BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Jak wygląda zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
Dominik Moliński
Dominik Moliński 22.03.2022 08:40

Jak wygląda zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Jak wygląda zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
Pixabay.com

Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to nic innego, jak oświadczenie woli pochodzące od osoby, której dane dotyczą. Jego treścią jest wyrażenie zgody na wykorzystanie naszych danych w konkretnych celach. Aby wyrażona zgoda została uznana za poprawną w świetle prawa, musi zostać jasno sformułowana, podobnie jak cel przetwarzania danych. Oczywiście zgodę na przetwarzanie danych osobowych możemy w każdej chwili odwołać.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dlaczego jest potrzebna?

Zgody na przetwarzanie danych osobowych udziela się z różnych powodów, np. do celów rekrutacyjnych. W tym przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie naszych danych jest wręcz konieczne. Jeśli w wysłanym przez nas CV nie zamieścimy tzw. klauzuli CV, pracodawca może go nawet nie otworzyć. Dlaczego? Ponieważ nie wyraziliśmy zgody na przetwarzanie zawartych w CV naszych danych osobowych. Pracodawca teoretycznie nie będzie miał prawa, do wykorzystania naszych danych nawet do celów rekrutacyjnych.

Istnieją jednak sytuacje, w których wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne. Zgodnie z RODO, przetwarzanie cudzych danych bez zgody jest możliwe np. dla realizacji umowy, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy wykorzystanie danych osobowych jest konieczne dla podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie musi być wyrażona również wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,

  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jeśli interesy nie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dotyczą, w szczególności dziecka.

Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi obowiązkowo zawierać podstawowe elementy. Należy przede wszystkim precyzyjnie wyjaśnić, w jakim celu dane osobowe będą przetwarzane. Może to być np. cel marketingowy. Firma musi również podać swoją nazwę i adres, a także wskazać zakres przetwarzania danych i zamieścić informację o możliwości wycofania udzielonej wcześniej zgody. Inne elementy zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być uzależnione od zapotrzebowania, dlatego każda firma powinna przygotować własną formę.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – czego nie może zawierać?

W tym momencie należy również wyjaśnić, jak nie powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a także jakie elementy zgody są niedopuszczalne. Pierwsza i dość oczywista kwestia jest taka, że firmy nie mają prawa wymuszać od nas zgody na przetwarzanie naszych danych. Co więcej, jeśli zgoda zawiera tylko jeden przycisk wyboru, do którego przyporządkowano nie tylko zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale też zgodę na otrzymywanie newsletterów i informacji marketingowych, to należy ją uznać za wadliwą, gdyż odebrano w niej możliwość swobodnego wyboru.

Jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zawiera podstawowych informacji o firmie, nie umożliwia nam cofnięcie wyboru i nie wyjaśnia w sposób jasny celu przetwarzania danych osobowych to może zostać uznana za nielegalną. Ważne jest, aby zgoda zawierała te wszystkie podstawowe elementy, a zarazem była przejrzysta, dawała możliwość wyboru i nie posiadała charakteru wymuszającego.

Tagi:
Polecane