BiznesINFO.pl
Jak działa kasa zapomogowo-pożyczkowa?

pixabay.com

Jak działa kasa zapomogowo-pożyczkowa?

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Magdalena Chajzler

Udostępnij:

Czym jest kasa zapomogowo-pożyczkowa? Na jakiej podstawie może powstać w zakładzie pracy? Jak działa? Czy warto być jej członkiem i kto może nim zostać?

Czym jest kasa zapomogowo-pożyczkowa?

Celem kasy zapomogowo-pożyczkowej jest wsparcie pracowników poprzez udzielanie pożyczek krótko- i długoterminowych, a także zapomóg w przypadku trudnej sytuacji losowej członka kasy. Kasa zapomogowo-pożyczkowa daje pracownikowi możliwość podreperowania budżetu na bardzo korzystnych warunkach.

Jak działa kasa zapomogowo-pożyczkowa?

Nowi członkowie są przyjmowani na podstawie złożonej deklaracji i wpłacie wpisowego, którego wysokość ustala walne zgromadzenie członków. Członkowie kasy zapomogowo-pożyczkowej zobowiązują się do uiszczania comiesięcznego wkładu członkowskiego, który za zgodą pracownika może być potrącany z jego wynagrodzenia za pracę.

Co miesiąc pracownicy, będący członkami kasy zapomogowo-pożyczkowej, wpłacają do kasy określoną kwotę, gromadząc swój wkład, z którego później mogą otrzymać pożyczkę lub odzyskać zaoszczędzone pieniądze w przypadku rezygnacji z członkostwa w kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Na jakiej podstawie można utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową w zakładzie pracy?

Kasę zapomogowo-pożyczkową można utworzyć w zakładzie pracy, jeśli gotowość przynależności do niej zadeklaruje 10 pracowników.

Powstanie takiej kasy wiąże się jednak z nałożeniem na pracodawcę dodatkowych obowiązków.

Działania kas i rola pracodawcy w ich funkcjonowaniu są zawarte w rozporządzeniu w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkiem pracodawcy jest:

  • zapewnienie i zabezpieczenie pomieszczenia biurowego, które będzie miejsce przechowywania pieniędzy,

  • zapewnienie transportu pieniędzy z banku,

  • prowadzenie księgowości kasy, jej obsługę kasową i prawną,

  • dostarczanie druków i formularzy niezbędnych do prowadzenia kasy,

  • dokonywania na rzecz kasy potrąceń na listach płac wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,

  • przyjmowanie wpłaty od emerytów i rencistów oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym,

  • odprowadzanie wpłaty na rachunek bankowy kasy,

  • informowanie przynajmniej raz w roku członków kasy o stanie ich wkładów i zadłużeń.

Podobne artykuły

Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >
Biedronka przygotowała promocje na nowy tydzień

Praca

Biedronka już od jutra z szalonym prezentem dla klientów. Wielki ukłon dla fanów słodkości

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 12.05.2020. n/z Napis koronawirus Covid-19 na tle pieniedzy.

Praca

Branża umiera przez pandemię, a państwo dalej ich nie dostrzega. W efekcie wszyscy tracą ogromne pieniądze

Czytaj więcej >
Szef ma prawo przerwać nasz urlop

Praca

Jesteś na urlopie? Mamy złe wieści, twój pracodawca ma prawo go przerwać

Czytaj więcej >
Za uchylanie się od płacenia abonamentu grożą dotkliwe kary

Praca

Kontrolerzy rozeszli się po kraju, do ciebie też mogą zapukać. Kara to aż 681 zł

Czytaj więcej >
Praca tylko 4 dni? Skrócony wymiar czasu pracy

Praca

4-dniowy tydzień pracy uratuje gospodarkę? Niezwykły plan rządzących.

Czytaj więcej >