedy podmiot publiczny powinien monitorować ponoszone przez partnera prywatnego wydatki kwalifikowane oraz wskaźniki realizacji celów projektu. Z kolei partner prywatny jest odpowiedzialny za przygotowanie raportów z postępu prac na etapie inwestycyjnym, dokumentowanie wydatków kwalifikowanych tak, aby były one zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Więcej o projektach hybrydowych dowiesz się z poniższej wideoinfografiki: 

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane w skrócie PPP) to metoda realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz świadczenia usług publicznych. Polega na długoletniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału obydwu stron. Mówiąc najprościej, instytucja publiczna określa zadania (np. budowa i utrzymanie szkoły, parkingu), a wybrany w drodze konkurencyjnego postępowania partner prywatny realizuje te cele, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Po więcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego warto zajrzeć na oficjalną stronę internetową ppp.gov.pl, gdzie poza podstawowymi wyjaśnieniami czym jest PPP i jak je stosować, znajdują się publikacje, wytyczne, dobre praktyki, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje się też baza danych dotycząca zakończonych oraz planowanych przedsięwzięć PPP, która stanowi doskonałe źródło informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chciałyby przeprowadzić inwestycję, wykorzystując PPP.

Ministerstwo uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne lekcje, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online każdy może je przejść w swoim tempie.

Chcesz zdobyć wiedzę pozwalającą bezproblemowo przeprowadzić inwestycję w PPP? Zarejestruj się już dziś na stronie pppszkolenia.gov.pl.

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie

Materiał informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tagi: UE