Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Turystyka > Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?
Magdalena Chajzler
Magdalena Chajzler 22.03.2022 08:35

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?
pixabay.com

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania rodziców. Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej lub on-line poprzez platformę ePUAP. W tym przypadku potrzebny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Wniosek może złożyć tylko jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Do wniosku o dowód osobisty dla dziecka należy dołączyć:

  • dwie aktualne fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 milimetrów,

  • skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa, poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie organu wydającego),

  • dowód osobisty lub paszport rodzica składającego wniosek (do wglądu).

Jeżeli dziecko nie potrafi się samodzielnie podpisać, w miejscu podpisu należy wpisać adnotację: „podpis niemożliwy”. Rodzice muszą dodatkowo spisać potwierdzające taki stan rzeczy oświadczenie.

UWAGA! Dzieci powyżej 5. roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Jaki jest czas oczekiwania na wyrobienie dowodu dla dziecka?

Urząd gminy ma 30 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie dowodu osobistego dla dziecka. Status rozpatrzenia sprawy można sprawdzić przez Internet. Dowód należy odebrać osobiście, w urzędzie, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka. Należy przy tym okazać dokument potwierdzający tożsamość odbierającego. W szczególnych przypadkach dowód za rodziców może odebrać pełnomocnik. Dziecko poniżej 5. roku życia nie musi być obecne przy odbiorze dokumentu.

Jak długo ważny jest dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat, a powyżej 5. roku życia – 10 lat.

Tagi: