Jak działa kasa zapomogowo-pożyczkowa?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Jak działa kasa zapomogowo-pożyczkowa?

Czym jest kasa zapomogowo-pożyczkowa? Na jakiej podstawie może powstać w zakładzie pracy? Jak działa? Czy warto być jej członkiem i kto może nim zostać?

Czym jest kasa zapomogowo-pożyczkowa?

Celem kasy zapomogowo-pożyczkowej jest wsparcie pracowników poprzez udzielanie pożyczek krótko- i długoterminowych, a także zapomóg w przypadku trudnej sytuacji losowej członka kasy. Kasa zapomogowo-pożyczkowa daje pracownikowi możliwość podreperowania budżetu na bardzo korzystnych warunkach.

Jak działa kasa zapomogowo-pożyczkowa?

Nowi członkowie są przyjmowani na podstawie złożonej deklaracji i wpłacie wpisowego, którego wysokość ustala walne zgromadzenie członków. Członkowie kasy zapomogowo-pożyczkowej zobowiązują się do uiszczania comiesięcznego wkładu członkowskiego, który za zgodą pracownika może być potrącany z jego wynagrodzenia za pracę.

Co miesiąc pracownicy, będący członkami kasy zapomogowo-pożyczkowej, wpłacają do kasy określoną kwotę, gromadząc swój wkład, z którego później mogą otrzymać pożyczkę lub odzyskać zaoszczędzone pieniądze w przypadku rezygnacji z członkostwa w kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Na jakiej podstawie można utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową w zakładzie pracy?

Kasę zapomogowo-pożyczkową można utworzyć w zakładzie pracy, jeśli gotowość przynależności do niej zadeklaruje 10 pracowników.

Powstanie takiej kasy wiąże się jednak z nałożeniem na pracodawcę dodatkowych obowiązków.

Działania kas i rola pracodawcy w ich funkcjonowaniu są zawarte w rozporządzeniu w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkiem pracodawcy jest:

  • zapewnienie i zabezpieczenie pomieszczenia biurowego, które będzie miejsce przechowywania pieniędzy,
  • zapewnienie transportu pieniędzy z banku,
  • prowadzenie księgowości kasy, jej obsługę kasową i prawną,
  • dostarczanie druków i formularzy niezbędnych do prowadzenia kasy,
  • dokonywania na rzecz kasy potrąceń na listach płac wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,
  • przyjmowanie wpłaty od emerytów i rencistów oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym,
  • odprowadzanie wpłaty na rachunek bankowy kasy,
  • informowanie przynajmniej raz w roku członków kasy o stanie ich wkładów i zadłużeń.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News