Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ING Bank Śląski zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznym ze zmiennym oprocentowaniem
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 09.12.2022 09:36

ING Bank Śląski zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznym ze zmiennym oprocentowaniem

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 01.10.2018. n/z Logo banku ING.
East News

ING Bank Śląski zawiesił udzielanie kredytów zmiennoprocentowych. Bank przygotowuje się do wprowadzenia sprzedaż kredytów opartych na WIRON-ie. 

ING Bank zawiesza sprzedaż kredytów ze zmiennym oprocentowaniem

ING Bank Śląski zawiesi sprzedaż detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem od 17 grudnia 2022 roku. Do połowy drugiej połowy 2023 roku bank będzie oferował tylko kredyty ze stałym oprocentowaniem. 

Potem bank planuje prowadzić oprocentowanie zmienne oparte o indeks WIRON ( Warsaw Interest Rate Overnight), który zastąpi obecny WIBOR. 

„Zgodnie z tym dokumentem w przypadku istniejącego portfela detalicznych produktów hipotecznych opartego o WIBOR jego konwersja na nowy wskaźnik nastąpi w 2025 roku. Wówczas w klauzulach odsetkowych zastosowany będzie WIRON powiększony o spread korygujący określony w planowanym rozporządzeniu Ministra Finansów, które wprowadzi nowy wskaźnik referencyjny do umów kredytowych” – stwierdzono w komunikacie ING.

W banku trwają obecnie prace związane z dostosowaniem nowych systemów informatycznych, wewnętrznych procedur oraz wzorów umów. 

WIBOR a WIRON

WIBOR czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to wskaźnik będący składową oprocentowania m.in. kredytów bankowych o zmiennej stopie procentowej. WIBOR miał za zadanie odzwierciedlać oprocentowanie, na bazie którego polskie banki pożyczają od siebie pieniądze.  Dla przykładu WIBOR 3M odnosi się do wysokości oprocentowania pożyczek międzybankowych na okres odpowiednio 3 miesięcy.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem BMR wyliczanie wartości wskaźnika powinno się odbywać na podstawie realnych transakcji, a jeśli ich nie ma - na podstawie deklaracji banków. W ostatnich latach banki nie były często zmuszone do pożyczania od siebie kapitału, przez co pojawiło się wiele zastrzeżeń, na ile WiBOR odnosi się do rynkowych transakcji pozyskania kapitału.

WIRON jest alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, definiowany jest jako kwota nominalna transakcji depozytowych zawartych na termin zapadalności O/N przez instytucje kredytowe, instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa z Podmiotami Przekazującymi Dane, czyli największych krajowych banków.